Plik PDF podpisany za pomocą identyfikatora lub certyfikatu elektronicznego jest zablokowany, aby zapobiec wprowadzaniu zmian. Identyfikatory lub certyfikaty elektroniczne używane do podpisywania plików PDF są wykorzystywane w celach komercyjnych lub prawnych i w wielu krajach są regulowane przepisami.

 

Czy mogę edytować podpisany przeze mnie plik PDF?

Jeżeli użytkownik jest jedynym sygnatariuszem, może usunąć podpis, a następnie pracować nad dokumentem lub edytować dokument źródłowy.

Aby usunąć podpis, kliknij podpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń podpis.

Usuń podpis

Jeśli otrzymasz podpisany plik PDF, możesz poprosić sygnatariusza o usunięcie podpisu i udostępnienie pliku lub wysłanie jego niepodpisanej kopii.

Jak postępować z plikiem PDF zablokowanym po podpisaniu?

W niektórych sytuacjach sygnatariusz może zdecydować o zablokowaniu dokumentu po podpisaniu. W takim przypadku dokument staje się dokumentem tylko do odczytu i żadne dalsze zmiany nie są dozwolone; nie można nawet dodać do niego podpisu. Opcja Zablokuj dokument po podpisaniu jest użyteczna, jeśli użytkownik jest ostatnim lub jedynym sygnatariuszem. 

Zablokuj dokument po podpisaniu

Czy istnieje sposób, aby odzyskać niepodpisany dokument i podpisać go ponownie?

Jeżeli użytkownik jest jedynym sygnatariuszem, może usunąć podpis, a następnie pracować nad dokumentem. Jeżeli dokument został podpisany przez inne osoby, możesz poprosić inicjatora o udostępnienie niepodpisanej kopii lub dokumentu źródłowego.

Jakie są scenariuszami, w których plik PDF jest zablokowany?

Po podpisaniu pliku PDF przy użyciu identyfikatora elektronicznego dla innych użytkowników staje się on plikiem tylko do odczytu. W przypadku otrzymania pliku PDF podpisanego elektronicznie przez inne osoby, możesz go podpisać, ale nie możesz go edytować.

Podczas podpisywania dokumentu PDF, jeśli sygnatariusz postanowi zablokować dokument po podpisaniu, staje się on dokumentem tylko do odczytu dla wszystkich, również dla sygnatariusza.

Co można zrobić przed podpisaniem pliku PDF?

Przed podpisaniem pliku PDF można zapisać jego kopię. Ponadto podczas podpisywania pliku PDF zostanie wyświetlony monit o zapisanie dokumentu jako PDF. Można wybrać inną nazwę, tak aby oryginalny plik PDF pozostał niepodpisany.

Jeżeli spodziewasz się, że plik PDF zostanie podpisany przez inne osoby, nie zaznaczaj opcji Zablokuj dokument po podpisaniu w oknie dialogowym Zapisz jako lub Podpisz dokument.

Co się stanie, jeśli potrzeba kilku podpisów, a plik PDF jest zablokowany po pierwszym podpisaniu?

Jedyną możliwością jest utworzenie pliku PDF ponownie lub poprosić o wysłanie dokumentu jego właściciela. Zasadniczo plik PDF jest zablokowany do edycji, ale nie do podpisu, chyba że Ty lub pierwszy sygnatariusz podczas podpisywania zaznaczycie opcjęZablokuj dokument po podpisaniu

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online