Firma Adobe propaguje opartą na zaufaniu i bezpieczną wymianę dokumentów elektronicznych poprzez zaufane usługi umożliwiające osobom indywidualnym, instytucjom państwowym i przedsiębiorstwom na całym świecie bezpiecznie prowadzić działalność w oparciu o zasady bezpieczeństwa, dostępności, autentyczności, uczciwości, poufności i prywatności.

 

Lista Adobe Approved Trust List (AATL)

Lista Adobe Approved Trust List (AATL) to największa na świecie usługa zaufania dotycząca dokumentów elektronicznych. Umożliwia ona milionom użytkowników tworzenie podpisów cyfrowych, które są traktowane jako zaufane podczas otwierania podpisanych dokumentów w powszechnie używanych programach Adobe Acrobat lub Acrobat Reader. Za pośrednictwem rozwiązań Adobe Document Cloud każdego roku przetwarza się ponad 6 miliardów transakcji elektronicznych i z użyciem podpisu cyfrowego.

Programy Acrobat i Acrobat Reader zostały zaprojektowane pod kątem okresowego pobierania z usługi online oferowanej przez firmę Adobe listy zaufanych certyfikatów cyfrowych od czołowych dostawców usług zaufania..

Opublikowane na liście AATL podpisy cyfrowe utworzone przy użyciu cyfrowego identyfikatora wydane w ramach dowolnych zaufanych certyfikatów będą wyświetlane w programach Acrobat i Acrobat Reader jako zaufane. Zdecydowanie upraszcza to weryfikację tych podpisów bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania lub konfiguracji niestandardowej.

Odwiedź witrynę listy Adobe Approved Trust List, aby dowiedzieć się więcej na temat programu AATL oraz wyświetlić listę partnerów oferujących zaufane identyfikatory cyfrowe AATL.

Lista Adobe European Union Trust List (EUTL)

eu_trustmark_small

Europejskie listy zaufane to podstawowe elementy kształtowania zaufania wśród operatorów na rynku elektronicznym, pozwalające użytkownikom na zapoznanie się ze statusem kwalifikacji i historią statusu dostawców usług zaufania oraz ich usług.

Lista Adobe European Union Trust List (EUTL) to skrócona wersja połączonych list zaufanych ze wszystkich krajów członkowskich UE i krajów EOG, zawierająca informacje określone w artykule 1 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1505.


Niektóre kraje członkowskie mogą uwzględniać w swoich listach zaufanych informacje na temat niekwalifikowanych dostawców usług zaufania, ale ich usługi nie figurują na liście Adobe EUTL. Niektóre kraje członkowskie mogą także uwzględniać w swoich listach zaufanych informacje na temat dostawców usług zaufania określonych na poziomie krajowym innych typów niż zdefiniowane w artykule 3(16) Rozporządzenia UE nr 2014/910. Wszystkie te usługi nie spełniają warunków określonych w Rozporządzeniu UE nr 2014/910 i również nie figurują na liście Adobe EUTL.

Programy Acrobat i Acrobat Reader zostały zaprojektowane pod kątem okresowego pobierania z usługi online oferowanej przez firmę Adobe listy zaufanych certyfikatów cyfrowych od dostawców usług zaufania kwalifikowanych przez UE, spełniających warunki określone w artykule 1 decyzji wykonawczej Komisji 2015/1505/UE.

Opublikowane na liście EUTL podpisy cyfrowe utworzone przy użyciu cyfrowego identyfikatora wydane w ramach dowolnych zaufanych certyfikatów będą wyświetlane w programach Acrobat i Acrobat Reader jako zaufane. Zdecydowanie upraszcza to weryfikację tych podpisów bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania lub konfiguracji niestandardowej.

Odwiedź witrynę listy European Union Trust List (EUTL) firmy Adobe, aby dowiedzieć się więcej na temat programu EUTL oraz wyświetlić listę dostawców oferujących usługi zaufane EUTL.

Usługa kwalifikowanej sygnatury czasowej firmy Adobe

eu_trustmark_small

Usługa kwalifikowanej sygnatury czasowej oferuje prawnie wiążące odwołanie do daty i godziny celem udowodnienia istnienia i integralności dokumentu elektronicznego.

Usługa kwalifikowanej sygnatury czasowej firmy Adobe to kwalifikowana usługa zaufania spełniająca wymagania określone w Rozporządzeniu UE nr 2014/910 (eIDAS). Ta usługa sygnatury czasowej została zweryfikowana i certyfikowana pod kątem zgodności przez audytorów DNV-GL (certyfikat nr 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) zgodnie z następującymi standardami ETSI: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 oraz EN 319 422.


Nadzór nad ta usługą zaufania sprawuje Departament Komunikacji, Działań Klimatycznych i Środowiska Irlandii (Department of Communications, Climate Action & Environment of Ireland, DCCAE — http://www.dccae.gov.ie).

Usługa kwalifikowanej sygnatury czasowej firmy Adobe — oficjalne dokumenty

W tej sekcji zamieszczono oficjalne dokumenty związane z działaniami urzędów sygnatury czasowej.

Dokumenty te obejmują zasady działania oraz obowiązki urzędu sygnatury czasowej (and. Time-stamp Authority), użytkowników i stron uzyskujących dostęp do publicznych certyfikatów sygnatury czasowej celem przeprowadzenia weryfikacji.

Dział obsługi klienta — kontakty

Usługa kwalifikowanej sygnatury czasowej firmy Adobe jest dostępna jako składnik usługi platformy Adobe Sign.

Aby uzyskać pomoc odnośnie usługi sygnatury czasowej, przejdź do witryny wsparcia usługi Adobe Sign.

Usługi dotyczące certyfikowanych dokumentów firmy Adobe

Usługi dotyczące certyfikowanych dokumentów (Certified Document Services, CDS) to usługa zaufania oferowana przez główny urząd certyfikacji firmy Adobe.

Usługa CDS umożliwia autorom dokumentów podpisywanie plików PDF przy użyciu standardowych certyfikatów cyfrowych, które umożliwiają natychmiastową weryfikację, gdy autorzy korzystają z programów Adobe Acrobat lub Acrobat Reader bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania klienckiego ani konfiguracji.

Usługa CDS pozwala organizacjom i osobom indywidualnym publikującym dokumenty o wysokiej wartości w dużych i zróżnicowanych grupach odbiorców na podniesienie poziomu pewności, że zachowano integralność i autentyczność dokumentu. Dodając podpis CDS do pliku PDF, autorzy dokumentu mogą zwiększyć ten poziom pewności, nie wymagając od odbiorców wdrażania dodatkowego oprogramowania ani stosowania złożonych konfiguracji.

Sposób działania urzędów certyfikacji CDS określono w zasadach dotyczących certyfikatów CDS firmy Adobe.

Odwiedź witrynę usług dotyczących certyfikowanych dokumentów, aby dowiedzieć się więcej na temat programu zaufania CDS oraz wyświetlić listę partnerów oferujących zaufane identyfikatory cyfrowe CDS.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online