Uwaga:

Pełną listę artykułów na temat zabezpieczeń można znaleźć stronie Przegląd zabezpieczeń w programie Acrobat i zawartości pliku PDF.

Programy Acrobat DC i Acrobat Reader DC wyświetlają ostrzeżenie przy próbie otwarcia adresu URL (strony internetowej) lub załącznika o niedozwolonym typie pliku. Adresy URL oraz niedozwolone typy plików stanowią potencjalne zagrożenie, ponieważ mogą służyć do rozpowszechniania lub uruchamiania programów, makr i wirusów, które mogą uszkodzić Twój komputer. Niedozwolone typy plików to m.in. .exe i .zip.

Dokumenty można zabezpieczyć na kilka sposobów. Aby wyświetlić ustawienia zabezpieczeń dokumentu, w programie Acrobat lub Reader wybierz polecenie Plik > Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości dokumentu wybierz zakładkę Zabezpieczenia. W przypadku problemów z otwieraniem dokumentu PDF lub napotkania ograniczeń dostępu do pewnych funkcji należy skontaktować się z autorem dokumentu.

Zabezpieczone hasłem

Aby otworzyć plik PDF zabezpieczony hasłem, podaj hasło. Hasło należy podać także w celu zmiany lub usunięcia ograniczonych operacji. Jeśli w przypadku danego dokumentu ograniczono dostęp do pewnych funkcji, narzędzia i opcje związane z tymi funkcjami są niedostępne.

Certyfikowany

Zatwierdzenie dokumentu daje odbiorcom pewność, że dokument jest autentyczny. Podpisy zatwierdzające zawierają także informacje o zezwalaniu na wykonywanie określonych operacji (takich jak wypełnianie formularzy lub modyfikowanie dokumentu) lub o ich blokowaniu. Dzięki temu podczas przesyłania formularza certyfikowanego użytkownik ma pewność, że dokument rzeczywiście trafi z powrotem do jego autora. W dokumencie z ważnym certyfikatem jest wyświetlana ikona niebieskiej wstążki . Portfolio PDF z prawidłowym certyfikatem oznaczone jest Oznaką podpisu.

Portfolio PDF z podpisem certyfikującym
Portfolio PDF z podpisem certyfikującym

Skonfigurowane rozwiązanie Adobe LiveCycleRights Management ES

Moduł Adobe LiveCycle Rights Management ES (ALCRMS) umożliwia zarządzanie kontami oraz konfigurowanie reguł, jakie będą obowiązywać w organizacji. Moduł ALCRMS pozwala zastosować zestaw reguł w odniesieniu do dokumentów bez konieczności stosowania podpisów elektronicznych lub certyfikatów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online