Sprawdzanie pisowni

Uwaga:

Ta funkcja została wycofana w wersji Flash Professional CC. 

Pisownię można sprawdzić w całym dokumencie programu Flash Professional. Możliwe jest również dostosowywanie tej funkcji do indywidualnych potrzeb.

Korzystanie z opcji Sprawdzanie pisowni

 1. Wybierz polecenie Tekst > Sprawdź pisownię, aby otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie pisowni.

  Pole znajdujące się w górnym lewym rogu okna wyświetla wyrazy, których nie znaleziono w wybranych słownikach; podaje ono również typ obiektu zawierającego dany tekst (np. pole tekstowe czy etykieta ramki).

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać dany wyraz do osobistego słownika użytkownika, kliknij opcję Dodaj do osobistych.

  • Aby pozostawić wyraz bez zmian, kliknij Ignoruj. Aby pozostawić bez zmian wszystkie miejsca, w których dany wyraz występuje, kliknij Ignoruj wszystkie.

  • Aby wprowadzić zmiany, wpisz pożądane słowo w polu Zamień na, lub wybierz poprawny wyraz z listy Propozycje. Następnie kliknij opcję Zamień aby dokonać zamiany pojedynczego wyrazu, lub Zamień wszystkie, aby dokonać takich zmian w całym dokumencie.

  • Aby usunąć wyraz z dokumentu, kliknij opcję Usuń.

 3. Aby zakończyć sprawdzanie pisowni, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Zamknij, aby zakończyć sprawdzanie pisowni, zanim program Flash Professional dotrze do końca dokumentu.

  • Kontynuuj sprawdzanie do chwili, gdy zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że program Flash Professional dotarł do końca dokumentu. Aby zakończyć, kliknij opcję Nie. (Opcję Tak należy kliknąć aby ponowić sprawdzanie pisowni od początku dokumentu.)

Dostosowywanie sprawdzania pisowni

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Tekst > Ustawienia sprawdzania pisowni. (Z opcji tej należy skorzystać jeśli funkcja sprawdzania pisowni nie była jeszcze używana.)

  • W oknie dialogowym Sprawdź pisownię (Tekst > Sprawdź pisownię), kliknij opcję Ustaw.

 2. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji:

  Opcje dokumentu

  Opcje te określają elementy, które będą sprawdzane.

  Słowniki

  Opcja podaje listę dostępnych słowników. Aby uaktywnić sprawdzanie pisowni należy zaznaczyć przynajmniej jeden słownik.

  Słownik osobisty

  Wpisz ścieżkę, lub kliknij ikonę folderu aby uzyskać dostęp do dokumentu, który ma służyć jako słownik osobisty. (Słownik ten można modyfikować.)

  Edytuj słownik osobisty

  Opcja pozwala na dodawanie słów i wyrażeń do słownika osobistego. W oknie dialogowym Słownik osobisty umieszczaj każdy nowy element na oddzielnym wierszu pola tekstowego.

  Opcje sprawdzania

  Te opcje pozwalają kontrolować sposób, w jaki program Flash Professional przetwarza konkretne typy wyrazów i znaków podczas sprawdzania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto