Migracja szablonów arkusza zawartości PDF z poprzednich wersji do wersji Bridge CC (wersja 8.0)

Problem

Szablony utworzone za pomocą modułu Adobe Output Module w programie Bridge CC 2017 (wersja 7.0) i wcześniejsze wersje znikają podczas aktualizacji do wydania z października 2017 (wersja 8.0).

Wersje produktu, których dotyczy problem

Wydanie programu Bridge CC z października 2017 r. (wersja 8.0)

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Przyczyna

We wcześniejszych wersjach programu Bridge CC niestandardowe szablony użytkowników utworzone za pomocą modułu Adobe Output Module zostały zapisane w formacie .json. Wersja Bridge CC (wersja 8.0) z października 2017 r. ma nowy obszar roboczy Output, który zapisuje szablony w formacie .xml. Aby otworzyć szablony zapisane w formacie .json w najnowszej wersji programu Bridge (wersja 8.0), należy przekonwertować je na format .xml.

Rozwiązanie

Użyj skryptu bridgeTemplateMigration.jsx podanego poniżej, aby przekonwertować szablony .json na szablony .xml w programie Bridge CC w wersji 8.0 za jednym razem.

Będziesz potrzebować następujących aplikacji zainstalowanych w systemie:

 • Adobe ExtendScript Toolkit CC
 • Wydanie programu Bridge CC z października 2017 r. (wersja 8.0)
 • Starsza wersja Bridge CC (Bridge CC wersja 7.0, Bridge CC wersja 6.3, Bridge CC wersja 6.2, Bridge CC wersja 6.1, Bridge CC wersja 6.0)
Uwaga:

Jeśli odinstalowano poprzednią wersję programu Bridge CC, możesz zainstalować ją ponownie, korzystając z aplikacji Creative Cloud na komputer i postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Instalowanie poprzedniej wersji aplikacji Creative Cloud.

Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić migrację szablonów do najnowszej wersji programu Bridge CC.

 1. Pobierz BridgeTemplateMigration.zip i rozpakuj jego zawartość na swoim komputerze:

  Pobierz

  Uwaga:

  Plik BridgeTemplateMigration.jsx jest udostępniany użytkownikom z ważną subskrypcją Adobe Bridge, a jego używanie podlega Ogólnym Warunkom użytkowania Adobe oraz Polityce prywatności Adobe.

 2. Otwórz narzędzie ExtendScript Toolkit CC na komputerze.

 3. W narzędziu ExtendScript Toolkit wybierz kolejno Plik > Otwórz, a następnie wybierz BridgeTemplateMigration.jsx.

 4. Wybierz ExtendScript Toolkit CC jako plik wykonywalny i Main jako zestaw skryptów.

 5. Wybierz DebugowanieUruchom. Lub kliknij przycisk Rozpocznij uruchamianie skryptu , aby uruchomić skrypt.

 6. Wprowadź numer odpowiadający wersji, dla której chcesz przenieść swoje szablony w oknie dialogowym, które pojawi się na ekranie, i kliknij przycisk OK.

 7. Uruchom ponownie program Bridge CC w wersji 8.0, aby uzyskać dostęp do własnych szablonów w przestrzeni roboczej Output. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie arkusza kontaktowego PDF w obszarze roboczym Output..

 8. (Opcjonalnie) Aby przeprowadzić migrację szablonów do wersji Bridge CC (wersja 8.0) z innej starszej wersji Bridge zainstalowanej w systemie, powtórz kroki od 1 do 7.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto