Odznaki są miarą osiągnięć pracownika. Pracownik może je otrzymać po ukończeniu kursu.To jedna z najnowszych koncepcji w dziedzinie szkoleń elektronicznych, wdrożona na platformie Adobe Captivate Prime. Na całym świecie odznaki te reprezentują konkretne umiejętności i osiągnięcia.

Możesz określić Odznaki, które mogą motywować użytkowników.

Administratorzy mogą tworzyć odznaki dla uczniów w następujący sposób:

  1. Zaloguj się jako Administrator i kliknij opcję Odznaki w lewym panelu. Pojawi się lista odznak dla ucznia.
    Uwaga
    Domyślnie dostępna jest lista kilku przykładowych odznak.
  2. Kliknij opcję Dodaj odznakę w prawym górnym rogu strony. Pojawi się okno dialogowe Dodaj odznakę.
Dodaj odznakę
Dodaj odznakę

  1. Wprowadź nazwę odznaki. Prześlij odznakę, klikając opcję Prześlij odznakę, a następnie Zapisz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online