Dlaczego Creative Cloud dla przedsiębiorstw jest tak wartościowym rozwiązaniem?

Creative Cloud dla przedsiębiorstw zapewnia niezbędną dynamikę procesów obsługi zawartości kreatywnej, wymaganą do tworzenia, pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania przykuwających uwagę treści dla odbiorców ze wszystkich segmentów rynku.

Co wchodzi w skład oferty Adobe Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Aplikacje kreatywne

obejmują aplikacje komputerowe, takie jak Adobe Photoshop CC i Illustrator CC, a także powiązane aplikacje mobilne i niezbędne usługi w chmurze, co pozwala na rozpoczęcie projektu na urządzeniu mobilnym i dokończenie go w dowolnym miejscu.

CreativeSync

to technologia będąca sercem Creative Cloud, która gwarantuje łatwą dostępność plików, czcionek, obrazów, materiałów wideo, ustawień i innych zasobów na komputerze, w Internecie oraz w aplikacjach mobilnych. Creative Cloud umożliwia współpracę między zespołami oraz współużytkowanie instrukcji stylistycznych, folderów i zasobów kreatywnych, zapewniając nowoczesne, dziesięciokrotnie szybsze obiegi pracy. 

Usługi Creative Cloud

zapewniają dostęp do milionów najwyższej jakości zasobów bez tantiem — obrazy, grafikę, szablony, modele 3D i wideo z usługi Adobe Stock można wstawiać bezpośrednio z aplikacji Creative Cloud — a także tysięcy profesjonalnych czcionek Adobe Typekit do wykorzystania w Internecie i w projektach stacjonarnych.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej:

majątek intelektualny oraz treści kreatywne podlegają szyfrowaniu zarówno w spoczynku, jak i podczas transmisji, dzięki czemu dane są zawsze objęte ochroną. Oprogramowanie i usługi można wdrażać za pomocą serwisu Admin Console, korzystając również z pakietu narzędzi User Management SDK, który umożliwia synchronizację z istniejącymi systemami katalogowymi. Jego zastosowanie zapewnia automatyzację procesów zarządzania zmianami kont użytkowników i daje przedsiębiorstwu pełną kontrolę nad uprawnieniami licencyjnymi do rozwiązań Adobe.

Czy moje przedsiębiorstwo może nadal kupować pakiet Creative Suite 6 (CS6) w ramach programu licencjonowania zbiorowego (Volume Licensing)?

Nie. Pakiet Creative Suite 6 nie jest już dostępny w programach licencjonowania zbiorowego. Jedynym źródłem licencji na produkty kreatywne Adobe jest usługa Creative Cloud. Duże przedsiębiorstwa mogą nabyć plan subskrypcyjny Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA (Enterprise Term License Agreement).

Przedsiębiorstwa, które nie kwalifikują się do umowy ETLA lub poszukują bardziej elastycznych warunków licencjonowania, mogą nabywać plany Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach programu Value Incentive Plan (VIP). Dostępne są rabaty ilościowe.

Czy aplikacje Creative Cloud uruchamia się w przeglądarce z wykorzystaniem transmisji strumieniowej lub technologii wirtualizacji?

Nie. Aplikacje Creative Cloud nie są przesyłane strumieniowo ani wirtualizowane w chmurze. Aplikacje stacjonarne są pobierane z usługi Creative Cloud, ale instaluje się je i uruchamia na komputerze użytkownika.

Czy użytkownicy w przedsiębiorstwie muszą mieć przez cały czas połączenie z Internetem, aby korzystać z aplikacji Creative Cloud?

Nie. Stałe połączenie z Internetem nie jest konieczne do używania aplikacji Creative Cloud pobranych i uruchomionych lokalnie na komputerze użytkownika.

Czy nasz dział informatyki może nadal tworzyć pakiety aplikacji i usług Creative Cloud do instalowania za pośrednictwem istniejącej infrastruktury wdrożeniowej?

Tak. Narzędzia do tworzenia pakietów będą nadal oferowane i będą umożliwiać generowanie dostosowanych pakietów aplikacji i usług Creative Cloud. Narzędzie do pakowania będzie generować programy instalacyjne MSI (Microsoft Windows Installer) lub Mac OS X PKG, umożliwiające tworzenie obrazów i wdrażanie w przedsiębiorstwie.

Co można zrobić, jeśli przedsiębiorstwo nie chce przeprowadzać aktualizacji, gdy tylko Adobe wyda nowe wersje aplikacji komputerowych za pośrednictwem usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Dział informatyczny przedsiębiorstwa ma pełną kontrolę nad tym, które aplikacje, usługi i opcje są umieszczane w pakietach i wdrażane oraz kiedy się odbywa ich wdrażanie. Wersje można testować w środowisku produkcyjnym lub w formie instalacji pilotażowych, zanim przeprowadzi się ich wdrożenie w całym przedsiębiorstwie.

Czy usługa Creative Cloud dla przedsiębiorstw obsługuje model BYOD (w którym pracownicy korzystają w pracy z własnych, prywatnych urządzeń) albo model telepracy z domu?

Tak. Dział informatyczny przedsiębiorstwa może korzystać z serwisu Adobe Admin Console w celu zarządzania użytkownikami, którzy pracują w domu i posługują się komputerami niebędącymi własnością firmy.

Jakie rodzaje usług przechowywania i magazynowania są dostępne w usłudze Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Creative Cloud dla przedsiębiorstw obsługuje pamięć masową w środowisku wielu najemców. W przypadku tej opcji hostingu jest zapewniana obsługa szyfrowania, jednokrotnego logowania i szczegółowej kontroli dostępu do usług. Ilość przestrzeni dyskowej w chmurze dostępnej dla każdego z użytkowników zależy od planu subskrypcyjnego wybranego dla przedsiębiorstwa oraz od warunków zawartej umowy.

Czy administratorzy systemów informatycznych mogą włączać i wyłączać usługi Creative Cloud dla przedsiębiorstw?

Niektóre usługi podstawowe, w tym synchronizacja plików i współpraca, są włączone domyślnie i nie można ich wyłączyć. Istnieje jednak kilka usług konfigurowalnych, które można włączać lub wyłączać stosownie do potrzeb zespołów. Tutaj można znaleźć więcej informacji na ich temat.

Czy Creative Cloud dla przedsiębiorstw obsługuje opcję jednokrotnego logowania?

Tak. Creative Cloud dla przedsiębiorstw oferuje wyjątkowe funkcje obsługi identyfikatorów użytkownika, w tym identyfikatorów Federated ID i identyfikatorów jednokrotnego logowania (Single Sign-On). Ponadto w usłudze Creative Cloud dla przedsiębiorstw możliwa jest integracja z szeregiem dostawców usług tożsamości zgodnych ze standardem SAML2.0.

Czy Creative Cloud jest środowiskiem bezpiecznym?

Tak. Creative Cloud to środowisko bezpieczne, uruchomione na platformie Amazon Web Services z zastosowaniem rygorystycznych protokołów zabezpieczeń, niezbędnych do zapewnienia ochrony rozwiązań klasy korporacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat procedur i protokołów bezpieczeństwa Adobe można znaleźć w artykule przeglądowym na temat zabezpieczeń Adobe Creative Cloud oraz w często zadawanych pytaniach na temat bezpieczeństwa.