Dokument można podpisać w celu potwierdzenia jego zawartości lub zatwierdzenia samego dokumentu. W zależności od intencji korzysta się z podpisów różnych typów.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące programu Acrobat DC i Acrobat 2017. Jeśli korzystasz z programu Acrobat XI, zobacz temat Pomoc programu Acrobat XI.

Podpisz umowę

Kiedy otrzymujesz do podpisania umowę wysłaną za pośrednictwem Adobe Sign, otrzymasz powiadomienie e-mail z łączem do podpisania umowy. Ponadto, jeśli używasz aplikacji Acrobat DC lub Acrobat Reader DC, otrzymasz powiadomienie o umowie udostępnionej do podpisania.

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby podpisać wysłaną umowę za pomocą Adobe Sign:

Podpisz, używając łącza z wiadomości e-mail

 1. Kliknij łącze do umowy otrzymane w wiadomości e-mail. Umowa otworzy się w przeglądarce internetowej.

  Łącze do umowy otrzymanej w wiadomości e-mail
 2. Kliknij pola i wprowadź wymagane informacje.

 3. Kliknij pole podpisu. Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub Inicjały.

  • Wpisz – Wpisz w polu swoje nazwisko. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.
  • Obraz – Przeglądaj i wybierz obraz podpisu.
  • Rysowanie – Narysuj swój podpis w polu.
  • Zapisz podpis – Zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij Zastosuj, aby umieścić podpis lub inicjały.

 4. Kliknij Kliknij, Aby podpisać.

Podpisz, używając aplikacji komputerowej Acrobat/Reader

 1. W programie Acrobat DC lub Acrobat Reader DC kliknij Strona główna. W sekcji Udostępnione kliknij opcję Do podpisu. Wyświetlone zostały wszystkie umowy udostępnione lub otrzymane do podpisu.

  Kliknij dwukrotnie umowę oczekującą na podpis
 2. Kliknij dwukrotnie umowę o statusie Oczekująca na działanie lub wybierz umowę i w prawym panelu kliknij opcję Podpisz. Umowa otworzy się.

 3. Kliknij pola i wprowadź wymagane informacje.

 4. Kliknij pole podpisu. Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub Inicjały. 

  • Wpisz – Wpisz w polu swoje nazwisko. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.
  • Obraz – Przeglądaj i wybierz obraz podpisu.
  • Rysowanie – Narysuj swój podpis w polu.
  • Zapisz podpis – Zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij Zastosuj, aby umieścić podpis lub inicjały.

 5. Wybierz Kliknij, aby podpisać.

Podpisywanie pliku PDF

Aby podpisać dokument PDF lub formularz, można pisać na klawiaturze, rysować, lub wstawić obraz odręcznego podpisu. Możesz również uzupełnić go tekstem – imieniem i nazwiskiem, nazwą firmy, nazwą stanowiska lub datą. Po zapisaniu dokumentu podpis i tekst staną się częścią pliku PDF.

Uwaga:

Możesz także zrobić zdjęcie podpisu za pomocą urządzenia mobilnego i aplikacji mobilnej Adobe Acrobat Reader, a następnie zapisać je w usłudze Adobe Document Cloud, dzięki czemu zostanie on zsynchronizowany i udostępniony do użytku w aplikacji na komputery oraz innych urządzeniach mobilnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu.

Podpisywanie pliku PDF krok po kroku

 1. Otwórz dokument PDF lub formularz, który chcesz podpisać.

 2. Kliknij ikonę Global Sign na pasku narzędzi. Możesz także wybrać polecenie Narzędzia > Wypełnij i podpisz.

  Narzędzie Global Sign
 3. Aby dodać tekst, taki jak nazwisko, nazwę firmy, tytuł lub datę, przeciągnij i upuść zapisane dane osobowe z panelu po prawej stronie na pole formularza.

  Ewentualnie można skorzystać z polecenia Dodaj tekst znajdującego się na pasku narzędziowym. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst i zacznij pisać. Skorzystaj z paska narzędzi pola, aby wprowadzić odpowiednie zmiany.

 4. Na pasku narzędzi kliknij ikonę Podpisz , a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 5. Jeżeli podpis lub inicjały zostały już dodane, wystarczy wybrać je z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknąć w miejscu w dokumencie PDF, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub Inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Wpisywanie, rysowanie lub import podpisu w postaci obrazu
  Podpis można wpisać, narysować lub zaimportować w postaci obrazu. Dodane podpisy i inicjały zostają zapisane do przyszłego użycia.
  • Wpisz:  wpisz swoje nazwisko w polu. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.
  • Obraz: przeglądaj i wybierz obraz podpisu.
  • Rysuj: narysuj podpis w wyznaczonym miejscu.
  • Zapisz podpis: zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij opcję Zastosuj, a następnie w dokumencie PDF kliknij miejsce, w którym chcesz dodać podpis lub inicjał.

 6. Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zmienić rozmiar pola lub usunąć je, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu:

 • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
 • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
 • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

Wysyłanie podpisanych plików PDF

Po wypełnieniu formularza można udostępnić go innym. Aby udostępnić formularz, wykonaj czynności opisane w artykule Wysyłanie formularzy.

Wysyłanie plików PDF innym użytkownikom do podpisania za pomocą usługi Adobe Sign

Za pomocą narzędzia Wyślij do podpisania, opartego na usłudze w chmurze Adobe Sign, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy.

Narzędzie Wyślij do podpisania pomaga również śledzić cały proces podpisywania. Narzędzie wysyła wiadomość e-mail do sygnatariuszy z prośbą o podpisanie umowy. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymają podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów PDF do podpisania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online