Błąd środowiska uruchomieniowego Visual C++ podczas instalacji programu Acrobat XI lub Acrobat w systemie Windows

W systemach 64-bitowych instalator programu Acrobat XI lub Acrobat próbuje zainstalować środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ (x64), jeżeli nie znajdzie go w systemie. Jeżeli instalacja środowiska uruchomieniowego nie powiedzie się, na ekranie zakończenia instalacji pojawi się następujący komunikat:

Acrobat XI: „Ostrzeżenie! Instalacja środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) nie powiodła się ze względu na błąd <kod>. Bez tego niektóre funkcje aplikacji nie działają. Więcej informacji...”

Acrobat: „Ostrzeżenie! Instalacja środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ 2013 (x64) nie powiodła się ze względu na błąd <kod>. Bez tego niektóre funkcje aplikacji nie działają. Więcej informacji...”

Jeżeli środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ (x64) nie jest dostępne lub zainstalowane, wystąpią następujące problemy:

  • Dodatek Acrobat PDF Creation do aplikacji Microsoft Office w wersji 64-bitowej (takich jak W, Excel, PowerPoint i Outlook) nie pojawia się.
  • Program Acrobat nie może wysyłać wiadomości e-mail za pomocą 64-bitowego programu Microsoft Outlook.

Rozwiązanie: Zainstaluj środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ (x64)

Dotyczy programu Acrobat XI: Aby zainstalować środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64), można wykonać jedną z następujących czynności:

  • Pobrać i zainstalować środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64) z Centrum pobierania Microsoft.
  • Znajdź plik vc_red.msi dla środowiska uruchomieniowego Microsoft Visual C++ 2010 SP1 (x64), znajdujący się w paczce instalatora Acrobat XI, i spróbuj go ponownie zainstalować. Plik vc_red.msi znajduje się w podfolderze o nazwie VC10RT_x64 w środku folderu instalatora programu Acrobat.

Dotyczy programu Acrobat:

  • Pobierz i zainstaluj środowisko uruchomieniowe Microsoft Visual C++ 2013 (x64) z Centrum pobierania Microsoft. Możesz pobrać plik vcredist_x64.exe i zainstalować go, klikając go dwukrotnie.
Uwaga:

Kod podany w komunikacie o błędzie informuje o przyczynie niepowodzenia. Więcej informacji o kodzie błędu znajdziesz tutaj, na liście kodów błędów w witrynie internetowej firmy Microsoft.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto