Osadzanie i podstawianie czcionek

Czcionka może zostać osadzona tylko wtedy, gdy posiada ustawienie twórcy pozwalające na jej osadzanie. Osadzanie zapobiega zastępowaniu czcionek podczas przeglądania lub drukowania pliku oraz gwarantuje jego podgląd w oryginalnej czcionce. Osadzanie przyczynia się do nieznacznego zwiększenia objętości pliku, o ile w dokumencie nie są używane czcionki CID. format czcionki stosowany często w przypadku języków azjatyckich. Osadzania lub podstawiania czcionek można dokonywać w programie Acrobat lub podczas eksportu pliku programu InDesign do formatu PDF.

Osadzeniu można poddać całą czcionkę lub tylko wybrany podzbiór znaków wykorzystanych w pliku. Podstawienie gwarantuje, że czcionki oraz ich rozmiary są stosowane podczas wydruku dzięki utworzeniu niestandardowej nazwy czcionki. W ten sposób zamiast czcionki dostawcy usługi do wyświetlania i drukowania dokumentów będzie zawsze używana wersja czcionki Adobe Garamond® preferowana przez użytkownika. Czcionki Type 1 i TrueType mogą być osadzane, jeśli są uwzględnione w pliku PostScript lub gdy są dostępne w jednej z lokalizacji monitorowanych przez aplikację Distiller, nie będąc przy tym zablokowanymi do osadzania.

Jeśli czcionka nie może być osadzona z uwagi na ustawienia wprowadzone przez twórcę, a osoba otwierająca lub drukująca plik PDF nie ma dostępu do oryginalnej czcionki, tymczasowo zastąpiony zostaje krój pisma Multiple Master: AdobeSerifMM za brakującą czcionkę i AdobeSansMM za brakującą czcionkę sans serif.

Czcionka Multiple Master może być odpowiednio rozciągana lub zagęszczana, gwarantując zachowanie oryginalnego łamania wierszy i stron dokumentu. Jednak podstawienie nie zawsze oddaje kształt oryginalnych znaków, zwłaszcza w przypadku znaków niekonwencjonalnych, takich jak skryptowe kroje pisma.

Uwaga:

W przypadku tekstów azjatyckich program Acrobat DC korzysta z czcionek znajdujących się w zainstalowanym pakiecie czcionek azjatyckich lub ze zbioru podobnych czcionek zapisanych w systemie użytkownika. Nie jest możliwe podstawianie czcionek niektórych języków lub czcionek o nieznanym kodowaniu – w takich przypadkach tekst jest wyświetlany w pliku w postaci punktorów.

Znaki czcionki
Jeśli znaki są niekonwencjonalne (po lewej), podstawiona czcionka nie będzie w pełni zgodna (po prawej).

Uwaga:

W przypadku problemów z kopiowaniem i wklejaniem tekstu z pliku PDF należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy problematyczna czcionka jest osadzona (polecenie Plik > Właściwości > karta Czcionka). W przypadku czcionki osadzonej należy podjąć próbę zmiany punktu jej osadzenia zamiast przesyłać ją do pliku PostScript. Oczyść plik PDF bez osadzania tej czcionki. Następnie otwórz plik PDF w programie Acrobat i osadź czcionkę przy pomocy Inspekcji wstępnej.

Dostęp do czcionek i osadzanie czcionek za pomocą programu Distiller

Podczas konwertowania pliku PostScript na format Adobe PDF program Distiller musi osadzać w pliku PDF odpowiednie informacje o czcionkach, a w tym celu musi uzyskać dostęp do czcionek używanych w pliku. W pierwszej kolejności program Distiller poszukuje w pliku PostScript czcionek typu Type 1, TrueType i OpenType. Jeśli czcionka nie jest osadzona w pliku PostScript, program szuka dodatkowych folderów czcionek. Program Distiller przeszukuje w systemie Windows następujące foldery czcionek:

 • /Resource/Font w folderze programu Acrobat

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Program Distiller przeszukuje w systemie Mac OS następujące foldery czcionek:

 • /Resource/Font w folderze programu Acrobat

 • /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  W programie Acrobat jest dostępnych wiele typowych czcionek chińskich, japońskich i koreańskich, które są dostępne także w programie Distiller. Warto sprawdzić, czy są dostępne także na danym komputerze. (Podczas instalacji programu Acrobat w systemie Windows wybierz opcję instalacji Pełna lub Własna, a następnie w kategorii Wyświetl Adobe PDF wybierz opcję Obsługa języków azjatyckich. W systemie Mac OS czcionki azjatyckie są instalowane automatycznie).

  Informacje na temat umieszczania czcionek w pliku PostScript znajdują się w dokumentacji aplikacji i sterownika drukarki, za pomocą których utworzono dany plik PostScript.

Uwaga:

Program Distiller nie obsługuje czcionek Type 32.

Aby określić inne foldery czcionek, które ma przeszukiwać program Distiller, wybierz w programie Acrobat Distiller polecenie Ustawienia > Położenia czcionek. Następnie w oknie dialogowym kliknij przycisk Dodaj, aby dodać folder czcionek. Zaznacz opcję Ignoruj wersje TrueType standardowych czcionek PostScriptowych, aby wykluczyć czcionki TrueType o tych samych nazwach co czcionki w zestawie PostScript 3™.

Uwaga:

Aby zapewnić aplikacji Distiller dostęp do przeniesionego folderu czcionek, usuń folder przypisany do starej lokalizacji i dodaj wpis dla nowej lokalizacji.

Podgląd plików PDF bez czcionek lokalnych

Istnieje możliwość utworzenia drukowalnego podglądu dokumentu zawierającego czcionki zastępcze czcionek domyślnych użytych w tekście formatowanym, niedostępnych na danym urządzeniu lub nie osadzonych w pliku PDF. Taki podgląd umożliwia sprawdzenie, czy należy osadzić te czcionki lokalne w pliku PDF w celu osiągnięcia oczekiwanego wyglądu dokumentu.

 1. W oknie dialogowym Preferencje w polu Kategorie wybierz pozycję Wyświetlanie strony, a następnie usuń zaznaczenie opcji Użyj czcionek lokalnych.

  Uwaga:

  Jeśli pewna czcionka nie może być podstawiona, jej znaki są zastępowane przez grube kropki, a na ekranie pojawia się komunikat o błędzie.

Wyszukiwanie nazw czcionek PostScript

Zdarza się, że przy określaniu czcionki na zakładce Czcionki w oknie dialogowym Ustawienia Adobe PDF trzeba wpisać jej dokładną nazwę. Dokładną pisownię nazw czcionek można sprawdzić w pliku PDF.

 1. W dowolnej aplikacji utwórz dokument jednostronicowy z daną czcionką.
 2. Utwórz plik PDF z tego dokumentu.
 3. Otwórz plik PDF w programie Acrobat DC i wybierz polecenie Plik > Właściwości > Czcionki.

 4. Zanotuj nazwę czcionki, uwzględniając jej dokładną pisownię, wielkie i małe litery oraz kreski. Ta nazwa jest wyświetlana w oknie dialogowym Informacje o czcionce.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online