Skalowanie zawartości na stole montażowym

Sposoby skalowania elementów na stole montażowym:

 • Korzystając z narzędzia Przekształcanie swobodne, panelu Właściwości i panelu Przekształcanie, można skalować pojedyncze wystąpienia symboli.

 • Pojedyncze wystąpienia symboli można też skalować za pomocą skalowania inteligentnego oraz wymienionych powyżej narzędzi i paneli.

 • Całą zawartość stołu montażowego można skalować przy zmianach jego rozmiaru.

Skalowanie pojedynczego wystąpienia symbolu

 1. Zaznacz wystąpienie symbolu na stole montażowym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz narzędzie Przekształcanie swobodne w panelu Narzędzia, a następnie przeciągnij rogi lub krawędzie wystąpienia w celu zmodyfikowania jego rozmiaru.

  • Otwórz panel Właściwości (Okno > Właściwości) i edytuj właściwości Wysokość i Szerokość wystąpienia.

  • Otwórz panel Przekształcanie (Okno > Przekształcanie) i edytuj właściwości Skaluj szerokość oraz Skaluj wysokość wystąpienia.

Skalowanie całej zawartości przy zmianach rozmiaru stołu montażowego

 1. Wybierz opcję Modyfikuj > Dokument.

 2. W oknie dialogowym Ustawienia dokumentu wprowadź nowe wartości wymiarów Wysokość i Szerokość dokumentu. To jest nowy rozmiar stołu montażowego.

 3. Zaznacz opcję Skaluj zawartość ze stołem montażowym. Kliknij OK.

  Skalowanie dotyczy całej zawartości w każdej klatce.

Samouczki i filmy wideo

Informacje o 9-cio plasterkowym skalowaniu i symbolach klipu filmowego

9-cio plasterkowe skalowanie pozwoli ci podać, jakie skalowanie ma być zastosowane do konkretnych obszarów klipu filmowego. Za pomocą 9-cio plasterkowego skalowania możesz upewnić się, czy klip filmowy wygląda odpowiednio po skalowaniu. W przypadku normalnego skalowania program Animate skaluje wszystkie części klipu filmowego równomiernie, w pionie i poziomie. W przyciskach z klipami filmowymi takie równe skalowanie sprawia, że grafika w klipie wygląda dziwnie, zwłaszcza w rogach prostokątnego klipu filmowego. Tak się dzieje w klipach filmowych używanych jako elementy interfejsu użytkownika, np. przyciski.

Klip filmowy jest podzielony na dziewięć części z kształcie przypominającym siatkę, a każdy z tych dziewięciu obszarów jest skalowany niezależnie. Aby zachować integralność obrazu klipu filmowego, rogi nie mogą być skalowane, podczas gdy pozostałe części rysunku są skalowane (w przeciwieństwie do rozciągnięcia) jako mniejsze lub większe (w zależności od potrzeby).

Kiedy symbol klipu filmowego jest podzielone w sposób 9-cio plasterkowy, jest wyświetlany podgląd w panelu Biblioteka. Jeśli jest włączona opcja Włącz podgląd na żywo (Kontrola >Włącz Podgląd na żywo), w czasie skalowania instancji klipu filmowego na Stole montażowym będziesz widział 9-cio plasterkowe skalowanie na Stole montażowym.

Uwaga: Ustawienia Aktywny podgląd nie można używać z dokumentami ActionScript 3.0.

 

Uwaga:

9-cio plasterkowe skalowanie nie może zostać użyte do symboli Grafika i Przycisk. Bitmapy znajdujące się wewnątrz 9-cio plasterkowych klipów filmowych są skalowane w sposób zwykły, bez zniekształcania 9-cio plasterkowego, podczas gdy pozostała zawartość klipów filmowych jest skalowana zgodnie z liniami 9-ciu plasterków.

Uwaga:

Skalowanie 9-plasterkowe nazywane jest też czasem „skalą 9.”

Klip filmowy z aktywnym plasterkowaniem na 9 może zawierać zagnieżdżone obiekty, ale tylko niektóre z nich będą skalowane poprawnie według zasad 9-plasterkowego skalowania. Aby wewnętrzne obiekty w klipie filmowym były także skalowane 9-plasterkowo podczas skalowania klipu, muszą być kształtami, obiektami rysowania, grupami lub symbolami graficznymi.

Symbol z aktywnym 9-plasterkowaniem w Bibliotece i przeskalowany na Stole montażowym

Edytowanie symboli klipów filmowych za pomocą 9-cio plasterkowego skalowania

Domyślnie cięcia na plasterki są umieszczone na 25% wysokości i szerokości symbolu od jego krawędzi. W trybie edycji symbolu, cięcia na plasterki są zaznaczone jako kropkowane linie na symbolu. Linie cięcia na plasterki nie są przeciągane, kiedy chcesz je przenieść na stół montażowy. Cięcia nie pojawiają się, kiedy symbol jest na Stole montażowym.

Nie możesz edytować na miejscu na Stole montażowym symboli z aktywnym z 9-cio plasterkowaniem. Musisz je edytować w trybie edycji symbolu.

Uwaga: Wystąpienia utworzone z symboli klipów filmowych z aktywnym podziałem na 9 części można przekształcać, ale nie należy ich edytować. Edycja takich instancji może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Aktywuj 9-cio plasterkowe skalowanie dla istniejących symboli klipów filmowych

 1. Mając otwarty dokument źródłowy, wybierz Okno > Biblioteka.
 2. Wybierz klip filmowy, przycisk lub symbol graficzny w panelu Biblioteka.
 3. Wybierz Właściwości z menu panelu Biblioteka.
 4. Wybierz linie pomocnicze 9-cio plasterkowego skalowania.

Edytuj symbol klipu filmowego z aktywnym 9-cio plasterkowaniem

 1. Wpisz tryb edycji symbolu przez wykonanie jednej z poniższych czynności:
  • Zaznacz instancję symbolu na Stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszki (Windows) lub Control (Macintosh) i zaznacz Edytuj.

  • Zaznacz symbol w panelu Biblioteka i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control (Macintosh) i wybierz polecenie Edytuj.

  • Kliknij dwukrotnie symbol w panelu Biblioteka.

 2. Aby przesuwać poziome lub pionowe pomocnicze linie, przeciągnij i zwolnij linię. Nowa pozycja linii jest uaktualniona w podglądzie Biblioteki dla symbolu.

Zwiększanie wydajności renderowanie poprzez buforowanie bitmap

Buforowanie bitmap w czasie wykonywania pozwala na zoptymalizowanie wydajności odtwarzania. Polega ono na tym, że statyczny klip filmowy (na przykład obraz tła) lub symbol przycisku zostaje zbuforowany w pamięci podręcznej jako bitmapa. Domyślnie program Flash Player w każdej klatce na nowo rysuje wszystkie elementy wektorowe na stole montażowym. Buforowanie symbolu klipu filmowego lub przycisku jako bitmapy zapobiega wielokrotnemu rysowaniu tego elementu, ponieważ obraz jest bitmapą, a jego położenie na stole montażowym nie ulega zmianie. Przynosi to znaczny wzrost wydajności odtwarzania.

Na przykład, tworząc animację ze skomplikowanym tłem, należy utworzyć klip filmowy zawierający wszystkie elementy wchodzące w skład tła. Następnie dla klipu filmowego tła należy wybrać opcję Buforuj jako bitmapę w Inspektorze właściwości. W trakcie odtwarzania tło będzie renderowane jako bitmapa zapisana z aktualną głębią ekranu. Program Flash Player rysuje bitmapę na stole montażowym szybko i tylko raz, przez co animacja jest odtwarzana szybciej i bardziej płynnie.

Bez wykorzystania buforowania bitmapy animacja może być odtwarzana zbyt powoli.

Buforowanie bitmapy pozwoli ci na użycie klipu filmowego i automatyczne wstrzymanie go w miejscu. Gdy zmieni się region, wektor danych uaktualnia bufor bitmapy. Ten proces minimalizuje liczbę wykonanych odrysowań w programie Flash Player i zapewnia gładsze i szybsze odtwarzanie.

Używaj buforowania uruchomionej bitmapy w statycznych, złożonych klipach filmowych, w których kolejne ramki animacji zmieniają pozycję, a nie zawartość. Usprawnienie odtwarzania przy buforowaniu bitmapy podczas uruchamiania jest widoczne tylko w klipach filmowych o złożonej zawartości. Buforowanie uruchomionej bitmapy w prostych klipach filmowych nie zawsze poprawia jej odtwarzanie.

Guy Watson napisał szczegółowy artykuł na temat użycia buforowania bitmap. Jest on zamieszczony w Centrum programistów programu Animate pod nazwą Korzystanie z buforowania bitmap w programie Animate.

Uwaga:

Możesz użyć opcji Użyj buforowania uruchomionej bitmapy tylko dla symboli klipu filmowego lub przycisku.

Klip filmowy nie używa bitmapy (nawet jeśli jest zaznaczona opcja Użyj buforowania uruchomionej bitmapy), ale zamiast tego renderuje symbol klipu filmowego lub przycisku przez użycie wektora danych, pod następującymi warunkami:

 • Bitmapa jest za duża (większa niż 2880 pikseli szerokości lub wysokości).

 • Program Flash Player nie może przydzielić pamięci dla bitmapy (co powoduje zgłoszenie błędu braku pamięci).

Określanie buforowania bitmap dla wystąpienia symbolu

 1. Wybierz symbol klipu filmowego lub przycisku na stole montażowym.
 2. Wybierz opcję buforowania jako bitmapy w inspektorze Właściwości lub z menu Renderowanie.

Określanie koloru tła buforowanego wystąpienia symbolu

Gdy dla wystąpienia symbolu jest włączone buforowanie bitmap, można wybrać nieprzezroczysty kolor tła dla tego wystąpienia. Domyślnie tło jest przezroczyste.

 1. Zaznacz wystąpienie na Stole montażowym.

 2. W sekcji Wyświetlanie panelu Właściwości wybierz opcję „nieprzezroczyste” w menu Tło bitmapy.

 3. Wybierz kolor tła z próbnika kolorów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online