Zmiana wersji próbnej programu Acrobat Pro DC na pełną licencję

Jak kupić program Acrobat DC?

Istnieje możliwość zakupu licencji na program Acrobat DC z poziomu aplikacji przy użyciu łącza w dolnej części okienka po prawej stronie.

Po wygaśnięciu okresu ważności wersji próbnej programu Acrobat DC zostanie wyświetlony komunikat Wersja próbna wygasła oraz łącze Kup teraz w dolnej części prawego okienka. Kliknij łącze Kup teraz i wykonaj instrukcje z ekranu.

Okres ważności mojej wersji próbnej zakończył się. Czy wciąż mogę korzystać z programu Acrobat DC do wyświetlania plików PDF?

Tak, program Acrobat DC umożliwia wyświetlanie plików PDF, nawet jeśli wygasła wersja próbna. Można również korzystać z bezpłatnych narzędzi, takich jak Komentarz czy Wypełnij i podpisz. Jednak aby korzystać ze wszystkich funkcji programu Acrobat DC, należy kupić licencję.

OK, program Acrobat DC został zakupiony. W jaki sposób mogę zarejestrować licencję dla wersji próbnej programu Acrobat DC?

W przypadku zakupu licencji na program Adobe Acrobat DC z miesięcznym lub rocznym planem opłat postępuj zgodnie z krokami opisanymi poniżej.

Dla systemu Windows

Sposób 1: w przypadku planu programu Acrobat DC zakupionego przy użyciu tego samego identyfikatora Adobe ID, którego użyto do zalogowania się w programie Acrobat w trybie wersji próbnej lub subskrypcji.

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe potwierdzenia.

 2. Kliknij przycisk OK. Ponownie uruchom program Acrobat DC, aby go aktywować.

Sposób 2: dla planu programu Acrobat zakupionego przy użyciu innego identyfikatora Adobe ID.

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Aktywuj program Acrobat DC.

  Opcje aktywacji programu Acrobat DC

 2. Wybierz drugą opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie ekran logowania.

 3. Kliknij łącze Inny identyfikator Adobe ID. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe logowania.

  Zaloguj się

 4. Wprowadź identyfikator Adobe ID użyty do zakupu planu programu Acrobat DC, a następnie kliknij opcję Zaloguj się. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dziękujemy.

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe, a następnie uruchom ponownie program Acrobat DC w celu jego aktywacji.

Sposób 3: dla detalicznego numeru seryjnego programu Acrobat DC.

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Aktywuj program Acrobat DC.

  Aktywacja programu Acrobat DC przy użyciu numeru seryjnego

 2. Wybierz trzecią opcję, wprowadź numer seryjny, a następnie kliknij opcję Dalej. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Następne kroki.

  Kontynuuj instalację

 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.

  Wersja próbna programu Acrobat DC zostanie odinstalowana i pobrany zostanie plik instalacyjny zgodny z nowym numerem seryjnym w celu ukończenia instalacji.

Dla systemu Mac OS

 1. W okienku narzędzi po prawej stronie kliknij przycisk Aktywuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z informacją. Kliknij przycisk OK.

 2. Wyświetlony zostanie ekran logowania. Kliknij przycisk Zaloguj. (W przypadku zakupu planu programu Acrobat DC dla innego identyfikatora Adobe ID niż jest wyświetlony kliknij łącze Inny identyfikator Adobe ID). 

  Po kliknięciu łącza Inny identyfikator Adobe ID zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe Zaloguj się. Wprowadź identyfikator Adobe ID i hasło użyte do zakupu planu programu Acrobat DC, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się

  Zaloguj się

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dziękujemy. Kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie uruchom ponownie program Acrobat DC, aby go aktywować.

Posiadam numer seryjny programu Acrobat DC. Czy mogę go użyć w wersji próbnej programu Acrobat?

Jeśli zakupiono numer seryjny programu Acrobat DC, należy pobrać i zainstalować oddzielny plik instalacyjny programu Acrobat.

Przed zainstalowaniem właśnie pobranego programu Acrobat DC odinstaluj wersję próbną zainstalowaną na komputerze.

Czy mogę korzystać z programu Adobe Acrobat Reader DC po wygaśnięciu wersji próbnej programu Acrobat?

Tak, program Adobe Acrobat Reader DC można w dowolnym czasie pobrać i zainstalować.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto