Zakończenie usługi pomocy technicznej dla programów Adobe Acrobat XI and Reader XI

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zasadach dotyczących cyklu życia pomocy technicznej firmy Adobe firma Adobe udziela pomocy technicznej w ciągu pięciu lat od dnia ogólnego wydania programu Adobe Reader i Adobe Acrobat. Zgodnie z tymi zasadami udzielanie pomocy technicznej dla programów Adobe Acrobat 11.x i Adobe Reader 11.x zakończy się w dniu 15 października 2017 r.

Zakończenie pomocy

Koniec usługi pomocy technicznej oznacza, że firma Adobe nie świadczy już usług pomocy technicznej, w tym aktualizacji produktów i zabezpieczeń w przypadku wszystkich pochodnych produktu i wersji produktu (zlokalizowane wersje, dodatkowe aktualizacje, systemy operacyjne, najnowsze podwersje i złącza).

Zalecane

Firma Adobe zdecydowanie zaleca aktualizację do najnowszej wersji programów Adobe Acrobat DC i Adobe Acrobat Reader DC. Po zaktualizowaniu instalacji do najnowszych wersji możesz korzystać z najnowszych usprawnień funkcji i poprawy środków bezpieczeństwa.

Jaka opcja zakupu programu Acrobat DC jest dla mnie najlepsza?

Plany subskrypcji są najlepszym sposobem na pełne wykorzystanie możliwości programu Acrobat DC. Nowe plany rocznej i miesięcznej subskrypcji sprawiają, że program Acrobat DC jest tańszy niż kiedykolwiek, a jednocześnie dają użytkownikom dostęp do dodatkowych usług Adobe Document Cloud. Jeśli posiadasz program Acrobat Pro XI albo program Acrobat Standard XI możesz otrzymać zniżkę podczas jednorazowego zakupu wieczystej licencji. Jednorazowy zakup obejmuje oprogramowanie komputerowe i umożliwia pracę tylko z darmowymi usługami Adobe Document Cloud.

Zobacz porównanie produktów Acrobat DC, aby zapoznać się z opcjami subskrypcji i zakupu jednorazowego. Można również wyświetlić porównanie wersji Acrobat DC, aby zrozumieć, w jaki sposób Acrobat DC różni się od poprzednich wersji.

Dodatkowe zasoby

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto