Pojawia się komunikat o błędzie w momencie uruchomienia programu Animate, a użytkownik nie posiada uprawnień do zapisu w folderze Preferencje.

W celu poprawnego działania program Animate zapisuje pliki i informacje aplikacji w folderach użytkownika.  Jeżeli użytkownik nie posiada uprawnień do folderów, w których program Animate próbuje zapisać zmiany, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.

Komunikat o błędzie zapisu

Rozwiązanie: ręczne ustawienie atrybuty folderu Preferencji w tryb odczytu/zapisu

Uwaga:

W ścieżce folderu lub nazwach na liście procedur należy zastąpić nazwy w nawiasach „<>” wymaganymi informacjami:

 • Zastąp <nazwa użytkownika> swoją nazwą konta.
 • Zastąp <wersja> wersją programu Animate z jakiej korzystasz.

 1. Otwórz nowe okno wyszukiwania.

 2. Przytrzymując klawisz Opcji, naciśnij przycisk menu Go, a następnie wybierz Bibliotekę (Biblioteka jest opcją ukrytą o ile klawisz Opcji nie jest przyciśnięty).

 3. Zlokalizuj i otwórz folder Application Support.

 4. Zlokalizuj folder, którego nazwa wymieniona jest w komunikacie o błędzie.

 5. Kliknij w folder, a następnie naciśnij klawisz Command+I, aby uzyskać informacje.

 6. Sprawdź, czy twoje konto użytkownika wymienione jest w części Udostępnianie i uprawnienia w dolnej części okna Pobierz informacje. Upewnij się, że ustawione są Uprawnienia do Odczytu i Zapisu.

 7. Jeśli Twoje konto użytkownika nie znajduje się na liście, wykonaj następujące dodatkowe kroki:

  1. Kliknij ikonę kłódki w dolnej części okna. 
  2. Podaj swoje informacje uwierzytelniające użytkownika w przypadku odpowiedniego monitu.
  3. Kliknij przycisk +, aby dodać swoje konto użytkownika.
  4. Kliknij na swoje konto użytkownika i wybierz opcję Wybór.
  5. Zmień uprawnienia swojego konta użytkownika na Odczyt i Zapis, klikając w opcję Odczyt i zmieniając ją na Odczyt i Zapis.
  6. Kliknij na ikonę kłódki, aby zapisać zmiany.
 8. Jeżeli Twoje konto użytkownika znajduje się już na liście, ale jego uprawnienia ustawione są wyłącznie na Odczyt, wykonaj wszystkie kroki wymienione w punkcie 7, za wyjątkiem kroków c i d.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online