Format obrazów wektorowych XML SVG (Scalable Vector Graphics) jest przeznaczony do przechowywania grafiki 2D i oferuje obsługę interakcji oraz animacji.Teraz pliki SVG można importować do programu Animate. Niektóre opcje importowania działają tak samo jak opcje importowania plików w programie Adobe Illustrator.

Do importowania plików SVG w programie Animate można użyć jednej z następujących metod:

  • Użycie opcji importowania pliku: Kliknij opcję Plik > Importuj > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki i wybierz plik SVG.
  • Przeciągnij i upuść plik SVG bezpośrednio na stół montażowy.
  • Użycie zasobów SVG przechowywanych w bibliotece Creative Cloud: Przeciągnij zasób z biblioteki Creative Cloud i upuść go bezpośrednio na stół montażowy lub do biblioteki dokumentów.
  • Użycie istniejącego interfejsu API JSFL importowania plików: document.importFile()

Można wybrać opcję konwertowania warstw na pliki SVG:

  • Importowanie wszystkich ścieżek do tej samej warstwy i klatki: Ta opcja powoduje importowanie wszystkich warstw z pliku SVG na jedną warstwę w zawartości Flash.
  • Importowanie każdej ścieżki na inną warstwę: Ta opcja powoduje importowanie każdej warstwy z pliku SVG na oddzielną warstwę zawartości Flash. 
  • Importowanie każdej ścieżki do innej klatki kluczowej: Jeśli warstwy pliku SVG są konwertowane na klatki kluczowe, to sam plik jest importowany w postaci klipu filmowego; jeśli warstwy SVG są konwertowane na warstwy zawartości Flash, to plik SVG jest importowany jako symbol graficzny. Wynikowy klip filmowy lub symbol graficzny zawiera wszystkie elementy pliku SVG; są one sytuowane na osi czasu, tak jakby były importowane na stół montażowy.
  • Zmiana rozmiaru stołu montażowego w celu dopasowania rozmiaru kompozycji: Ta opcja pozwala zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar stołu montażowego w celu dopasowania go do kompozycji w importowanym pliku SVG.
Opcje importowania plików SVG

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online