Problem: Gdy narzędzia są używane szybko po sobie, pojawiają się opóźnienia na urządzeniach Wacom w systemie Mac OS

Co drugie pociągnięcie rysika wykonywane szybko po sobie (przy użyciu dowolnego narzędzia) nie zostało przechwycone, co sprawiało wrażenie, że wybrane narzędzie działa wadliwie. 

Dotyczy to na przykład sytuacji korzystania z narzędzi Pędzel i Pędzel malarski, narzędzi Prostokąt i Owal oraz narzędzi Pędzel malarski i Wiadro z farbą. 

Problemu nie obserwowano podczas rysowania z niewielką szybkością lub korzystania z myszki.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem z opóźnieniem programu Animate CC na urządzeniu Wacom, zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Sterowniki urządzenia Wacom

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online