Nie można zalogować się w usłudze Captivate Prime

Problem

Podczas próby zalogowania się w usłudze Adobe Captivate Prime jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Na tym koncie nie odnaleziono użytkownika o podanym adresie e-mail (identyfikatorze Adobe ID). Aby się zalogować, połącz konto Adobe ID z kontem Prime.

Przyczyna

Ustawienia pamięci podręcznej i plików cookie przeglądarki mogą blokować dostęp do platformy Adobe Captivate Prime.

Rozwiązanie

Wyczyszczenie historii przeglądania i pamięci podręcznej

Na poniższych stronach opisano te czynności w różnych przeglądarkach:

Użycie trybu incognito

Przełącz przeglądarkę w tryb incognito i zaloguj się w usłudze Adobe Captivate Prime. Zapoznaj się z instrukcjami na ten temat.

Kontakt z administratorem

Jeśli nadal nie możesz się zalogować, skontaktuj się z administratorem konta. Administrator może potwierdzić, czy figurujesz jako zarejestrowany uczeń na tym koncie.

Jeśli należysz do konta, ale nadal nie możesz się zalogować, administrator musi zadbać o to, aby w usłudze było używane to samo konto Adobe ID, przy użyciu którego próbujesz się zalogować. 

Uwaga: Czasami konto Adobe ID jest inne niż identyfikator Adobe Captivate Prime używany na koncie.

Dalsze czynności

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności nadal nie możesz się zalogować, administrator może utworzyć dzienniki HAR dotyczące logowania. Więcej informacji można znaleźć w artykule Generowanie pliku HAR.

Skontaktuj się też z zespołem pomocy technicznej usługi Captivate Prime, który dokładniej zbada problem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?