Co to jest tryb chroniony?

Tryb chroniony został wprowadzony w programie Adobe Reader X i jest kontynuacją realizowanej przez firmę Adobe strategii kompleksowej ochrony mającej na celu zapobieganie lukom w zabezpieczeniach i rozwiązywanie problemów związanych z nimi. Tryb chroniony ogranicza działanie i dostęp plików zawierających złośliwy kod. Tryb chroniony jest domyślnie włączony i działa w tle, chroniąc Twój sprzęt i dane.

Więcej informacji

Ten dokument zawiera spis konfiguracji nieobsługiwanych przez tryb chroniony, a także listę zmian wprowadzonych w poszczególnych wersjach. Widok chroniony Acrobat współdzieli pewne zachowania trybu chronionego.

Aby uzyskać więcej informacji o sandboxingu i trybie chronionym, wejdź na tę stronę:

Nieobsługiwane konfiguracje

Jeśli tryb chroniony nie może się uruchomić na nieobsługiwanej konfiguracji, wyświetli się ostrzeżenie z informacją, że tryb chroniony jest niedostępny.

„Program Adobe Reader nie może się otworzyć w trybie chronionym, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją systemu. Czy chcesz otworzyć program Adobe Reader z wyłączonym trybem chronionym?”

Okno dialogowe Tryb chroniony: nieobsługiwana konfiguracja

Tryb chroniony: nieobsługiwana konfiguracja

Nieobsługiwane konfiguracje i inne ograniczenia

Uwaga! Ta lista nie jest uzupełniana na bieżąco, ponieważ tryb chroniony jest teraz uruchamiany w tle i jest mało prawdopodobne, że będą występować problemy. 

Naprawiono w wersji 10.1.3

 • Łącza w pliku PDF do katalogów lokalnych działają, gdy tryb chroniony w programie Reader jest WŁĄCZONY.
 • W trybie chronionym możliwe jest teraz drukowanie w 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2003.
 • W 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2003 nie wyświetla się już informacja o braku zgodności, gdy program Reader jest uruchamiany po raz pierwszy od restartu systemu.

Naprawiono w wersji 10.1.2

 • Program Reader może się zawiesić po wybraniu opcji Plik > Otwórz, jeśli zainstalowane jest oprogramowanie Symantec PGP Whole Disk Encryption.
 • Oprogramowanie Reader i Entrust zainstalowane na tym samym komputerze.

Naprawiono w wersji 10.1.1

 • Nie można wstawić plików PDF do programu MS WordPad.

Naprawiono w wersji 10.1

 • Nie można wstawić plików PDF do programów MS Office XP i Office 2007.
 • Możliwość hostowania na serwerze Citrix lub Windows Terminal Server (uwzględniając Widok chroniony programu Acrobat).
 • Rozszerzenie powłoki iFilter używanej do wyszukiwania plików PDF w składniku Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows nie działa i nie jest zainstalowane w programie Reader X. Ten problem został rozwiązany. Aby użytkownicy systemu Windows XP mogli używać tej funkcji, muszą zainstalować składnik Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows w wersji 4 (WDS4).
 • Nie działa określona funkcja interfejsu API JavaScript. Błąd funkcji SaveAs JS: doc.saveAs() nie wykonuje się z powodu ograniczeń zabezpieczeń. Tryb chroniony uniemożliwia skryptom uruchamianym w programie Reader zapis w lokalizacjach, z wyjątkiem obszaru %temp% i AppData programu Reader X.
 • Nie można otworzyć plików PDF pochodzących z systemu plików DFS lub NFS: nie można otworzyć plików PDF z udostępnionych lokalizacji w rozproszonym lub sieciowym systemie plików (DFS/NFS). Przy próbie otwarcia takiego pliku wyświetla się błąd „Odmowa dostępu”.

Nieobsługiwane

 • W programie Reader 11 Widok chroniony jest dostępny tylko wtedy, gdy włączony jest tryb chroniony. Jeśli Widok chroniony jest włączony, preferencja rejestru HKCU lub HKLM trybu chronionego nie może być ustawiona na 0 (wyłączona).
 • Instalowanie programu Reader na zmapowanym dysku sieciowym.
 • Uruchamianie programu Reader w systemie Windows XP, jeśli system operacyjny jest zainstalowany w katalogu publicznym.
 • Uruchamianie programu Reader w systemie Windows Vista lub Windows 7 w trybie zgodności z Windows XP.
 • Tylko Windows XP i 10.x: aby uruchomić program Reader, należy kliknąć plik AcroRd32.exe prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Uruchom jako.
 • Korzystanie z inteligentnych kart PKCS#11 na potrzeby podpisów elektronicznych. Niektóre karty działają przy włączonych zasadach niestandardowych trybu chronionego. Sposób obejścia problemu: zobacz Obejście problemu z inteligentną kartą P 11.
 • Współpraca w czasie rzeczywistym przy użyciu funkcji Collaborate Live.
 • Niektóre wersje oprogramowania antywirusowego nie dodały jeszcze pliku AcroRd32.exe do listy dozwolonych programów. Poniżej opisano konflikty z oprogramowaniem antywirusowym.
 • Procesy inicjowane przez JavaScript: uruchomienie procesu przez JavaScript jest niedozwolone, jeśli tryb chroniony jest włączony.
 • Zobacz też sekcje poniżej.

Konflikty z oprogramowaniem antywirusowym

Program Adobe Reader X domyślnie uruchamia się w trybie chronionym. W sytuacji, gdy oprogramowanie antywirusowe przechwyci pewne wywołania systemowe z sandboxa programu Reader, może wystąpić problem zgodności. Wówczas może się zdarzyć, że program Reader nie otworzy się lub ulegnie awarii po wyświetleniu się komunikatu z informacją o niezgodnej konfiguracji.

Tryb chroniony jest na przykład niezgodny z:

 • niektórymi konfiguracjami oprogramowania Symantec Endpoint Protection, (firma Adobe zaleca aktualizację oprogramowania Symantec Endpoint Protection do wersji 11.0 RU6 MP2 lub wyższej),
 • oprogramowaniem McAfee VirusScan Enterprise w przypadku określonych akcji wykonywanych przez program Reader. Te akcje to m.in.:
  • kliknięcie opcji Pomoc lub Łącze sieciowe we wbudowanym widżecie Flash, np. nawigatorze portfolio (naprawiono w wersji 10.1),
  • uruchamianie określonych narzędzi wprowadzania tekstu IME. Uwaga! W przypadku większości użytkowników oprogramowania McAfee rozwiązaniem problemu jest wyłączenie ochrony przed przepełnieniem bufora. 
  • Przy wylogowywaniu ze strony Adobe.com program Reader usuwa niekiedy dane logowania użytkownika zapisane w pamięci podręcznej, co może być problematyczne w przypadku komputerów, z których korzysta wielu użytkowników. Naprawiono w wersji 10.1.2 z MVE 8.8.

Firma Adobe współpracuje z dostawcami oprogramowania antywirusowego, aby rozwiązać te problemy.

Dostępność

Tylko Windows XP: funkcje ułatwień dostępu nie zawsze działają. Funkcja odczytywania na głos nie jest obsługiwana. Z tego powodu czytniki zawartości ekranu, np. JAWS, Windows Eyes czy Narrator Windows, nie zawsze mogą odczytać treść dokumentu PDF. Większość elementów w menu Dostępność (np. funkcje szybkiego sprawdzenia i zmiany opcji czytania) została usunięta. Nawigacja przy użyciu klawiatury nie działa

Uwaga! Jeśli czytnik zawartości ekranu, np. JAWS, Windows Eyes lub Narrator Windows, jest włączony przy pierwszym uruchomieniu programu Reader w systemie Windows XP, tryb chroniony będzie wyłączony. W systemie Vista i Windows 7 czytniki zawartości ekranu działają normalnie.

Obejście problemu z inteligentną kartą P11

Jeśli program Reader X działa w trybie chronionym, nie można zainstalować niektórych inteligentnych kart. Ponieważ tryb chroniony uruchamia w sandboksie określone procesy odpowiedzialne za wywołania systemowe, instalacja inteligentnej karty może zakończyć się niepowodzeniem lub wyświetleniem komunikatu o braku obsługi konfiguracji. Ten problem można jednak obejść w prosty sposób. Zainstaluj oprogramowanie karty inteligentnej, gdy tryb chroniony jest wyłączony: 

 1. Aby wyłączyć tryb chroniony, wybierz Edycja > Preferencje > Ogólne i odznacz opcję Podczas uruchamiania włącz tryb chroniony.
 2. Uruchom ponownie program Reader. 
 3. Zainstaluj oprogramowanie inteligentnej karty zgodnie z instrukcjami dostawcy. 
 4. Ponownie włącz tryb chroniony. 
 5. Uruchom ponownie program Reader.  

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online