Rozwiązywanie problemów z aktualizacją programu Acrobat lub Reader w systemie Mac OS

Problem

Podczas próby aktualizacji programu Acrobat lub Reader wyświetlany jest błąd.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zainstaluj ponownie program Reader lub Acrobat.

Acrobat Reader DC

Instalowanie programu Adobe Reader DC jest procesem dwustopniowym. Najpierw należy pobrać pakiet instalacyjny, a następnie zainstalować program Reader z pliku tego pakietu.W przypadku instalacji programu Reader nie jest konieczne usuwanie jego wcześniejszych wersji. Szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć w artykule Instalacja programu Adobe Acrobat Reader DC | Mac OS

Odinstalowywanie aplikacji Acrobat DC i starszych wersji programu Reader

 1. Aplikacja Acrobat Reader

  • W systemie Mac nie jest dostępne narzędzie do odinstalowywania programu Reader. Aplikację można usunąć bezpośrednio z folderu Aplikacje.

  Acrobat DC

  • Wybierz opcję Aplikacje > Adobe Acrobat DC, wybierz pozycjęNarzędzie do odinstalowywania Acrobat DC i kliknij ją dwukrotnie.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby odinstalować program Acrobat.
   W oknie dialogowym Uwierzytelnianie wpisz nazwę użytkownika macOS i hasło konta administratora oraz kliknij przycisk OK.
   Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, skonsultuj się z dokumentem firmy Apple: https://support.apple.com/en-in/HT202860.
  • Narzędzie do odinstalowywania usuwa z systemu tylko pliki programu Adobe Acrobat. Pliki programu Acrobat Reader, dane użytkownika programu Acrobat lub pliki współdzielone z innymi aplikacjami Adobe nie są usuwane.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby ponownie zainstalować aplikację:

 3. Uruchom program Reader lub Acrobat i wybierz opcje Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji, aby zainstalować najnowsze aktualizacje do produktu.   

Rozwiązanie 2. Włącz użytkownika głównego.

To rozwiązanie działa najlepiej dla błędu 1301, ale można je stosować również do rozwiązywania innych błędów narzędzia do aktualizacji. Aby uzyskać instrukcje, zapoznaj się z tematem Włączanie użytkownika root i korzystanie z niego w systemie Mac OS X w witrynie firmy Apple.

Po włączeniu konta użytkownika root zaloguj się na konto użytkownika root i spróbuj uaktualnić ponownie program Acrobat lub Reader.

 

Rozwiązanie 3. Ręczna aktualizacja programów Acrobat Reader i Adobe Acrobat

Instalatory dla wszystkich obsługiwanych produktów są również wyświetlane na stronach pobierania produktów (z wyjątkiem pełnej wersji programu Acrobat). Można pobrać i ręcznie zainstalować te produkty w następujący sposób:

 1. Otwórz produkt.
 2. Wybierz opcję Pomoc > Informacje o Acrobat lub Acrobat Reader.
 3. Zwróć uwagę na wersję. 
 4. Zamknij produkt. 
 5. Jeśli nie masz zainstalowanej najnowszej wersji, pobierz potrzebny instalator z następujących lokalizacji:

  6. Kliknij plik instalacyjny, aby rozpocząć proces instalacji.

Dodatkowe informacje

Plik dziennika jest plikiem wygenerowanym i dołączonym do środowiska wykonawczego. Zawiera informacje o stanie, operacji i błędach, opisujące działania narzędzia do aktualizacji. Te informacje pomagają w diagnozowaniu problemów środowiska wykonawczego.

W przypadku niepowodzenia instalacji sprawdź plik dziennika narzędzia do aktualizacji, aby poznać przyczynę niepowodzenia.

Położenie dziennika

Macintosh (Reader): ${HOME}/Library/Logs/Adobe/Adobe Acrobat Reader Updater.log
Macintosh (Acrobat): ${HOME}/Library/Logs/Adobe/Adobe Acrobat DC Updater.log

Poniżej znajduje się lista niektórych kodów błędów i działań sugerowanych w celu ich rozwiązania.

 Błąd

 Tytuł

 Rozwiązanie

1001-1099, 1100

Nie można pobrać plików aktualizacji.Sprawdź połączenie z Internetem i sprawdź ponownie dostępność aktualizacji.

Spróbuj pobrać program Reader bezpośrednio z tej strony

1101-1199, 1200 

Nie można zapisać plików na dysku. Sprawdź ponownie dostępność aktualizacji.

Sprawdź występowanie problemów z uprawnieniami. Uruchom Narzędzie Disk Utility > Naprawa uprawnień.

1201-1299, 1300

Danej wersji nie można uaktualnić, ponieważ zmieniono zawartość aplikacji. Nie można zastosować aktualizacji, ponieważ zawartość aplikacji została zmieniona od czasu oryginalnej instalacji. Zainstaluj aplikację ponownie i sprawdź dostępność aktualizacji.

Brak pliku lub został zmodyfikowany. Odinstaluj i ponownie zainstaluj program. 

1301-1399, 1400

W tym momencie nie można uaktualnić danej wersji. Sprawdź ponownie dostępność aktualizacji później.

Włącz konto użytkownika root i sprawdź dostępność aktualizacji.

1401-1499, 1500

Wystąpił błąd. Sprawdź ponownie dostępność aktualizacji później.

Uruchom ponownie system Mac i ponów próbę.

1501-1899

Narzędzie do aktualizacji podejmie ponowną próbę.

Uruchom ponownie system Mac i ponów próbę.

Administratorzy

Szczegóły dotyczące konfiguracji programu Updater i rozwiązywania problemów z nim znajdziesz w Przewodniku programu Acrobat-Reader Updater.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto