Camera Raw 8.4 brak metadanych lub możliwości edycji wtyczki Camera Raw

Aplikacje korzystające z wtyczki Camera Raw 8.4 nie wyświetlają metadanych ani nie pozwalają na edycję

Po zaktualizowaniu wtyczki Camera Raw do wersji 8.4 aplikacje firmy Adobe korzystające z wtyczki Camera Raw w systemie Mac OS nie wyświetlają metadanych obrazu ani nie pozwalają na edycję obrazów przy użyciu wtyczki Camera Raw.

Rozwiązanie: Zainstaluj wtyczkę Camera Raw 8.4 ręcznie

 1. Zakończ aplikacje firmy Adobe, które korzystają z wtyczki Camera Raw.

 2. Pobierz następujący plik:

  Pobierz

 3. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go zdekompresować. Otrzymany plik to Camera Raw.plugin.

 4. Nawiguj do folderu Macintosh HD.

 5. Otwórz folder Formaty plików.

  1. W przypadku aplikacji CS6: Otwórz kolejno foldery Biblioteka/Pomoc aplikacji/Adobe/Wtyczki/CS6/Formaty plików.

  2. W przypadku aplikacji w usłudze Creative Cloud: Otwórz kolejno foldery Biblioteka/Pomoc aplikacji/Adobe/Wtyczki/CC/Formaty plików.

  WAŻNE: Nawiguj do folderu głównego Biblioteka na dysku twardym, a nie do folderu Biblioteka w folderze użytkownika.

 6. Skopiuj plik Camera Raw.plugin z kroku 3 do folderu Formaty plików.

  Jeśli musisz uzyskać dostęp do wtyczki Camera Raw do aplikacji CS6 i CC , zainstaluj wtyczkę Camera Raw w folderze Formaty plików zarówno w aplikacji CS6 jak i CC.

  WAŻNE: Ten nowy plik zastępuje plik znajdujący się już w tym folderze. Ważne jest, by w tym folderze znajdował się tylko jeden plik Camera Raw.plugin.

 7. Otwórz aplikację przy użyciu wtyczki Camera Raw.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto