Rozwiązywanie problemów z błędami lub zawieszaniem systemu macOS 10.x | Oprogramowanie Adobe

Dowiedz się, jak usuwać objawy błędów systemu macOS, takie jak puste lub migoczące pole dialogowe, zablokowany kursor lub ekran, nieoczekiwane ponowne uruchomienie komputera lub komunikat o błędzie systemu macOS.

Uwaga:

Czy podczas używania aplikacji firmy Adobe pojawia się konkretny błąd? Wyszukaj błąd w portalu Adobe Community Help lub odwiedź fora Adobe, aby uzyskać pomoc od społeczności ekspertów.

Zanim zaczniesz

Jeśli system nie spełnia minimalnych wymagań produktu firmy Adobe, produkt może nie działać poprawnie. Odwiedź witrynę Wymagania systemowe programów firmy Adobe i upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania.

Wymagania systemowe

Podstawowe informacje o systemie, np. prędkość procesora lub ilość dostępnej pamięci RAM, można sprawdzić, wybierając opcję Ten Mac… z menu Apple. Dodatkowe dane można uzyskać po wybraniu opcji Więcej informacji.

Należy utworzyć kopię zapasową wszystkich plików osobistych (np. plików programu Photoshop lub InDesign), aby uniknąć potencjalnej utraty danych.

Rozwiązywanie podstawowych problemów z systemem

Najnowsza wersja oprogramowania firmy Adobe może być w większym stopniu zgodna z systemem operacyjnym i sterownikami. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy się upewnić, że zostały spełnione wymagania systemowe.

Odwiedź witrynę Aktualizacje produktów Adobe, aby sprawdzić aktualizacje dostępne dla danego produktu.

Ponowne utworzenie pliku preferencji aplikacji firmy Adobe umożliwia usunięcie problemów powodowanych przez uszkodzony plik preferencji.

Główny plik preferencji nosi nazwę „Adobe [Nazw' produktu] [Wersja produktu] Prefs.psp”.

Plik preferencji jest dostępny w położeniu: 
/Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Preferences/Adobe [Nazwa produktu] [Wersja produktu] Settings/Adobe [Nazwa produktu] [Wersja produktu] Prefs.psp

Ważne: Folder biblioteki użytkownika jest ukryty w wersji systemu Mac OS X 10.7 i nowszych. Zapoznaj się z tematem Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

Aby szybko zresetować preferencje, w wielu aplikacjach Adobe można użyć skrótu klawiaturowego podczas uruchamiania produktu. Przytrzymaj klawisze Cmd-Shift-Option natychmiast po dwukrotnym kliknięciu ikony aplikacji.

Obejrzyj ten film instruktażowy opisujący resetowanie preferencji w programie Photoshop: Jak zresetować plik preferencji w programie Photoshop

W celu uzyskania dodatkowych instrukcji wyszukaj w systemie pomocy do produktu frazę „przywracanie preferencji”.

Niektóre aplikacje firmy Adobe zostały zaprojektowane w taki sposób, że działają tylko w systemie operacyjnym, którego język zgadza się z ich wersją językową. Aby zmienić język systemu Mac OS X, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Preferencje systemowe w menu Apple.

 2. Wybierz opcję Język i tekst.

 3. Wybierz kartę Język.

 4. W panelu Języki przeciągnij wybrany język na górę listy.

 5. Zastosuj wprowadzone zmiany poprzez ponowne uruchomienie komputera lub wylogowanie i ponowne zalogowanie.

Zaktualizowanie systemu operacyjnego Mac OS może zwiększyć jego wydajność i poprawić zgodność z aplikacjami firmy Adobe.

Wybierz opcję Uaktualnienia oprogramowania z menu Apple lub odwiedź stronę z pobranymi materiałami dotyczącymi firmy Apple. Aby uzyskać pomoc przy zainstalowaniu aktualizacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Apple.

Ważne: Przed zainstalowaniem aktualizacji należy się upewnić, że aplikacja firmy Adobe spełnia wymagania zaktualizowanej wersji systemu.

Uruchamianie aplikacji w trybie ograniczonym

Aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci RAM i zapobiec występowaniu konfliktów z inną aplikacją lub rozszerzeniem, spróbuj wykonać następujące czynności:

Zamknij otwarte aplikacje: Zakończ otwarte aplikacje (w tym narzędzia antywirusowe). Następnie uruchom ponownie aplikację firmy Adobe.

Uwaga: W wypadku nieprawidłowego zamknięcia aplikacji zamknij je, wybierając opcję Wymuś koniec z menu Apple . Nie wymuszaj zamknięcia Findera.

Wyłącz niepotrzebne rozszerzenie: Podczas ponownego uruchamiania komputera przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, aby wyłączyć niepotrzebne rozszerzenia znajdujące się w folderze kont użytkownika Rzeczy otwierane podczas logowania. Następnie uruchom ponownie aplikację firmy Adobe.

Zamknij procesy, które wykorzystują dużą ilość zasobów systemowych: Zamknij procesy, które zużywają ponad 30% zasobów systemowych, a następnie uruchom ponownie aplikację firmy Adobe.

1. Wybierz opcje Idź > Narzędzia > Monitor aktywności.

2. Wybierz procesy, które wykorzystują ponad 30% procesora CPU, a następnie opcje Zakończ Proces.  

Uruchamianie aplikacji przy użyciu konta administratora

W wypadku braku uprawnień dostępu administratora w aplikacji firmy Adobe może być niemożliwe uzyskanie dostępu do potrzebnych plików. Aby ustalić, czy przyczyną problemu są ograniczone uprawnienia, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami dostępu i spróbuj odtworzyć problem.

Jeśli problem się nie powtórzy, oznacza to, że na poprzednim koncie brakowało uprawnień dostępu. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać uprawnienia dostępu.

Aby zalogować się jako administrator, wykonaj następujące czynności:

 1. Z menu Apple wybierz opcję Wyloguj się

 2. Wybierz opcję Wyloguj się, gdy pojawi się komunikat „Czy na pewno chcesz zakończyć pracę wszystkich programów i wylogować się?”

 3. Jeśli w komputerze ustawiono opcję automatycznego logowania, po wyświetleniu ekranu startowego systemu Mac OS X przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift, aby się zalogować jako inny użytkownik. Kiedy pojawi się ekran logowania, zwolnij klawisz Shift .

 4. Kiedy pojawi się ekran logowania, wybierz użytkownika z uprawnieniami dostępu, wpisz właściwe hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga:

  W przypadku braku dostępu do konta z uprawnieniami administratora skontaktuj się z administratorem systemu.

Zainstalowanie aplikacji firmy z pulpitu

Niektóre komponenty systemu — na przykład sterowniki urządzeń i narzędzia antywirusowe — mogą wchodzić w konflikt z instalatorem aplikacji firmy Adobe i powodować niekompletną lub nieudaną instalację. Aby uniknąć tych konfliktów, zainstaluj aplikację z pulpitu.

 1. Przenieś wszystkie osobiste pliki z folderu aplikacji firmy Adobe do innej lokalizacji.
 2. Skopiuj folder aplikacji firmy Adobe z dysku na pulpit.
 3. Otwórz folder aplikacji firmy Adobe na pulpicie.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Ustawienia i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga:

  Jeśli aplikację firmy Adobe wcześniej zaktualizowano, może być konieczne ponowne przeprowadzenie tej operacji po ponownym zainstalowaniu aplikacji.

Instalowanie aplikacji przy użyciu nowego konta użytkownika

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać instalatorowi dostęp do niezbędnych plików i folderów lub ich utworzenie.

Należy utworzyć nowe konto użytkownika, zalogować się na nie, a następnie zainstalować lub uruchomić aplikację firmy Adobe. Więcej informacji na temat tworzenia konta użytkownika zawarto w temacie Instalowanie lub uruchamianie aplikacji firmy Adobe na nowym koncie użytkownika | Mac OS X.

Instalowanie aplikacji na innym dysku twardym

Jeśli po ponownym zainstalowaniu aplikacji firmy Adobe problem nadal występuje, należy zainstalować aplikację na innym dysku twardym w tym samym komputerze i spróbować ją uruchomić. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie używanego dysku twardego w innym komputerze.

Jeśli problem się nie powtórzy, prawdopodobną przyczyną był używany wcześniej dysk twardy lub płyta główna. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

Rozwiązania dotyczące konkretnych produktów

Rozwiązanie

Produkty

Acrobat | Adobe Reader | Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | After Effects | Adobe Bridge | Fireworks | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements | Photoshop Lightroom

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

Acrobat | Adobe Premiere Pro | After Effects | Encore | Adobe OnLocation | Photoshop | Photoshop Elements | Illustrator | Soundbooth

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

Wyłączanie wtyczek innych firm

 1. Usuń wtyczkę innej firmy z folderu wtyczek (Programy > [aplikacja firmy Adobe] > Wtyczki).

  Folder wtyczek programu Adobe After Effects

 2. Uruchom ponownie aplikację:

  • Jeśli problem się utrzymuje, przenieś wtyczki z powrotem do folderu wtyczek aplikacji i wypróbuj inne rozwiązanie.
  • Jeśli problem został rozwiązany, przejdź do następnego punktu.

 3. Przenieś jedną wtyczkę innej firmy z powrotem do folderu wtyczek aplikacji.

 4. Uruchom ponownie aplikację i spróbuj odtworzyć problem.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem został rozwiązany, przejdź do punktu 2.
  • Jeśli problem powtórzy się, skontaktuj się z twórcą wtyczki, która był ostatnio przeniesiona, aby zapytać o aktualizację.

Wyłączanie rozszerzeń

Rozszerzenia zwiększają funkcjonalność wyżej wymienionych aplikacji firmy Adobe. Więcej informacji na temat rozszerzeń znajduje się w witrynie pomocy dla programu Adobe Extension Manager.

Wyłącz rozszerzenia, aby wyeliminować problemy, które mogą powodować uszkodzone lub niezgodne rozszerzenia.

 1. Uruchom program Adobe Extension Manager. (Jeśli nie masz zainstalowanego programu Adobe Extension Manager, pobierz go tutaj).

 2. Z listy produktów wybierz aplikację firmy Adobe, w której występuje problem.

 3. Wyłącz wszystkie rozszerzenia.

 4. Jeśli problem nie występuje, włączaj pojedynczo rozszerzenia i spróbuj użyć aplikacji firmy Adobe, w której występuje problem. Po wykryciu rozszerzenia, które powoduje problem, usuń je.

  Aby usunąć rozszerzenie:

  1. W programie Extension Manager wskaż rozszerzenie.

  2. Wybierz opcje Plik > Usuń rozszerzenie.

Optymalizacja dysków magazynujących

Gdy ilość pamięci RAM jest niewystarczająca do edycji obrazów, w wymienionych aplikacjach używany jest plik dysku magazynującego. Plik dysku magazynującego to tymczasowe miejsce na dysku służące do przechowywania danych i wykonywania obliczeń.

Zwiększenie wydajności dysku magazynującego może pomóc w eliminowaniu błędów i blokowania systemu. Wyszukaj frazę „dysk magazynujący” w systemie pomocy do aplikacji firmy Adobe, aby uzyskać więcej informacji.

Patrz też: 

Rozwiązanie problemów z czcionkami

Błąd systemowy może wystąpić w sytuacji, gdy aplikacja firmy Adobe uzyska dostęp do uszkodzonej czcionki.  Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z uszkodzonymi czcionkami można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie problemów z czcionkami | Mac OS X.

Folder czcionek w systemie Mac OS X
Folder czcionek w systemie Mac OS X

Rozwiązywanie problemów z systemem dla zaawansowanych

Aktualizacja sterownika karty wideo

Wielu producentów kart wideo często aktualizuje sterowniki do swoich produktów. Jeśli sterownik karty wideo w komputerze nie był dawno aktualizowany, uzyskaj informacje o zaktualizowanym sterowniku od producenta karty wideo lub pobierz go z jego serwisu internetowego.

Aktualizacja sterownika drukarki

Jeśli problem występuje podczas drukowania, sprawdź, czy używany jest najnowszy sterownik drukarki i plik PPD (PostScript Printer Description). Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik i plik PPD z witryny producenta drukarki. Instrukcje dotyczące instalowania sterownika drukarki można znaleźć w dołączonej do niej dokumentacji.

Zastrzeżenie: Firma Adobe nie udziela pomocy do sprzętu i podaje te metody wyłącznie dla wygody użytkowników. Pomoc można uzyskać, kontaktując się z producentem sprzętu lub jego autoryzowanym sprzedawcą. Samodzielne podjęcie próby rozwiązania problemów ze sprzętem może skutkować unieważnieniem gwarancji na komputer.

Sprawdzenie, czy w systemie nie ma wirusów

Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego (np. Symantec Norton Antivirus lub McAfee Virus Scan), aby sprawdzić, czy w systemie nie ma wirusów. Infekcje wirusowe mogą uszkadzać oprogramowanie i powodować błędy systemowe. Więcej informacji zawiera dokumentacja programu antywirusowego.

Naprawa uprawnień na dysku za pomocą Narzędzia dyskowego

Jeśli po zalogowaniu się na konto z uprawnieniami administratora nie można zainstalować lub uruchomić aplikacji firmy Adobe, prawdopodobnie oznacza to, że uprawnienia na dysku uległy uszkodzeniu.

Aby naprawić uprawnienia za pomocą Narzędzia dyskowego:

 1. Przejdź do menu Idź > Aplikacje, otwórz folder Narzędzia , a następnie kliknij dwukrotnie opcję Narzędzie dyskowe.

 2. Wybierz wolumin, na którym ma być zainstalowana aplikacja firmy Adobe, i kliknij opcję Napraw uprawnienia dyskowe.

  Uwaga: Jeśli występują trudności podczas naprawiania uprawnień na dysku przy użyciu narzędzi dyskowych zainstalowanych w komputerze, można je uruchomić z dysku instalacyjnego systemu. Wybierz opcję naprawy uprawnień na dysku zawierającym oprogramowanie firmy Adobe.

Napraw dyski twarde i przeprowadź ich defragmentację

Aby sprawdzić dysk twardy pod kontem uszkodzeń, które mogą być przyczyną błędów instalacji, użyj Narzędzia dyskowego firmy Apple.  

Odłączenie urządzeń peryferyjnych

Uwaga: Przed odłączeniem lub zmianą sposobu podłączenia jakichkolwiek urządzeń należy wyłączyć zasilanie komputera i urządzeń peryferyjnych.

Urządzenia peryferyjne (zewnętrzne) odłączaj pojedynczo. Urządzenia peryferyjne są zazwyczaj podłączone za pomocą złączy FireWire, USB, Serial ATA, IDE lub SCSI.

Jeśli po odłączeniu urządzenia peryferyjnego błąd się nie pojawia, może występować problem z urządzeniem, kablem lub połączeniem. Skontaktuj się z producentem danego urządzenia, aby uzyskać instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów.

Ponowne sformatowanie dysku twardego w systemie plików HFS+ i zainstalowanie tylko systemu Mac OS oraz aplikacji firmy Adobe.

Ważne: Ponowne formatowanie dysku powoduje usunięcie wszystkich danych. Należy się upewnić, że została utworzona kopia zapasowa wszystkich plików osobistych. Upewnij się również, czy posiadasz dyski ze wszystkimi aplikacjami oraz dysk z systemem.

 1. Sformatuj ponownie dysk twardy przy użyciu systemu plików HFS+, a następnie z oryginalnego nośnika instalacyjnego zainstaluj tylko system Mac OS i produkt Adobe.

  Uwaga: Nie instaluj żadnego dodatkowego oprogramowania ani sprzętu przed upewnieniem się, że problem został rozwiązany. Nie wykonuj kopii zapasowej dysku twardego w celu przywrócenia z niej systemu Mac OS i aplikacji, ale wykonaj instalację od nowa. Jeśli aplikacja lub system Mac OS jest przyczyną problemu, przywrócenie dowolnego z tych elementów zamiast wykonania ponownej instalacji może spowodować powrót problemu.

 2. Spróbuj odtworzyć problem:

  • Problem już nie występuje? Pojedynczo instaluj inne aplikacje i każdorazowo próbuj odtworzyć problem. Jeśli po zainstalowaniu jednej z aplikacji problem wystąpi, jego prawdopodobną przyczyną jest ta właśnie aplikacja. Skontaktuj się z wydawcą aplikacji, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji.
  • Problem nadal występuje? Prawdopodobną przyczyną problemu jest sprzęt. Skontaktuj się z producentem lub z autoryzowanym sprzedawcą sprzętu w celu uzyskania pomocy.

Profile ICC ułatwiają zarządzanie przestrzeniami kolorów w systemie. Gdy w aplikacji Adobe uzyskano dostęp do uszkodzonego profilu ICC, może wystąpić błąd systemu. Rozwiąż problemy z profilami ICC, aby zweryfikować, czy to one powodują problem:

 1. Przenieś wszystkie profile z wymienionych poniżej folderów na pulpit:

  • Library/ColorSync/Profiles
  • Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles
  • System/Library/ColorSync/Profiles
 2. Uruchom ponownie aplikację firmy Adobe i spróbuj odtworzyć problem.

  • Jeśli problem powtórzy się, ponownie przenieś profile do folderu.
  • Jeśli problem nie powtórzy się, przenoś po jednym profilu ponownie do folderu do momentu zidentyfikowania profilu powodującego problem.

Karty rozszerzeń

Uszkodzone lub niezgodne karty rozszerzeń PCI lub PCI-X mogą powodować błędy systemowe. Aby sprawdzić karty PCI lub PCX, wyłącz komputer. Usuń wszystkie karty akceleratora procesora, karty wideo oraz inne zainstalowane karty rozszerzeń, a następnie ponownie uruchom komputer.

Moduły pamięci RAM

Należy się upewnić, że moduły pamięci RAM są zainstalowane poprawnie i nie powodują problemów. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź kolejność, w jakiej zainstalowane są moduły pamięci RAM.
 • Wyjmij moduły pamięci RAM, pozostawiając tylko taką ich liczbę, jaka jest wymagana do uruchomienia systemu Mac OS i aplikacji firmy Adobe. Następnie sprawdź, czy problem nadal się pojawia:
  • Jeśli problem występuje, zainstaluj wyjęte moduły pamięci RAM i wyjmij te, które zostały już sprawdzone. Następnie sprawdź, czy problem nadal się utrzymuje.
  • Jeśli problem nie powtórzył się, oznacza to, że co najmniej jeden z usuniętych modułów pamięci RAM stanowi przyczynę problemu. Skontaktuj się z producentem pamięci RAM, aby uzyskać pomoc.

Zainstaluj oprogramowanie systemowe na innym dysku twardym (nie na innej partycji tego samego dysku), a następnie zdefiniuj ten dysk jako dysk startowy. Następnie zainstaluj aplikację na nowym dysku twardym.

Aby zdefiniować dysk startowy:

 1. Wybierz polecenie Preferencje systemowe w menu Apple.

 2. W obszarze Systemowe wybierz opcję Dysk startowy.

 3. Wskaż dysk, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie systemowe.
 4. Uruchom ponownie komputer.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?