Migracja szablonów arkusza zawartości PDF z poprzednich wersji do wersji Bridge CC (wersja 8.0)

Problem

Szablony utworzone za pomocą modułu Adobe Output Module w programie Bridge CC 2017 (wersja 7.0) i wcześniejsze wersje znikają podczas aktualizacji do wydania z października 2017 (wersja 8.0).

Wersje produktu, których dotyczy problem

Wydanie programu Bridge CC z października 2017 r. (wersja 8.0)

Systemy operacyjne

Windows i macOS

Przyczyna

We wcześniejszych wersjach programu Bridge CC niestandardowe szablony użytkowników utworzone za pomocą modułu Adobe Output Module zostały zapisane w formacie .json. Wersja Bridge CC (wersja 8.0) z października 2017 r. ma nowy obszar roboczy Output, który zapisuje szablony w formacie .xml. Aby otworzyć szablony zapisane w formacie .json w najnowszej wersji programu Bridge (wersja 8.0), należy przekonwertować je na format .xml.

Rozwiązanie

Użyj skryptu bridgeTemplateMigration.jsx podanego poniżej, aby przekonwertować szablony .json na szablony .xml w programie Bridge CC w wersji 8.0 za jednym razem.

Będziesz potrzebować następujących aplikacji zainstalowanych w systemie:

 • Adobe ExtendScript Toolkit CC
 • Wydanie programu Bridge CC z października 2017 r. (wersja 8.0)
 • Starsza wersja Bridge CC (Bridge CC wersja 7.0, Bridge CC wersja 6.3, Bridge CC wersja 6.2, Bridge CC wersja 6.1, Bridge CC wersja 6.0)

Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić migrację szablonów do najnowszej wersji programu Bridge.

 1. Pobierz BridgeTemplateMigration.zip i rozpakuj jego zawartość na swoim komputerze:

  Pobierz

  Uwaga!

  Plik BridgeTemplateMigration.jsx jest udostępniany użytkownikom z ważną subskrypcją Adobe Bridge, a jego używanie podlega Ogólnym Warunkom użytkowania Adobe oraz Polityce prywatności Adobe.

 2. Otwórz narzędzie ExtendScript Toolkit CC na komputerze.

 3. W narzędziu ExtendScript Toolkit wybierz kolejno Plik > Otwórz, a następnie wybierz BridgeTemplateMigration.jsx.

 4. Wybierz ExtendScript Toolkit CC jako plik wykonywalny i Main jako zestaw skryptów.

 5. Wybierz DebugowanieUruchom. Lub kliknij przycisk Rozpocznij uruchamianie skryptu , aby uruchomić skrypt.

 6. Wprowadź numer odpowiadający wersji, dla której chcesz przenieść swoje szablony w oknie dialogowym, które pojawi się na ekranie, i kliknij przycisk OK.

 7. Uruchom ponownie program Bridge CC w wersji 8.0, aby uzyskać dostęp do własnych szablonów w przestrzeni roboczej Output. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie arkusza kontaktowego PDF w obszarze roboczym Output..

 8. (Opcjonalnie) Aby przeprowadzić migrację szablonów do wersji Bridge CC (wersja 8.0) z innej starszej wersji Bridge zainstalowanej w systemie, powtórz kroki od 1 do 7.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?