Podręcznik użytkownika Anuluj

Kreator obiegów pracy

 1. Podręcznik użytkownika programu Bridge
 2. Wprowadzenie
  1. Nowości w programie Bridge
  2. Wymagania systemowe programu Bridge
  3. Przestrzeń robocza programu Adobe Bridge
  4. Importowanie zdjęć za pomocą programu Photo Downloader
  5. Porządkowanie zawartości i zasobów w programie Adobe Bridge
 3. Praca z zasobami
  1. Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
  2. Tworzenie stykówki w formacie PDF w przestrzeni roboczej Wyjście
  3. Wyświetlanie plików i zarządzanie nimi w programie Adobe Bridge
  4. Praca z metadanymi w programie Adobe Bridge
  5. Praca z pamięcią podręczną w programie Adobe Bridge
  6. Używanie słów kluczowych w programie Adobe Bridge
  7. Uruchamianie programu Adobe Bridge
  8. Ustawienia wyświetlania panelu Zawartość programu Adobe Bridge
  9. Podgląd obrazów i edycja czasu zarejestrowania
  10. Korzystanie z kolekcji w programie Adobe Bridge
  11. Tworzenie stosów plików w programie Adobe Bridge
  12. Automatyzacja zadań w programie Adobe Bridge
  13. Kreator obiegów pracy
  14. Podgląd dynamicznych plików multimedialnych w programie Adobe Bridge
  15. Tworzenie internetowych galerii zdjęć i plików PDF
  16. Praca z udostępnioną pamięcią podręczną programu Bridge
  17. Zarządzanie pamięcią podręczną multimediów
 4. Bridge i inne aplikacje firmy Adobe
  1. Praca z programem Adobe Media Encoder
  2. Praca z programem Adobe Premiere Pro
 5. Eksportowanie i publikowanie
  1. Konwersja zasobów za pomocą panelu Eksportuj
  2. Publikowanie obrazów w usłudze Adobe Stock
  3. Publikowanie zasobów w usłudze Adobe Portfolio
 6. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
  2. Panel Skróty klawiaturowe w programie Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Zarządzanie ustawieniami modułu Camera Raw
  2. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  3. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam w module Camera Raw
  4. Filtr promieniowy w Camera Raw
  5. Automatyczna korekcja perspektywy w module Camera Raw
  6. Tworzenie obrazów panoramicznych
  7. Wersje procesu w module Camera Raw
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych w module Camera Raw
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Dowiedz się, jak używać przestrzeni roboczej obiegu pracy w celu łatwego łączenia różnych zadań i tworzenia własnych obiegów pracy do wielokrotnego użytku.

Przestrzeń robocza obiegu pracy

Przestrzeń robocza obiegu pracy jest dostępna z poziomu paska aplikacji na górze. Możesz również wybrać przestrzeń roboczą obiegu pracy, przechodząc do sekcji Windows > Przestrzeń robocza > Obieg pracy.

Przestrzeń robocza obiegu pracy

Przestrzeń robocza składa się z następujących paneli:

 • Schemat zadania: jest wyświetlany na środku przestrzeni roboczej. To miejsce służy do dodawania zadań w żądanej kolejności, co pozwala na tworzenie obiegu pracy.
 • Szczegóły obiegu pracy: po prawej stronie są wyświetlane szczegółowe informacje o obiegu pracy i jego zadaniach. Za pomocą tego panelu można nazwać predefiniowane obiegi pracy, określić folder docelowy danych wyjściowych i dostosować ustawienia zadania.
 • Panel obiegu pracy: w lewym dolnym rogu obok paneluFiltry i Kolekcja widoczny jest panel Obieg pracy.  Tutaj będą wyświetlane wszystkie predefiniowane obiegi pracy. W dolnej części panelu Obieg pracy znajdują się opcje Rozpocznij obieg pracy i Wyświetl postęp.
 • Panel Zawartość wyświetlany jest na środku u dołu, a panel Foldery Ulubione u góry po lewej stronie. 

Tworzenie obiegu pracy

Aby rozpocząć tworzenie obiegów pracy, przejdź do przestrzeni roboczej Obieg pracy. Przestrzeń robocza Obieg pracy powinna pojawiać się na pasku aplikacji wśród innych przestrzeni roboczych, takich jak Podstawy, Biblioteki itp. Możesz również przejść do przestrzeni roboczej wybierając kolejno Windows Przestrzeń robocza Obieg pracy.

Tworzenie nowego obiegu pracy

 1. Aby utworzyć nowe ustawienie predefiniowane, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę + w panelu Obieg pracy.
  • Kliknij opcję Utwórz nowy obieg pracy w panelu Obieg pracy.
  • Kliknij z wciśniętym przyciskiem Ctrl (macOS) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) w panelu Obieg pracy, aby wywołać menu kontekstowe. Wybierz opcję Utwórz nowe ustawienie predefiniowane.
  Tworzenie nowego obiegu pracy

  Tworzenie nowego ustawienia predefiniowanego

 2. Nowy predefiniowany obieg pracy o nazwie Mój obieg pracy tworzy się i jest wyświetlany w panelu Obieg pracy.

Dodawanie zadań do obiegu pracy

Po utworzeniu pustego obiegu pracy zacznij dodać odpowiednie zadania, aby rozpocząć łączenie obiegu pracy.

 1. Aby dodać zadanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Dodaj zadanie w sekcji Schemat zadania.
  • Kliknij ikonę + w lewym dolnym rogu sekcji Schemat zadania.
  Dodawanie zadań

 2. Wybierz z listy dostępnych zadań — Zbiorcza zmiana nazwy, Zmień format, Zmień rozmiar na i Zastosuj metadane, a następnie dodaj je w odpowiedniej kolejności, aby stworzyć obieg pracy. 

Określanie szczegółów obiegu pracy i zadań

W sekcji Szczegóły obiegu pracy możesz określić nazwę predefiniowanego obiegu pracyopcje zapisu obiegu pracy (lokalizacja wyjściowa) oraz szczegóły zadania na podstawie wybranego zadania.

Nazwa ustawienia predefiniowanego obiegu pracy

 • Nazwa ustawienia predefiniowanego: wprowadź nazwę predefiniowanego obiegu pracy.
Nazwa ustawienia predefiniowanego obiegu pracy

Uwaga:

Opcja Zapisz spowoduje zastąpienie istniejącego ustawienia predefiniowanego. Jeśli chcesz utworzyć kopię obiegu pracy, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby najpierw powielić predefiniowany obieg pracy, a następnie zmodyfikuj go i zapisz. 

 

Opcje zapisu obiegu pracy

 • Zapisz w: kliknij menu rozwijane, aby wybrać lokalizację — Lokalizacja oryginalnego pliku i Określony folder
 • Jeśli wybierzesz opcję Określony folder, możliwe będzie dalsze korzystanie z pola Przeglądaj w celu wybrania lokacji eksportowanych plików. 
 • Zaznacz pole wyboru o nazwie Zapisz w podfolderze i wpisz nazwę, aby określić lokalizację podfolderu. 
 • Możesz również Zarządzać konfliktami, wybierając dowolną opcje z rozwijanego menu — Utwórz unikatową nazwę pliku, Zastąp istniejący plik lub Pomiń plik.
Opcje zapisu obiegu pracy

Szczegóły zadania

Zmień format

Użyj tej opcji, aby zmienić format za pomocą panelu Obieg pracy. Program Bridge obsługuje konwersję formatów JPEG, DNG, TIFF i PNG.

Zmień format

Stosowanie metadanych:

 • Uwzględnij oryginalne metadane: zaznacz to pole wyboru i użyj menu rozwijanego, aby wybrać pożądane pliki spośród powiązanych metadanych.
 • Zaznacz pole wyboru Usuń informacje o lokalizacji, aby usunąć określone metadane lokalizacji z zapisanych plików.
 • Zastosuj szablon metadanych: zaznacz to pole wyboru i wybierz następujące pole:
  • Nazwa: wybierz dowolne metadane dostępne z rozwijanej listy Nazwy. 
  • Metoda: wybierz metodę — Dołącz metadane lub Zastąp metadane.
  • Dodatkowe słowa kluczowe (oddzielone średnikiem): użyj tego pola, aby dodać dodatkowe słowa kluczowe do plików, które chcesz eksportować.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonów metadanych, patrz Praca przy użyciu szablonów metadanych.

Zastosuj metadane

Zmień rozmiar na

Opcja jest przeznaczona tylko dla formatów JPEG, PNG i TIFF.

 • Skaluj obraz: wybierz tę opcję, aby ustawić wartość procentową skalowania.
 • Zmień rozmiar na: zaznacz tę opcję, aby zmienić rozmiar zasobów, tak aby wypełnić docelowy prostokąt lub dopasować obraz do niego, a następnie ustaw wymiary. Możesz zmienić rozmiar obrazów na podstawie długiej krawędzi, krótkiej krawędzi lub szerokości/wysokości.
  • Po wybraniu opcji Dopasowanie rozmiar obrazu można dopasować, aby zmienić jego rozmiar na podstawie długiej krawędzi, krótkiej krawędzi lub szerokości/wysokości.
   1. Długa krawędź: możesz ręcznie zmienić wymiar i rozdzielczość przed zmianą rozmiaru obrazów.
   2. Krótka krawędź: możesz ręcznie zmienić wymiar i rozdzielczość przed zmianą rozmiaru obrazów.
   3. Szerokość/wysokość: możesz ręcznie zmienić szerokość, wysokość i rozdzielczość przed zmianą rozmiaru obrazów. Po wybraniu opcji Szerokość/wysokość jako opcji dopasowania rozmiar obrazu zostaje dopasowany do docelowego prostokąta.
  • Po wybraniu opcji Wypełnienie możesz zmienić rozmiar na podstawie szerokości/wysokości. Możesz również przeglądać miniatury obrazów, których oryginalne i nowe rozmiary są wymienione pod każdą z miniatur.
  • Rozdzielczość obrazu można określić w pikselach/calach lub pikselach/centymetrach, a wymiary w pikselach/calach/centymetrach.
 • Nie powiększaj: wybierz tę opcję, aby upewnić się, że obraz nie zostanie powiększony podczas zmiany rozmiaru.
 • Metoda ponownego próbkowania: wybierz dowolną dostępną Metodę ponownego próbkowania — Dwuliniowa, Dwusześcienna (najlepsza do gładzenia gradientów) lub Dwusześcienna (wyostrzanie) (najlepsza do redukcji).
Zmień rozmiar na

Zbiorcza zmiana nazwy

 • Nazwa ustawienia predefiniowanego: aby zmieniać nazwy przy użyciu często wykorzystywanego schematu, z menu Ustawienia predefiniowane wybierz jedno z dostępnych ustawień. Ważne: ustawienia predefiniowane zbiorczej zmiany nazwy są wykorzystywane w kreatorze obiegów pracy. Wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach zmiany nazwy muszą zostać zapisane, aby można było je wybrać w obiegu pracy.

  Uwaga!
  • W przypadku zmiany ustawień predefiniowanej zbiorczej zmiany nazwy, która jest określona w ramach obiegu pracy poza kreatorem obiegów pracy, zmiany wprowadzone w ustawieniach predefiniowanej zbiorczej zmiany nazwy zostaną uwzględnione.
  • Jeżeli usuniesz ustawienie predefiniowane zbiorczej zmiany nazwy poza kreatorem obiegów pracy, odniesienie do niego w obiegu zostanie utracone.
 • Nowa nazwa pliku: możliwość wyboru elementów menu oraz wprowadzania tekstu w celu utworzenia nowych nazw plików. Do dodawania lub usuwania elementów służą przyciski Plus (+) i Usuń ( ).
 • Opcje: wybierz opcję Zachowaj bieżącą nazwę pliku w metadanych XMP, aby zachować oryginalną nazwę pliku w jego metadanych. W części Zgodność wybierz systemy operacyjne, z którym mają być zgodne pliki o zmienionych nazwach. Aktualny system operacyjny jest zaznaczony domyślnie i nie można go odznaczyć.
Uwaga:

Po wprowadzeniu szczegółów obiegu pracy, szczegółów zadania i zapisaniu jego predefiniowanego obiegu pracy są one wyświetlone w panelu Obieg pracy i gotowe do użytku.

 

Zbiorcza zmiana nazwy

Uruchamianie obiegu pracy

Po wprowadzeniu szczegółów obiegu pracy, szczegółów zadania i zapisaniu jego predefiniowanego obiegu pracy są one wyświetlone w panelu Obieg pracy.

 1. Aby uruchomić obieg pracy, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przeciągnij wybrane zasoby z panelu Zawartość na predefiniowane ustawienie w panelu Obieg pracy i kliknij przycisk Rozpocznij obieg pracy.
  • Wybierz zasoby w panelu Zawartość i kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (macOS) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows), aby otworzyć menu kontekstowe. Wybierz Obieg pracy i wybierz żądane ustawienie predefiniowane
  • Wybierz kolejno Plik > Obieg pracy i wybierz żądane ustawienie predefiniowane
  Uwaga:

  Jeżeli po wprowadzeniu zmian w predefiniowanym ustawieniu obiegu pracy nie zostanie on zapisany, pojawi się monit o zapisanie zmian i kontynuowanie z nimi lub odrzucenie zmian i kontynuowanie bez nich.

   

   

Wyświetlanie postępu obiegu pracy

Możesz wyświetlić całą listę swoich zadań obiegu pracy, w tym zadań oczekujących, zadań aktywnych i zadań ukończonych. Aby sprawdzić postęp obiegów pracy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Wyświetl postęp w dolnej części panelu Obieg pracy

  Wyświetl postęp

 2. W otwartym oknie dialogowym Postęp obiegu pracy można zobaczyć stan postępu zadań obiegu pracy. 

  Postęp obiegu pracy

 3. Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć listę zadań lub kliknij przycisk Zamknijw celu zamknięcia okna postępu. 

Anulowanie obiegu pracy

Aby anulować obieg pracy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Wyświetl postęp w dolnej części panelu Obieg pracy

  Wyświetl postęp

 2. W oknie dialogowym Postęp obiegu pracy kliknij ikonę Anuluj  obok stanu wybranego zadania, aby zatrzymać postęp obiegu pracy w dowolnym momencie.

  Anulowanie obiegu pracy

Ustawianie preferencji obiegu pracy

Aby ustawić preferencje obiegu pracy, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do sekcji Adobe Bridge > Preferencje > Obieg pracy (macOS) lub Edytuj > Preferencje > Obieg pracy (Windows)

 2. W panelu Opcje możesz ustawić preferencje dotyczące informacji wyświetlanych w oknie dialogowym Postęp obiegu pracy.

  • Maksymalna liczba zadań obiegu pracy do zachowania na liście zadań: ręcznie wprowadź żądaną wartość. Domyślna wartość maksymalna liczby szczegółów zadania w oknie dialogowym postępu zadania to 100. Program Bridge usuwa historię starszą niż 100 szczegółów zadania.
  • Maksymalna liczba trwających zadań obiegu pracy: ręcznie wprowadź żądaną wartość. Możesz ustawić w kolejce 20 zadań eksportowych na raz.
  Preferencje procesu

Obsługiwane formaty obrazów

Dla zadania Zmień format obsługiwane są następujące formaty obrazu:

JPEG

Jakość obrazu: użyj suwaka, aby wybrać jakość obrazu. Wartości mogą wahać się w zakresie od 1 (minimalna jakość obrazu) do 12 (maksymalna jakość obrazu).

Zmiana formatu JPG

PNG

 • Głębia bitowa: wersja 16-bitowa lub 8-bitowa
 • Przestrzeń kolorów: w większości obiegów pracy, które wykorzystują system zarządzania kolorami, najlepiej jest używać domyślnych zbiorów ustawień kolorów, które zostały przetestowane przez firmę Adobe jak np. sRGB. Wybierz opcję przestrzeni kolorów w zależności od potrzeb.
 • Zapisz przezroczystość: pozwala zachować przezroczystość obrazu.
Zmiana formatu PNG

TIFF

 • Kompresja: podczas zapisywania obrazów do formatu TIFF możesz wybrać kompresję plików.
 • Przestrzeń kolorów: w większości obiegów pracy, które wykorzystują system zarządzania kolorami, najlepiej jest używać domyślnych zbiorów ustawień kolorów, które zostały przetestowane przez firmę Adobe jak np. sRGB. Wybierz jedną w zależności od potrzeb.
 • Głębia bitowa: użytkownicy mogą przechowywać informacje o kolorze w dwóch schematach — 8 bitów na składnik lub 16 bitów na składnik.
 • Zapisz przezroczystość: pozwala zachować przezroczystość obrazu.
Zmiana formatu TIFF

DNG

 • Podgląd JPEG: pozwala wybrać opcje podglądu — Brak, Średni lub Pełny.
 • Osadź oryginalny plik RAW: włącz tę opcję, aby osadzić oryginalny plik RAW.
 • Usuń oryginalny plik: włącz tę opcję, aby usunąć oryginalny plik po pomyślnej zmianie jego formatu.
Zmiana formatu DNG

Aby zobaczyć, jak działa przykładowy predefiniowany obieg pracy, możesz skorzystać z konkretnego przykładu predefiniowanego obiegu pracy

Możesz skorzystać z przykładowego predefiniowanego obiegu pracy o nazwie Zmień nazwę, format lub rozmiar dostępnego domyślnie w programie Bridge. Kliknij ten predefiniowany obieg pracy, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Przykład obieg pracy

Możesz także powielić ustawienie predefiniowane i zapisać je pod nową nazwą, aby dostosować i poznać opcje.

Powiel predefiniowane ustawienia

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?