Sterowanie perspektywą w plikach aparatów Leica w programach Lightroom i Camera Raw

Dowiedz się więcej o obsłudze sterowania perspektywą w aplikacjach do obróbki zdjęć firmy Adobe.

Sterowanie perspektywą w plikach aparatów Leica pomaga automatycznie skorygować efekt trapezu, np. przez wyrównanie pionowych lub poziomych linii. Aplikacje do obróbki zdjęć firmy Adobe wykorzystują metadane funkcji sterowania perspektywą, która umożliwia automatyczne stosowanie korekty Upright z liniami pomocniczymi. Funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku plików RAW.

Obsługiwane aparaty Leica i minimalne wersje aplikacji firmy Adobe

Poniżej znajduje się lista minimalnych wersji aplikacji do obróbki zdjęć firmy Adobe, które obsługują kontrolę perspektywy w plikach aparatów Leica, wraz z obsługiwanymi modelami aparatów:

Model aparatu Leica

Minimalna wersja programu Camera Raw

Minimalna wersja programu DNG Converter

Minimalna wersja programu Lightroom

Minimalna wersja programu Lightroom Classic

Minimalna wersja programu Lightroom dla systemu Android

Minimalna wersja programu Lightroom dla systemu iOS

Leica M10-R

13.0

13.0

4.0

10.0

6.0

6.0

Leica M10-P

13.0

13.0

4.0

10.0

6.0

6.0

Leica M10 Monochrome

12.2

12.2

3.2

9.2

5.2

5.2

Domyślne ustawienia aparatu i plików RAW

Korektę Upright z liniami pomocniczymi można zastosować automatycznie, w zależności od ustawień elementów sterujących perspektywą aparatu lub jeśli dostępne są prawidłowe elementy sterujące perspektywą dla metadanych. W poniższej tabeli opisano oczekiwane działanie.

Ustawienia aparatu

Domyślne ustawienia RAW

Oczekiwane działanie w aplikacjach do obróbki zdjęć firmy Adobe

Tryb widoku Live z włączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia aparatu

Automatyczne stosowanie korekty Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb widoku Live z włączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia domyślne Adobe

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb widoku Live z wyłączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia aparatu

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb widoku Live z wyłączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia domyślne Adobe

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb klasyczny z włączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia aparatu

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb klasyczny z włączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia domyślne Adobe

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb klasyczny z wyłączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia aparatu

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Tryb klasyczny z wyłączonym sterowaniem perspektywą

Ustawienia domyślne Adobe

Korekta Upright z liniami pomocniczymi nie jest stosowana, ale jest dostępna po wybraniu trybu Upright z liniami pomocniczymi.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto