Wtyczki Adobe Camera Raw oraz DNG Converter 8.4 lub jej nowsze wersje nie są obsługiwane w starszych wersjach systemu OS

Wtyczki Camera Raw 8.4 i DNG Converter 8.4 oraz ich nowsze wersje nie obsługują już systemów Mac OS 10.6, Windows XP lub Windows Vista. Jeśli używasz w tych systemach wtyczki DNG Converter 8.4, instalator wskazuje, że wymagany jest system Windows 7 lub Mac OS 10.7 lub ich nowsze wersje.

Uwaga: Kamery, które zostały wprowadzone na rynek lub zostaną wprowadzone na rynek po tym, jak wtyczki Camera Raw i DNG Converter 8.3 przestały lub przestaną być obsługiwane w systemach Mac OS 10.6, Windows XP lub Windows Vista.

Aplikacje firmy Adobe, których to dotyczy

Aplikacje z poniższej listy są zgodne z systemami Mac OS 10.6, Windows XP i Vista. Są również zgodne z wtyczką Adobe Camera Raw 8.4 oraz jej nowszymi wersjami, jeśli zostały zainstalowane w bardziej aktualnych systemach operacyjnych. Jeśli uruchamiasz aktualizacje automatyczne z tymi produktami w starszym systemie operacyjnym, możesz zainstalować niezgodną wersję wtyczki Camera Raw. 

 • After Effects CS6
 • Bridge CS6
 • Elements Organizer 12
 • Photoshop Elements Editor 12
 • Photoshop Elements 12
 • Photoshop CS6
 • Adobe Premiere Elements 12

Usuń wtyczkę w wersji 8.4 lub nowszej i ponownie zainstaluj wtyczkę Camera Raw 8.3 ręcznie.

Jeśli została zainstalowana wtyczka Camera Raw 8.4 lub jej nowsze wersje, usuń wtyczkę i wypełnij poniższe instrukcje, aby zainstalować wtyczkę Camera Raw 8.3 ponownie. Jeśli została zainstalowana wtyczka DNG Converter 8.4 lub jej nowsze wersje, możesz ponownie zainstalować wtyczkę DNG Converter 8.3 na nowszej wersji.

Pobierz i dekompresuj odpowiedni nowy plik wersji 8.3

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy (w systemie Windows) lub kliknij klawisz Ctrl (system Mac OS) odpowiedni plik poniżej.
 2. Wybierz opcję pobierania pliku.
 3. Po pobraniu pliku znajdź go w folderze Pobrane lub w folderze wskazanym podczas pobierania.

Przywróć wersję 8.3 w systemie Mac OS

Pobierz

 1. Zamknij aplikacje Photoshop CS6, Photoshop Elements 12 i wszystkie podane aplikacje firmy Adobe.
 2. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go zdekompresować. Otrzymany plik to Camera Raw.plugin.
 3. Nawiguj do folderu Macintosh HD.
 4. Otwórz folder
  1. Elements 12: Biblioteka/Pomoc aplikacji/Adobe/Wtyczki/Elements 12/Formaty plików
  2. Aplikacje CS6: Biblioteka/Pomoc aplikacji/Adobe/Wtyczki/CS6/Formaty plików
  • WAŻNE: Nawiguj do folderu Biblioteka systemowa, a nie do folderu Biblioteka w folderze użytkownika.
 5. Przenieś plik Camera Raw.plugin z folderu Formaty plików do Kosza lub na Pulpit. 
 6. Skopiuj plik Camera Raw.plugin z kroku 2 do folderu Formaty plików.
  • WAŻNE: Nie kopiuj nowej wtyczki Camera Raw do folderu Formaty plików, jeśli nie usuniesz poprzedniej wersji. Wtyczka Camera Raw nie działa poprawnie, jeśli w tym folderze jest więcej wtyczek niż jedna.
 7. Uruchom aplikację Photoshop CS6, Photoshop Elements 12 lub dowolną z podanych aplikacji firmy Adobe.

Przywróć wersję 8.3 w 32-bitowym systemie Windows XP lub Vista

Pobierz

 1. Zamknij aplikacje Photoshop CS6, Photoshop Elements 12 i wszystkie podane aplikacje.
 2. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go zdekompresować. Otrzymany plik to Camera Raw.8bi.
 3. Otwórz folder Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie folder Dysk lokalny (C:).  
 4. Przejdź do folderu
  1. Elements 12: Pliki programów\Wspólne pliki\Adobe\Wtyczki\Elements 12\Formaty plików
  2. Aplikacje CS6: Pliki programów\Wspólne pliki\Adobe\Wtyczki\CS6\Formaty plików
 5. Przenieś plik Camera Raw.8bi, który znajduje się już w folderze Formaty plików do Kosza lub na Pulpit. 
 6. Skopiuj wtyczkę Camera Raw, Camera Raw.8bi, z lokalizacji pobierania w kroku 2 do tego samego folderu Formaty plików.
  • WAŻNE: Nie kopiuj nowej wtyczki Camera Raw do folderu Formaty plików, jeśli nie usuniesz poprzedniej wersji. Wtyczka Camera Raw nie działa poprawnie, jeśli w tym folderze jest więcej wtyczek niż jedna.
 7. Uruchom aplikację Photoshop CS6, Photoshop Elements 12 lub dowolną z podanych aplikacji.

Przywróć wersję 8.3 w 64-bitowym systemie Windows XP lub Vista

Pobierz

 1. Zamknij aplikacje Photoshop CS6, Photoshop Elements 12 i wszystkie podane aplikacje.
 2. Zlokalizuj i kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby go zdekompresować. Otrzymany plik to Camera Raw.8bi.
 3. Otwórz folder Mój komputer, a następnie kliknij dwukrotnie folder Dysk lokalny (C:).
 4. Przejdź do folderu:
  1. Elements 12: Pliki programów(x86)\Wspólne pliki\Adobe\Wtyczki\Elements 12\Formaty plików
  2. Aplikacje CS6: Pliki programów(x86)\Wspólne pliki\Adobe\Wtyczki\CS6\Formaty plików
 5. Przenieś plik Camera Raw.8bi, który znajduje się już w folderze Formaty plików do Kosza lub na Pulpit.  
 6. Skopiuj wtyczkę Camera Raw, Camera Raw.8bi, z lokalizacji pobierania w kroku 2 do tego samego folderu Formaty plików.
  • WAŻNE: Nie kopiuj nowej wtyczki Camera Raw do folderu Formaty plików, jeśli nie usuniesz poprzedniej wersji. Wtyczka Camera Raw nie działa poprawnie, jeśli w tym folderze jest więcej wtyczek niż jedna.
 7. Uruchom aplikację Photoshop CS6, Photoshop Elements 12 lub dowolną z podanych aplikacji.

Pobierz wersję 8.3 narzędzia DNG Converter

Pobierz narzędzie DNG Converter 8.3:

Nie musisz usuwać wersji 8.4 narzędzia DNG Converter przed zainstalowaniem wersji 8.3. Wersja 8.3 zastępuje wersję 8.4.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online