Funkcja tworzenia plików PDF powoduje wystąpienie błędu

Funkcja tworzenia plików PDF w przeglądarce Firefox lub Chrome czasami nie działa i powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie:

  • Firefox: „Podczas konwertowania do pliku PDF wystąpił błąd programu Acrobat”
  • Chrome: Proces konwertowania zatrzymuje się ze statusem „Pobieranie w celu konwertowania” po wyświetleniu okna dialogowego Zapisz jako.

Rozwiązanie: Upewnij się, że program Acrobat jest uruchomiony

Spróbuj wykonać następujące kroki, aby rozwiązać problem:

  1. Upewnij się, że program Acrobat jest uruchomiony. W celu uzyskania dalszych informacji zobacz rozdział Naucz się uruchamiać i wyłączać aplikacje firmy Adobe.

  2. Otwórz program Acrobat i stwórz plik PDF z dowolnego pliku (Word, Excel, PPT, HTML lub plik z tekstem).

  3. Ponownie spróbuj przekształcić stronę HTML na plik PDF z poziomu przeglądarki Firefox lub Chrome.

Uwaga:

Jeżeli wykonanie powyższych kroków nie przyniesie rezultatu i problemy z konwertowaniem plików do PDF w przeglądarce Firefox lub Chrome będą nadal występować, możliwe jest zgłoszenie problemu firmie Adobe przy użyciu Funkcji formularzu zapytania / raportu o błędzie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online