W artykule wyjaśniono poszczególne czynności, jakie należy wykonać, jeśli zakupiona została wieczysta licencja detaliczna (numer seryjny) programu Acrobat.Numer seryjny nie może zostać użytydoaktywacji oprogramowania Acrobat DC w wersji próbnej. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Acrobat 2017 Wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz instalator programu Acrobat 2017

Pobierz instalator programu Acrobat 2017 z poniższych lokalizacji.

  Windows Mac OS
Acrobat Pro 2017 Acrobat Pro 2017 — Windows Acrobat Pro 2017 — macOS

2. Odinstaluj program Acrobat DC w wersji próbnej

Windows

 1. Przejdź do Panelu sterowania w menuStart.

  Przejdź do Panelu sterowania w menu Start
 2. Kliknij pozycję Programy lub Programy i funkcje.

  Kliknij opcje Programy lub Programy i funkcje
 3. Wybierz z listy program Acrobat, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

  Wybierz z listy program Acrobat, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj

Mac OS

 1. Przejdź do folderu Aplikacje.

  Folder Aplikacje
 2. Otwórz folder aplikacji Adobe Acrobat DC.

  Otwórz folder aplikacji Adobe Acrobat DC
 3. Uruchomnarzędzie do odinstalowania programu Acrobat.

  Uruchom narzędzie do odinstalowania programu Acrobat

3. Zainstaluj pobrany program Acrobat 2017

3.1 Instalacja w systemie Windows

Instalatory systemu Windows to samowyodrębniające się plikiexe. Uruchom pobrany plik .exe, by rozpakować pliki instalatora do folderu programu Adobe Acrobat na pulpicie. Aby zainstalować program Acrobat w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz folder programu Adobe Acrobat rozpakowany z pobranego pliku EXE i uruchom plik Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić numer seryjny.
 2. Po ukończeniu procesu instalacji uruchom program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID. 

3.2 Instalacja w systemie macOS

Aby zainstalować program Acrobat w systemie macOS, zainstaluj pobrany pakiet instalatora. Instalatory systemu Mac OS są instalatorami typu .pkg, w których po uruchomieniu wyświetlane są niezbędne instrukcje dla użytkownika.

Po ukończeniu procesu instalacji uruchom program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online