Zmiana wersji próbnej programu Acrobat na wersję Acrobat 2017

W artykule wyjaśniono poszczególne czynności, jakie należy wykonać, jeśli zakupiona została wieczysta licencja detaliczna (numer seryjny) programu Acrobat. Numer seryjny nie może zostać użyty do  aktywacji oprogramowania Acrobat w wersji próbnej. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Acrobat 2017 Wykonaj poniższe kroki:

1. Pobierz instalator programu Acrobat 2017

Pobierz instalator programu Acrobat 2017 z poniższych lokalizacji.

 

Windows

Mac OS

Acrobat Pro 2017

2. Odinstaluj program Acrobat w wersji próbnej

Windows

  1. Przejdź do Panelu sterowania w menuStart.

  2. Kliknij pozycję Programy lub Programy i funkcje.

  3. Wybierz z listy program Acrobat, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Mac OS

  1. Przejdź do folderu Aplikacje.

  2. Otwórz folder aplikacji Adobe Acrobat.

  3. Uruchomnarzędzie do odinstalowania programu Acrobat.

3. Zainstaluj pobrany program Acrobat 2017

3.1 Instalacja w systemie Windows

Instalatory systemu Windows to samowyodrębniające się pliki exe . Uruchom pobrany plik .exe, by rozpakować pliki instalatora do folderu programu Adobe Acrobat na pulpicie. Aby zainstalować program Acrobat w systemie Windows, wykonaj poniższe czynności:

  1. Otwórz folder programu Adobe Acrobat rozpakowany z pobranego pliku EXE i uruchom plik Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić numer seryjny.
  2. Po ukończeniu procesu instalacji uruchom program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID. 

3.2 Instalacja w systemie macOS

Aby zainstalować program Acrobat w systemie macOS, zainstaluj pobrany pakiet instalatora. Instalatory systemu Mac OS są instalatorami typu .pkg, w których po uruchomieniu wyświetlane są niezbędne instrukcje dla użytkownika.

Po ukończeniu procesu instalacji uruchom program Acrobat i zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto