Problemy z otwieraniem plików PDF w programach Adobe Reader lub Acrobat mogą wynikać z wielu przyczyn. Wypróbuj następujące kroki lub zapoznaj się z poniższymi tematami, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Nie można naprawić uszkodzonego pliku PDF. Jeśli dostępny jest plik źródłowy, można ponownie utworzyć plik PDF, używając programu firmy Adobe, takiego jak Acrobat lub Photoshop Elements.

Otwórz plik PDF w przeglądarce

Wypróbuj to działanie, jeśli nie możesz otworzyć danego pliku PDF na stronie internetowej. To nie zadziała w przypadku innych plików PDF.

 1. Kliknij łącze do pliku PDF prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz control (Mac OS).

 2. 2. Wybierz odpowiednią opcję zapisywania lub pobierania w przeglądarce:

  • (Google Chrome) Zapisz łącze jako
  • (Internet Explorer) Zapisz cel jako
  • (Firefox) Zapisz łącze jako
  • (Safari) Pobierz powiązany plik
 3. Upewnij się, że jako typ dokumentu wybrano dokument Adobe Acrobat i zapisz plik.

  Uwaga:

  Jeśli okno dialogowe Zapisz jako nie jest widoczne, przeglądarka mogła automatycznie pobrać plik w osobnym oknie pobierania.

 4. Znajdź zapisany plik PDF i otwórz go, klikając dwukrotnie. Jeśli przeglądarka otworzy okno pobierania, kliknij dwukrotnie plik PDF na liście pobrań.

Aktualizowanie programu Reader lub Acrobat

Firma Adobe regularnie wydaje aktualizacje zabezpieczeń programów Reader i Acrobat. Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy najnowsza poprawka rozwiąże problem:

 1. Uruchom program Reader lub Acrobat.

 2. Wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje.

  Sprawdzanie dostępności aktualizacji
 3. Po wyświetleniu okna dialogowego Updater kliknij przycisk Tak. Aktualizacja zostanie zainstalowana automatycznie.

  Aktualizowanie programu Acrobat
 4. Ponownie uruchom komputer.

Naprawa instalacji programu Reader lub Acrobat (tylko system Windows)

Program Reader lub Acrobat bądź zasoby, od których te programy są zależne, mogą być uszkodzone. Spróbuj rozwiązać ten problem wykonując jedną z poniższych czynności:

Naprawa za pomocą narzędzia Panel sterowania

 1. Zamknij program Reader lub Acrobat.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  (Windows 10/8): Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz pozycję Panel sterowania.

  (Windows 7/XP): Wybierz kolejno polecenia Start > Panel sterowania.

  Panel sterowania
 3. W zależności od wersji systemu Windows w oknie Panel sterowania wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • (Windows 10/8/7): Kliknij pozycję Programy, a następnie Programy i funkcje.
  • (Windows XP): Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 4. Na liście programów zaznacz pozycję Adobe Reader lub Adobe Acrobat.

 5. Kliknij przycisk Zmień i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby naprawić instalację aplikacji. Po ukończeniu procesu kliknij przycisk Zakończ.

Naprawa z poziomu programu Reader lub Acrobat

Wybierz pozycję Pomoc > Napraw instalację programu.

Napraw instalację programu

Usuwanie i ponowna instalacja programu Acrobat lub Reader

 1. Najpierw odinstaluj program Adobe Acrobat lub Adobe Reader.

 2. Następnie zainstaluj najnowszą wersję programu Acrobat lub Reader.

Sprawdzanie, czy system operacyjny rozpoznaje plik PDF

W systemie operacyjnym może być wyłączone automatyczne otwieranie plików PDF za pomocą programu Reader lub Acrobat. Konfigurowanie otwierania automatycznego:

Użytkownicy systemu Windows

 1. Kliknij plik PDF prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz pozycje Otwórz za pomocą > Wybierz program domyślny (lub Wybierz inną aplikację w systemie Windows 10).

  Wybór programu domyślnego
 2. Z listy programów wybierz program Adobe Reader lub Adobe Acrobat, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows 7 i starsze wersje): Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików.
  • (Windows 8): Zaznacz pole wyboru Użyj tej aplikacji dla wszystkich plików PDF.
  • (Windows 10): Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj tej aplikacji do otwierania plików PDF.
  Wybór programu domyślnego
  Wybór programu domyślnego
 3. Kliknij przycisk OK.

Użytkownicy Mac OS

 1. W programie Finder kliknij ikonę pliku PDF, aby ją zaznaczyć.

 2. Wybierz Plik > Pobierz informacje.

  Pobieranie informacji
 3. Kliknij symbol trójkąta obok pozycji Otwórz za pomocą i z listy rozwijanej wybierz pozycję Adobe Acrobat Reader lub Adobe Acrobat (jeśli preferowanego programu nie ma na liście, wybierz pozycję Inne w celu wybrania tego programu).

  Wybór programu domyślnego
 4. Kliknij przycisk Zmień wszystko.

Potencjalne problemy, które mogą wystąpić

Wyświetlanie plików PDF chronionych hasłem

Problem:
Osoba tworząca plik PDF może zabezpieczyć go hasłem, aby nieupoważnieni użytkownicy nie mogli go przeglądać.

Rozwiązanie:
Aby otworzyć ten typ dokumentu, po wyświetleniu monitu wprowadź hasło. Jeśli osoba tworząca plik PDF nie przekazała hasła, nie można otworzyć pliku PDF.

Postępowanie z podejrzanymi plikami PDF

Problem:
Programy Reader i Acrobat uniemożliwiają otwarcie plików PDF, które są niezgodne z niektórymi standardami dotyczącymi plików PDF lub mogą potencjalnie zawierać szkodliwe treści.

Rozwiązanie:
Zachowaj ostrożność. Takie pliki PDF mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa systemu. Sprawdź pochodzenie dokumentu np. osobę, która go przesłała lub witrynę, z której plik został pobrany, aby upewnić się, że można bezpiecznie otworzyć dokument, a następnie przejdź do kolejnych kroków rozwiązywania problemów.

Pliki PDF nie wyświetlają się w witrynie internetowej

Problem:
Gdy próbujesz wyświetlić plik PDF w witrynie, wyświetla się jeden z następujących błędów:

 • Pusta strona w przeglądarce
 • Czerwony znak X 
 • Wskaźnik przerwanego łącza (czerwony kwadrat, niebieski trójkąt lub niebieskie koło) 
 • Błąd: „Uruchomionego programu Adobe Acrobat/Reader nie można używać do wyświetlania plików PDF w przeglądarce internetowej. Wymagany jest program Adobe Acrobat/Reader w wersji 8 lub 9. Zakończ i spróbuj ponownie.”

Rozwiązanie:
Wypróbuj rozwiązania podane w górnej części tej strony i jeśli nadal nie widzisz pliku PDF, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem plików PDF w sieci web.

Otwieranie plików PDF utworzonych w starszych wersjach programów lub produktach innych niż Adobe

Problem:
Pliki PDF utworzone za pomocą programów innych niż Adobe lub starszych wersji programów Reader lub Acrobat mogą się nie otwierać w programach Reader lub Acrobat.

Rozwiązanie:
Jeśli twórca pliku PDF lub jego źródło jest zaufane, możesz przywrócić starszą wersję programu Reader lub Acrobat, aby otworzyć taki plik PDF. Przywrócenie starszej wersji wymaga odinstalowania wersji programu Acrobat lub Reader aktualnie zainstalowanej na dysku.

W przypadku programu Reader więcej informacji można znaleźć na stronie Starsze wersje programu Reader.

W przypadku programu Acrobat przejdź do strony Acrobat 8 i 9 lub Acrobat XI i X.

Otwieranie plików PDF utworzonych w programach InDesign lub Illustrator

Problem:
Podczas próby otwarcia pliku PDF utworzonego w programie InDesign lub Illustrator wyświetla się komunikat o błędzie.

Rozwiązanie 1: Eksportowanie lub zapisywanie w formacie Adobe PDF

W przypadku programu InDesign

 1. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj.

 2. Przy opcji Zapisz jako typ wybierz Adobe PDF, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz preferowane opcje PDF.

 4. Kliknij Eksportuj.

W przypadku programu Illustrator

 1. Wybierz kolejno polecenie Plik > Zapisz jako.

 2. Przy opcji Zapisz jako typ wybierz Adobe PDF, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz preferowane opcje PDF.

 4. Kliknij pozycję Zapisz PDF.

Rozwiązanie 2: Drukowanie w formacie Adobe PDF

W przypadku programów InDesign oraz Illustrator

 1. Wybierz kolejno polecenie Plik > Drukuj.

 2. Wybierz [wersję] Adobe PDF z listy Drukarek.

 3. Wybierz preferowane opcje drukarki.

 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online