Problem: program Acrobat nie może połączyć się z serwerem DDE

W programie Acrobat połączenie wielu plików w pojedyncze pliki PDF powoduje błąd: „Program Acrobat nie może połączyć się z serwerem DDE”.

lp292_2013-11-04122547

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wypróbuj rozwiązania w podanej poniżej kolejności.

Rozwiązanie 1:

Uwaga:

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w rejestrze Windows zaleca się wykonanie kopii zapasowej.

 1. Otwórz Edytor rejestru systemu Windows:

  1. Kliknij kolejno polecenia Start > Uruchom.
  2. W otwartym polu wpisz regedit , a następnie kliknij OK.
 2. Przejdź do następującego klucza rejestru:
      HKEY_CLASSES_ROOT \\ acrobat \\ shell \\ open \\ ddeexec \\ application

 3. Wykonaj kopię zapasową: kliknij prawym przyciskiem myszy klucz aplikacji i wyeksportuj go na pulpit.

 4. Zmień klucz „AcroviewA18” na „AcroviewR18”.

  (W tym przypadku wartość A i R zależy od zainstalowanej wersji programu Acrobat. Na przykład w programie Acrobat 2018 wartość będzie wynosić A18.)

 5. Zamknij Edytor rejestru systemu i program Acrobat.

  Ponownie uruchom program Acrobat i sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, spróbuj następnego rozwiązania.

Rozwiązanie 2:

 1. Sprawdź, czy program antywirusowy jest zainstalowany na urządzeniu.

 2. Jeśli tak, wyłącz go. Sprawdź, czy problem został rozwiązany.

 3. Zaktualizuj program Acrobat do najnowszej wersji i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

  Aby automatycznie zaktualizować z poziomu programu Acrobat, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online