Różnice między programem Adobe Camera Raw i filtrem Camera Raw

Program Adobe Camera Raw ma większy zakres funkcji niż filtr Camera Raw. Ze względu na to, że filtr Camera Raw modyfikuje pojedynczą warstwę, nie obejmuje narzędzi i funkcji, za pomocą których można modyfikować właściwości dokumentu. Funkcje te obejmują usuwanie opcji obiegu pracy oraz narzędzia Kadrowanie. Ponadto nie można zmieniać preferencji programu Camera Raw, tworzyć migawek ani zapisywać w innych formatach.

Narzędzia niedostępne w filtrze Camera Raw:

Okno dialogowe programu Adobe Camera Raw

Okno dialogowe programu Adobe Camera Raw: Wyróżnione opcje nie są dostępne w filtrze Camera Raw

Okno dialogowe filtra Camera Raw

Okno dialogowe filtra Camera Raw

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto