Obracanie obrazów

 • Kliknij przycisk Obróć obraz o 90° w lewo  (lub naciśnij L).
 • Kliknij przycisk Obróć obraz o 90° w prawo  (lub naciśnij R).

Uwaga:

Polecenia menu Edycja również umożliwiają obracanie obrazów w programie Adobe Bridge bez otwierania okna dialogowego Camera Raw.

Prostowanie obrazów

 1. W oknie dialogowym Camera Raw wybierz narzędzie Wyrównaj   . Możesz też nacisnąć klawisz A.

 2. Aby wyrównać obraz, przeciągnij kursor narzędzia Prostowanie w okienku podglądu i określ w ten sposób poziom lub pion obrazu.

Uwaga:

Narzędzie Kadrowanie uaktywnia się zaraz po użyciu narzędzia Prostowanie.

Automatyczne prostowanie obrazu

Automatyczne prostowanie obrazu można wywołać na trzy sposoby.

 • Kliknij dwukrotnie narzędzie Prostowanie () na pasku narzędzi.
 • Po wybraniu narzędzia Prostowanie kliknij dwukrotnie w dowolnym miejscu podglądu obrazu.
 • Wybierz narzędzie Kadrowanie i naciśnij klawisz Command (Mac) lub Ctrl (Windows), aby tymczasowo przełączyć się na narzędzie Prostowanie. Teraz kliknij dwukrotnie dowolne miejsce na podglądzie.

Kadrowanie obrazów

 1. W oknie dialogowym Camera Raw wybierz narzędzie Kadrowanie  (lub naciśnij klawisz C).

  Aby ograniczyć wyjściowy obszar kadrowania do konkretnych proporcji, przytrzymaj przycisk myszy, wybierając narzędzie Kadrowanie  i wybierz odpowiednią opcję z menu. Aby na wcześniej użyte kadrowanie nałożyć ograniczenie, kliknij kadr z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) lub prawym przyciskiem myszki (Windows).

 2. Przeciągnij w oknie podglądu aby narysować obszar kadrowania.
 3. Aby przesunąć, przeskalować lub obrócić obszar kadrowania, przeciągnij obszar kadrowania lub jego uchwyty.

  Uwaga:

  Aby anulować operację kadrowania, naciśnij ESC przy aktywnym narzędziu Kadrowania albo kliknij i przytrzymaj przycisk narzędzia Kadrowania i wybierz z menu polecenie Wyczyść kadrowanie. Kliknięcie na przycisku Anuluj lub usunięcia zaznaczenia narzędzia Kadrowanie i naciśnięcie ESC powoduje cofnięcie operacji kadrowania, a ponadto zamknięcie okna dialogowego Camera Raw (bez modyfikowania otwartego w nim pliku camera raw).

 4. Po uzyskaniu zadowalającego kadru naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Wykadrowany obraz zostanie przeskalowany i wypełni cały obszar podglądu. Łącze do opcji obiegu pracy pod obszarem podglądu będzie wyświetlać nowe wymiary i wielkość obrazu.

Korekcja efektu czerwonych oczu

 1. Ustaw stopień powiększenia/zmniejszenia przynajmniej na 100%.
 2. W pasku narzędzi wybierz narzędzie Usuwanie czerwonych oczu ().

 3. W prawym panelu wybierz Czerwone oczy lub Oczy zwierząt z menu podręcznego Typ.

 4. Kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć obszar zdjęcia wokół korygowanych oczu.

  Moduł Camera Raw dopasuje zaznaczony obszar do rozmiaru źrenicy. Możesz dopasować rozmiar zaznaczonego obszaru przeciągając jego krawędzie.

 5. W opcjach narzędzi w oknie Histogram przeciągnij suwak Rozmiar źrenicy w prawo, aby zwiększyć rozmiar korygowanego obszaru.
 6. (Tylko przy korekcji efektu czerwonych oczu u zwierząt) W razie potrzeby wybierz Dodaj efekt chwytania światła. Efekt ten dodaje odbitą poświatę w obrazie oka.

 7. (Tylko przy korekcie efektu czerwonych oczu u ludzi) Przeciągnij suwak Przyciemnienia w prawo, aby zaciemnić obszar źrenicy w zaznaczeniu i obszar tęczówki poza zaznaczeniem.

 8. Odznacz polecenie Pokaż nakładkę, aby wyłączyć zaznaczony obszar i sprawdzić poprawkę.

  Uwaga:

  Możesz przenosić się między wieloma zaznaczonymi obszarami korygowanych oczu, klikając wybrany obszar.

Usuwanie plam

Za pomocą narzędzia Usuwanie plam  można naprawić zaznaczony obszar obrazu przez pobranie próbki z innego obszaru.

 1. Z paska narzędziowego wybierz narzędzie Usuwanie plam .
 2. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Typ:

  Skoryguj

  Dopasowuje teksturę, oświetlenie i cieniowanie obszaru, z którego pobrano próbkę do wybranego obszaru.

  Powiel

  Na wybrany obszar nanosi obszar, z którego pobrano próbkę.

 3. (Opcjonalnie) w opcjach narzędzi w oknie Histogram przesuń suwak opcji Promień, aby określić rozmiar obszaru, na który oddziaływać ma narzędzie Usuwanie plam.
 4. Przenieś kursor narzędzia Usuwanie plam na zdjęcie i kliknij tę część zdjęcia, którą chcesz retuszować. Nad zaznaczonym obszarem pojawi się kółko w białe i czerwone ukośne pasy. Zielono-biały okrąg kreskowy wskazuje obszar zdjęcia, z którego pobrano próbkę wykorzystaną do powielenia lub skorygowania.
 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby określić próbkowany obszar, przeciągnij wewnątrz zielono-białego okręgu, aby przenieść go w inne miejsce obrazu.
  • Aby określić wybrany obszar do powielenia lub skorygowania, przeciągnij wewnątrz czerwono-białego kręgu.
  • Aby dopasować rozmiar kręgów, przesuń kursor nad krawędź dowolnego z nich i, gdy zmieni się w strzałkę o dwóch grotach, kliknij i przeciągnij go, by powiększyć lub zmniejszyć oba kręgi.
  • Aby anulować tę czynność, naciśnij Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS).

Powtórz tą procedurę dla każdego obszaru obrazu, który wymaga retuszowania. Aby usunąć wszystkie próbkowane obszary i zacząć od nowa, kliknij przycisk Wyczyść wszystko w opcjach narzędzia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online