Aplikacja Animate daje możliwość importowania formatu pliku SWF. Jednakże plik SWF jest plikiem renderowanym, dlatego nie można zaimportować wielu typów danych z pliku SWF do programu Animate.

Format SWF

Format SWF jest specjalnym skompresowanym formatem, który pozwala tworzyć pliki o małym rozmiarze i zapewnia wysoką skalowalność. Aby uzyskać tak mały rozmiar pliku liczne elementy z oryginalnego formatu programu Animate są kompresowane do postaci danych, których program Animate nie może ponownie zaimportować.

Jeżeli podczas tworzenia pliku SWF zaznaczono opcję „Ochrona przed importem”, program Animate nie będzie w stanie ponownie zaimportować pliku. Próba zaimportowania chronionego pliku SWF spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z komunikatem o błędzie.

Zaleca się zapisanie dokumentu w zwykłym formacie Animate FLA przed wyeksportowaniem go do formatu Flash Player SWF lub innego, dowolnego formatu pliku. Dzięki temu będzie można otworzyć oryginalny plik w późniejszym czasie i go edytować.

Otwieranie i importowanie

Otwarcie pliku SWF (Plik > Otwórz) powoduje otwarcie filmu w trybie Testuj film.

Zaimportowanie pliku SWF (Plik > Importuj) ma następujące skutki:

  • Dźwięki nie są importowane.
  • Symbole graficzne zawierające animacje są importowane z klatkami kluczowymi animacji w osobnych klatkach kluczowych. Zawartość każdej klatki w oryginalnej animacji jest konwertowana na nowy symbol graficzny, po jednym dla każdej klatki w oryginalnym symbolu.
  • Utracone zostaną wszystkie warstwy. W trakcie importu klatki kluczowe są wstawiane do warstwy, która była aktywna w momencie wybrania polecenia Plik > Importuj, ale oryginalna struktura warstw i nazw warstw nie jest zachowywana.
  • Osie czasu klipu filmowego nie są importowane. Zostaną zaimportowane poszczególne elementy z pierwszej klatki osi czasu klipu filmowego, ale są konwertowane na symbole graficzne. Wszystkie pozostałe klatki klipu filmowego zostaną utracone.
  • Przyciski są traktowane podobnie do klipów filmowych. Grafiki z klatki kluczowej „Up” są konwertowane na symbole graficzne. Pozostałe elementy zostaną utracone.
  • Klatki pośrednie nie są importowane.
  • Ścieżki ruchu nie są importowane. Obrazy z poszczególnych klatek pośrednich ze ścieżki ruchu są importowane jako osobne obrazy w osobnych klatkach kluczowych.
  • Zaimportowane mapy bitowe używane w filmie są importowane, ale ich oryginalne nazwy nie są zachowywane. Są zmieniane na „Mapa bitowa 1, Mapa bitowa 2” itd.

Dodatkowe informacje

Dostępne są narzędzia innych firm, które pozwalają użytkownikom w pewnym zakresie edytować wyrenderowane pliki SWF, a także usuwać znaczniki ochrony, jeżeli autorzy przypadkowo utracą swoją pracę i muszą ponownie zaimportować plik SWF. Te narzędzia nie zostały opracowane przez firmę Adobe i nie ma żadnych gwarancji ich prawidłowego działania. Ponadto ich zadaniem jest pomoc autorom w odzyskaniu własnej pracy; istnieje jednak zagrożenie nadużyć.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online