Często zadawane pytania

Creative Cloud dla przedsiębiorstw zapewnia niezbędną dynamikę procesów obsługi zawartości kreatywnej, wymaganą do tworzenia, pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania przykuwających uwagę treści dla odbiorców ze wszystkich segmentów rynku.

Aplikacje kreatywne

obejmują aplikacje komputerowe, takie jak Adobe Photoshop CC i Illustrator CC, a także powiązane aplikacje mobilne i niezbędne usługi w chmurze, co pozwala na rozpoczęcie projektu na urządzeniu mobilnym i dokończenie go w dowolnym miejscu.

CreativeSync

to technologia będąca sercem Creative Cloud, która gwarantuje łatwą dostępność plików, czcionek, obrazów, materiałów wideo, ustawień i innych zasobów na komputerze, w Internecie oraz w aplikacjach mobilnych. Creative Cloud umożliwia współpracę między zespołami oraz współużytkowanie instrukcji stylistycznych, folderów i zasobów kreatywnych, zapewniając nowoczesne, dziesięciokrotnie szybsze obiegi pracy. 

Usługi Creative Cloud

zapewniają dostęp do milionów najwyższej jakości zasobów bez tantiem — obrazy, grafikę, szablony, modele 3D i wideo z usługi Adobe Stock można wstawiać bezpośrednio z aplikacji Creative Cloud — a także tysięcy profesjonalnych czcionek Adobe Typekit do wykorzystania w Internecie i w projektach stacjonarnych.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej:

majątek intelektualny oraz treści kreatywne podlegają szyfrowaniu zarówno w spoczynku, jak i podczas transmisji, dzięki czemu dane są zawsze objęte ochroną. Oprogramowanie i usługi można wdrażać za pomocą serwisu Admin Console, korzystając również z pakietu narzędzi User Management SDK, który umożliwia synchronizację z istniejącymi systemami katalogowymi. Jego zastosowanie zapewnia automatyzację procesów zarządzania zmianami kont użytkowników i daje przedsiębiorstwu pełną kontrolę nad uprawnieniami licencyjnymi do rozwiązań Adobe.

Więcej informacji o Creative Cloud dla przedsiębiorstw.

Nie. Pakiet Creative Suite 6 nie jest już dostępny w programach licencjonowania zbiorowego. Jedynym źródłem licencji na produkty kreatywne Adobe jest usługa Creative Cloud. Duże przedsiębiorstwa mogą nabyć plan subskrypcyjny Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach umowy ETLA (Enterprise Term License Agreement).

Przedsiębiorstwa, które nie kwalifikują się do umowy ETLA lub poszukują bardziej elastycznych warunków licencjonowania, mogą nabywać plany Creative Cloud dla przedsiębiorstw w ramach programu Value Incentive Plan (VIP). Dostępne są rabaty ilościowe.

Nie. Aplikacje Creative Cloud nie są przesyłane strumieniowo ani wirtualizowane w chmurze. Aplikacje stacjonarne są pobierane z usługi Creative Cloud, ale instaluje się je i uruchamia na komputerze użytkownika.

Nie. Stałe połączenie z Internetem nie jest konieczne do używania aplikacji Creative Cloud pobranych i uruchomionych lokalnie na komputerze użytkownika.

Tak. Narzędzia do tworzenia pakietów będą nadal oferowane i będą umożliwiać generowanie dostosowanych pakietów aplikacji i usług Creative Cloud. Narzędzie do pakowania będzie generować programy instalacyjne MSI (Microsoft Windows Installer) lub Mac OS X PKG, umożliwiające tworzenie obrazów i wdrażanie w przedsiębiorstwie.

Dział informatyczny przedsiębiorstwa ma pełną kontrolę nad tym, które aplikacje, usługi i opcje są umieszczane w pakietach i wdrażane oraz kiedy się odbywa ich wdrażanie. Wersje można testować w środowisku produkcyjnym lub w formie instalacji pilotażowych, zanim przeprowadzi się ich wdrożenie w całym przedsiębiorstwie.

Tak. Dział informatyczny przedsiębiorstwa może korzystać z serwisu Adobe Admin Console w celu zarządzania użytkownikami, którzy pracują w domu i posługują się komputerami niebędącymi własnością firmy.

Creative Cloud dla przedsiębiorstw obsługuje pamięć masową w środowisku wielu najemców. W przypadku tej opcji hostingu jest zapewniana obsługa szyfrowania, jednokrotnego logowania i szczegółowej kontroli dostępu do usług. Ilość przestrzeni dyskowej w chmurze dostępnej dla każdego z użytkowników zależy od planu subskrypcyjnego wybranego dla przedsiębiorstwa oraz od warunków zawartej umowy.

Niektóre usługi podstawowe, w tym synchronizacja plików i współpraca, są włączone domyślnie i nie można ich wyłączyć. Istnieje jednak kilka usług konfigurowalnych, które można włączać lub wyłączać stosownie do potrzeb zespołów. Tutaj można znaleźć więcej informacji na ich temat.

Tak. Creative Cloud dla przedsiębiorstw oferuje wyjątkowe funkcje obsługi identyfikatorów użytkownika, w tym identyfikatorów Federated ID i identyfikatorów jednokrotnego logowania (Single Sign-On). Ponadto w usłudze Creative Cloud dla przedsiębiorstw możliwa jest integracja z szeregiem dostawców usług tożsamości zgodnych ze standardem SAML2.0.

Tak. Creative Cloud to środowisko bezpieczne, uruchomione na platformie Amazon Web Services z zastosowaniem rygorystycznych protokołów zabezpieczeń, niezbędnych do zapewnienia ochrony rozwiązań klasy korporacyjnej.

Szczegółowe informacje na temat procedur i protokołów bezpieczeństwa Adobe można znaleźć w artykule przeglądowym na temat zabezpieczeń Adobe Creative Cloud oraz w często zadawanych pytaniach na temat bezpieczeństwa.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online