Podsumowanie nowej funkcji

Poznaj nowe funkcje aplikacji Adobe Captivate Prime i wprowadzone w niej ulepszenia.

W aplikacji Adobe Captivate Prime wydanej w kwietniu 2019 roku wprowadzono wiele nowych funkcji i ulepszeń. Wprowadzono funkcję Nauka społecznościowa, interfejs przełożonego, opcję wielokrotnych prób dla elementu edukacyjnego, import i eksport poleceń xAPI oraz inne ulepszenia. W dalszej części tego dokumentu opisano najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia.

Nauka społecznościowa

Do szerokiego repertuaru funkcji oprogramowania Adobe Captivate Prime dołączono Naukę społecznościową. Nauka społecznościowa obejmuje element wzajemnego uczenia się za pośrednictwem tablic dyskusyjnych. Funkcja pozwalająca w elastyczny sposób kontrolować, którzy użytkownicy mają wgląd w dane tablice oraz to, w jaki sposób w nich uczestniczą.

Aplikacja Adobe Captivate Prime na komputery stacjonarne pomaga uczniom w łatwy sposób tworzyć treści z poziomu ich komputerów stacjonarnych — filmy z kamer internetowych, nagrania dźwiękowe, zrzuty i nagrania ekranu. Po zainstalowaniu skryptozakładki społecznościowej w swoich przeglądarkach na komputerach stacjonarnych uczniowie mogą z łatwością udostępniać na tablicach istotne treści, na które natkną się w Internecie.

Aplikacja wykorzystuje gamifikację do motywowania uczniów i zachęcania ich do uczestnictwa.

Moderacja treści w oparciu o sztuczną inteligencję jest pierwszym takim rozwiązaniem w branży, które można wykorzystać do stymulowania nauki w ramach organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Nauka społecznościowa.

Interfejs Nauki społecznościowej
Interfejs Nauki społecznościowej

Interfejs przełożonego

Przełożeni odgrywają ważną rolę w inicjatywach edukacyjnych zespołu.

Dzięki wprowadzeniu interfejsu przełożeni mogą monitorować działania edukacyjne oraz wyniki swoich zespołów.

Podsumowanie edukacji

Przełożeni mogą przeglądać podsumowanie działań edukacyjnych, które zespół podejmuje w określonym przedziale czasowym. Przełożeni wyższego szczebla mogą nawet przeglądać strukturę zespołu i porównywać wyniki różnych zespołów.

Status zgodności

Przełożeni widzą teraz interfejs zgodności, który zawiera szczegółowe informacje na temat ogólnego statusu zgodności zespołu. Przełożeni mogą wyświetlać uczniów, którzy nie są zgodni w ramach wybranych elementów edukacyjnych. Mogą oni również zidentyfikować uczniów, w przypadku których zbliża się termin zachowania zgodności.

Umiejętności zespołowe

Dzięki nowemu interfejsowi przełożeni mogą teraz wyświetlać 5 najpopularniejszych umiejętności w swoich zespołach. Daje im to wgląd w poziom wiedzy zespołu. Ponadto mogą oni identyfikować pracowników utalentowanych w zakresie pewnych umiejętności. Przełożeni mogą również wspierać działania edukacyjne ukierunkowane na konkretny zestaw umiejętności. Mogą oni korzystać z narzędzi Skill Tracker oprogramowania Adobe Captivate Prime do wyznaczania celów, prognozowania ukończenia umiejętności i tworzenia zaleceń.

Uwaga:

Interfejs przełożonego jest widoczny dla przełożonych od razu po zalogowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją Interfejs przełożonego.

Interfejs przełożonego
Interfejs przełożonego

Opcja wielokrotnych prób

Oprogramowanie Adobe Captivate Prime umożliwia teraz ustawienie opcji wielokrotnych prób dla interaktywnych treści e-learningowych. Wcześniej uczniowie mogli zresetować postęp; teraz autorzy mają możliwość:

  1. Ustawienia liczby prób.
  2. Ustawienia limitu czasowego ukończenia modułu.
  3. Zablokowania dostępu do treści na określony czas pomiędzy poszczególnymi próbami.
  4. Umożliwienia poprawy wyników poprzez wielokrotne próby, nawet po ukończeniu modułu.
  5. Zablokowania możliwości podejmowania kolejnych prób, gdy uczeń ukończy moduł. 
Opcja wielokrotnych prób
Opcja wielokrotnych prób

Import / eksport poleceń xAPI

Możliwość przechwytywania wydarzeń edukacyjnych z serwisów innych firm w formacie CSV, a następnie importowania ich do programu Captivate Prime jako polecenie xAPI. Aby zaimportować polecenia xAPI do oprogramowania Captivate Prime, należy użyć łącznika FTP lub łącznika Box. 

Aby wyeksportować polecenia xAPI w oprogramowaniu Captivate Prime, należy użyć łącznika PowerBI.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Łączniki Captivate Prime.

Kod QR do rejestracji / ukończenia / rejestracji i ukończenia kursu.

Oprogramowanie Adobe Captivate Prime udostępnia kody QR do kursów. Administrator może wydrukować kody QR, aby umożliwić uczniom szybką rejestrację na kurs. Ponadto kody QR umożliwiają oznaczanie rejestracji do kursu, jego ukończenie, a także obie te opcje. 

Uczniowie mogą w łatwy sposób użyć aplikacji Adobe Captivate Prime na urządzeniu do zeskanowania odpowiedniego kodu QR.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Kody QR
Kody QR

Kompatybilność dźwiękowa w Captive Prime

Oprogramowanie Captivate Prime obsługuje teraz materiały dźwiękowe w bibliotece treści. Kryteria ukończenia są oparte na rozpoczęciu odtwarzania lub odsłuchaniu całego materiału dźwiękowego. Podobnie jak w przypadku innych modułów, kurs można utworzyć również z wykorzystaniem modułów audio. Obsługiwane formaty audio to MP3, WAV, AMR i M4A.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją Obsługa audio w Captivate Prime.

Obsługa audio w bibliotece treści
Obsługa audio w bibliotece treści

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto