Podsumowanie funkcji | Bridge (wydanie z października 2021 r.)

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wydaniu programu Bridge (wersja 12) z października 2021 r.

Kreator obiegów pracy

W tym wydaniu programu Bridge wprowadzono nową przestrzeń roboczą — Obieg pracy. Użyj tej przestrzeni roboczej, aby łatwo łączyć różne zadania i tworzyć własne obiegi pracy do wielokrotnego użytku. Wystarczy przeciągnąć i upuścić zasoby na predefiniowanym obiegu pracy, aby ustawić zadanie w kolejce i kliknąć przycisk Rozpocznij obieg pracy, aby je uruchomić. Przestrzeń robocza obiegu pracy jest dostępna z poziomu paska aplikacji.

Przestrzeń robocza obiegu pracy
Przestrzeń robocza Nowy obieg pracy

Aby utworzyć i uruchomić nowy obieg pracy, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Obieg pracy z paska aplikacji, aby przejść do przestrzeni roboczej kreatora obiegów pracy.

 2. W panelu Obieg pracy wybierz opcję Utwórz nowy obieg pracy lub kliknij ikonę + w dolnej części panelu.

  Tworzenie nowego obiegu pracy

 3. W sekcji Schemat zadania dodaj wymagane zadania do obiegu pracy. Obecnie kreator obiegów pracy obsługuje następujące zadania:

  • Zmień format
  • Zastosuj metadane
  • Zmień rozmiar na
  • Zbiorcza zmiana nazwy
  Dodaj zadanie

  W przyszłości zostaną dodane kolejne zadania. 

 4. W sekcji Szczegóły obiegu pracy określ szczegóły obiegu pracy (nazwa ustawienia predefiniowanego obiegu pracy, zastosowanie końcowe) oraz poszczególne zadania.

  Dodawanie szczegółów zadania

  Jeśli chcesz dodać więcej zadań do obiegu pracy, kliknij ikonę + znajdującą się na dole sekcji Schemat zadania.

  Dodawanie większej liczby zadań

 5. Po zakończeniu tworzenia obiegu pracy zapisz predefiniowany obieg pracy, podając unikatową nazwę.

 6. Przeciągnij wybrane zasoby z panelu Zawartość i upuść je na predefiniowanym obiegu pracy, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij obieg pracy.

  Uwaga:

  Po utworzeniu predefiniowanych obiegów pracy można również wybrać zasoby z panelu Zawartość i wykonać jedną z następujących czynności.

  • Kliknij z wciśniętym przyciskiem Ctrl (macOS) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows), aby otworzyć menu kontekstowe i przejść do pozycji Obieg pracy > oraz wybrać żądane ustawienie predefiniowane
  • Przejdź kolejno do Plik > Obieg pracy > i wybierz żądane ustawienie predefiniowane.

Aby uruchomić jednorazowy obieg pracy bez zapisywania ustawień predefiniowanych, możesz przeciągać i upuszczać zasoby na polu Niestandardowy obieg pracy, które jest dostępne w panelu Obieg pracy. Należy zmodyfikować wstępnie wypełnione zadania zgodnie z potrzebami i rozpocząć obieg pracy.

Można również uzyskać dostęp do niestandardowego obiegu pracy, wykonując następujące czynności:

 • Kliknij z wciśniętym przyciskiem Ctrl (macOS) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows), aby otworzyć menu kontekstowe i przejść do pozycji Obieg pracyNiestandardowy obieg pracy
 • Przejdź kolejno do Plik  > Obieg pracy Niestandardowy obieg pracy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Kreator obiegów pracy.

Obsługa programu Adobe Camera Raw 14

Ta wersja programu Bridge obsługuje nowe rozszerzenia modułu pomocniczego programu Adobe Camera Raw. Wszystkie edycje w programie Adobe Camera Raw 14 będą widoczne w programie Bridge.

Jednak niektóre edycje wykonane w programie Camera Raw 14, takie jak edycje maskowania i edycje zastosowane w ramach modułów pomocniczych, takich jak sample.cr2_xmp, nie będą zgodne ze starszymi wersjami programu Camera Raw (wersja 13.4 i starsze). 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online