Pierwsze kroki w aplikacji Captivate Prime w roli przełożonego

Strona Pierwsze kroki pomaga zapoznać się z najważniejszymi funkcjami aplikacji.

Po zalogowaniu się z uprawnieniami przełożonego jest wyświetlane wyskakujące okno z listą filmów.

Oglądanie filmów wprowadzających

Filmy wprowadzające zawierają podstawowe informacje o roli przełożonego. Jeśli użytkownik nie chce, aby to okno wyskakujące pojawiało się przy logowaniu, może je wyłączyć, klikając opcję Nie pokazuj przy logowaniu, która znajduje się w prawym dolnym rogu tego okna.

W celu zamknięcia okna wyskakującego należy kliknąć opcję Zamknij okno.

Oglądanie filmów wprowadzających
Oglądanie filmów wprowadzających

Strona Pierwsze kroki

Z poziomu strony Pierwsze kroki można wykonać następujące czynności:

  • Wyświetlanie raportów — monitorowanie wyników zespołu za pomocą raportów.
  • Zarządzanie zespołem — nominowanie, zatwierdzanie i udzielanie informacji zwrotnych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Captivate Prime, można też obejrzeć filmy instruktażowe, zapoznać się z pomocą i przestudiować informacje o poszczególnych rolach.

Poznaj program Prime
Poznaj program Prime

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online