Tekst nie jest prawidłowo wyświetlany lub drukowany

Tekst nie jest prawidłowo wyświetlany lub drukowany po konwersji lub łączeniu dokumentów w programie Acrobat 9.

  • Tekst wydaje się rozmywać lub znaki zachodzą na siebie.
  • Tekst jest szyfrowany, nieczytelny lub zastępowany bezużytecznymi znakami.
  • Część tekstu jest wyświetlana w indeksie dolnym.
  • Tekst jest nieprawidłowo drukowany.

Rozwiązanie: Osadzenie czcionek w celu uniknięcia ich zastępowania

Osadzanie zapobiega zastępowaniu czcionek podczas przeglądania lub drukowania pliku oraz gwarantuje jego podgląd w oryginalnej czcionce.

Sposób osadzania czcionek przedstawiono w następujących czynnościach.

Osadzanie czcionek w programie Acrobat 9 przez program Distiller:

  1. Uruchom program Acrobat.
  2. Wybierz polecenia Zaawansowane > Drukowanie > Acrobat Distiller.
  3. W menu Ustawienia domyślne wybierz opcję Standardowy.

  4. Wybierz opcje Ustawienia > Edytuj ustawienia Adobe PDF.

  5. Wybierz opcję Czcionki i wybierz czcionki, które chcesz dodać.

  6. Kliknij przycisk Zapisz jako i przycisk OK.

Uwaga: To rozwiązanie utworzy nowy plik opcji zadania, w którym osadzone będą wszystkie wybrane czcionki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online