Konflikt metadanych obiektywów Zeiss Milvus i SIGMA 50mm f1.4

Wersje, których dotyczy

Program Lightroom CC 2015.5/6.5 oraz Adobe Camera Raw 9.5

Obrazy wykonane przy użyciu obiektywu SIGMA 50mm f/1.4 ART są nieprawidłowo identyfikowane jako obrazy wykonane przy użyciu obiektywu Zeiss Milvus

W programie Adobe Camera Raw 9.3 i Lightroom 2015.3/6.3 błąd powoduje nieprawidłową identyfikację obrazów wykonanych przy użyciu obiektywu SIGMA 50mm f/1.4 ART jako wykonane przy użyciu obiektywu Zeiss Milvus 50mm f/1.4 w przypadku aparatów Canon EOS. Problem wpływał na panel Korekcja obiektywu oraz metadane EXIF w polu Nazwa obiektywu.

Problem został naprawiony w programie Adobe Camera Raw 9.4 oraz Lightroom 2015.4/6.4. Po zainstalowaniu tej poprawki nowo importowane obrazy nie są już nieprawidłowo identyfikowane.

Jednak metadane EXIF w polu Nazwa obiektywu dla zaimportowanych obrazów, na które wpływał oryginalny problem, wciąż są nieprawidłowe, zwłaszcza jeśli obrazy zawierały zapisane dostosowania. Ten powiązany problem został rozwiązany w programie Adobe Camera Raw 9.5 oraz Lightroom 2015.5/6.5. W programie Adobe Camera Raw 9.5 poprawka błędu powoduje automatyczną korektę metadanych EXIF w polu Nazwa obiektywu.

Jednak z powodu różnic we wdrożeniu obejście opisane poniżej jest wymagane w celu całościowego rozwiązania problemu w programie Lightroom 2015.5/6.5.

Rozwiązanie: Poprawienie nieprawidłowych metadanych

W programie Lightroom 2015.5/6.5 wykonaj następujące czynności:

1. W module Biblioteka wybierz wszystkie obrazy, których dotyczy problem. Tzn. wybierz obrazy utworzone przy użyciu obiektywu SIGMA, które są oznaczone jako wykonane przy użyciu obiektywu Zeiss.

                          2. Wybierz kolejno opcje Metadane > Zapisz metadane do pliku.

                          3. Wybierz kolejno opcje Metadane > Odczytaj metadane z pliku.

To obejście wyzwala synchronizację metadanych obrazu, która powoduje zastąpienie wartości Zeiss Milvus 50 mm f/1.4 wartością 50 mm f/1.4 w polu EXIF Nazwa obiektywu.

Uwaga:

Problem opisany w tym dokumencie nie dotyczy nowo zaimportowanych obrazów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto