Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach dotyczących cyklu życia pomocy technicznej firmy Adobe firma Adobe udziela pomocy technicznej w ciągu pięciu lat od dnia ogólnego wydania programu Adobe Reader i Adobe Acrobat. Zgodnie z tymi zasadami udzielanie pomocy technicznej dla programów Adobe Acrobat 10.x i Adobe Reader 10.x zakończyło się w dniu 15 listopada 2015 r.

Zakończenie pomocy

Zakończenie pomocy oznacza, że firma Adobe nie udziela już pomocy technicznej ani nie dystrybuuje środowisk uruchomieniowych. Zasady te dotyczą aktualizacji produktów i zabezpieczeń w przypadku wszystkich pochodnych produktu i wersji produktu (zlokalizowane wersje, dodatkowe aktualizacje, systemy operacyjne, najnowsze podwersje i złącza).

Zalecenia dla klientów

Firma Adobe zdecydowanie zaleca aktualizację do najnowszej wersji programów Adobe Acrobat Reader DC i Adobe Acrobat DC. Po zaktualizowaniu instalacji do najnowszych wersji klienci mogą korzystać z najnowszych usprawnień funkcji i poprawy środków bezpieczeństwa.

Zobacz temat Porównanie wersji, który zawiera listę objętych produktów i porównania produktów z programem Adobe Acrobat DC.

Dodatkowe zasoby