Nie można przesłać obrazu nieprzetworzonego za pomocą panelu Publikuj w programie Bridge CC 2017

Nie można przesłać nieprzetworzonych obrazów za pomocą panelu Publikuj w programie Bridge

Jeśli w programie Bridge CC 2017 7.0 przeciągniesz obrazy nieprzetworzone z panelu Zawartość do panelu Publikuj w celu przesłania do usługi Adobe Stock, w oknie dialogowym Nie można przesłać wszystkich zasobów jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Wybrano zasoby, których nie można przesłać do usługi Adobe Stock. Format zasobów nie jest obsługiwany.

W oknie dialogowym Nie można przesłać wszystkich zasobów jest wyświetlany błąd: nieobsługiwany format zasobów.

Rozwiązanie

Podczas przeciągania nieprzetworzonego obrazu z panelu Zawartość do panelu Publikuj w programie Bridge obraz jest konwertowany do formatu JPEG w celu przesłania do usługi Adobe Stock przy użyciu wtyczki Camera Raw. Tylko formaty obrazów nieprzetworzonych obsługiwane przez wtyczkę Adobe Camera Raw są konwertowane do formatu JPEG.

Aby sprawdzić, czy wtyczka Adobe Camera Raw obsługuje dany model aparatu, patrz: Aparaty obsługiwane przez wtyczkę Camera Raw.

  • Jeśli aparat jest obsługiwany przez wtyczkę Camera Raw, a błąd nadal występuje podczas próby przesłania obrazu nieprzetworzonego, wybierz pozycje Pomoc > Uaktualnienia i zaktualizuj wtyczkę Camera Raw do najnowszej wersji.
  • Jeśli dany model aparatu nie jest obsługiwany przez wtyczkę Camera Raw, nie można przesłać nieprzetworzonego obrazu do usługi Adobe Stock za pomocą panelu Publikuj w programie Bridge.       

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?