Nie można wyświetlić podglądu plików wideo w panelu Podgląd

Podgląd nie jest wyświetlany w panelu Podgląd

Panel Podgląd w programach Bridge CC 2015 i Bridge CC 2017 nie wyświetla podglądu/nie odtwarza plików wideo w niektórych formatach, gdy na komputerze jest zainstalowany program Adobe After Effects CC 2017 lub Adobe Premiere Pro CC 2017.

Podgląd nie jest generowany w przypadku następujących formatów plików:

  • Windows: 3gpp, 3gp, mod, vob, 264, avc, m1v, m2p, m2t, m2ts, m2v, mpe, mpg/mpeg, mpv i mts
  • macOS: ffx, 3gpp, mod, vob, 264, avc, m2p, m2t, m2ts, m2v, mpe, mpg/mpeg, mpv i mts

Wersje, których to dotyczy

Adobe Bridge CC 2015, Adobe Bridge CC 2017
Adobe Premiere Pro CC 2017, Adobe After Effects CC 2017

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Sposób obejścia problemu

 Stanowczo zalecamy instalację najnowszych wersji programu Adobe Bridge i innych aplikacji Creative Cloud.

Aby rozwiązać ten problem, można również zainstalować wcześniejszą wersję programu After Effects lub Premiere Pro — After Effects CC (2015) 13.5 albo Premiere Pro CC (2015) 9.0 — i używać jej razem z bieżącą wersją aplikacji wideo.

  1. Uruchom aplikację Creative Cloud na komputer, aby zainstalować program Premiere Pro CC (2015) 9.0 lub After Effects CC (2015) 13.5.

    Uwaga:

    Domyślnie zainstalowanie dowolnej aplikacji Creative Cloud powoduje usunięcie jej wcześniejszych wersji z komputera. Aby zachować wcześniej zainstalowane wersje, kliknij pozycję Opcje zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Usuń stare wersje w oknie dialogowym potwierdzenia aktualizacji.

    Poprzednie wersje produktu nie zastępują istniejących wersji. Na komputerze mogą być równocześnie uruchomione dwie wersje tego samego produktu.

  2. Ponownie uruchom program Adobe Bridge i zresetuj preferencje przy uruchamianiu. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule Przywracanie preferencji

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online