Podręcznik użytkownika Anuluj

Popularne pytania | Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące usługi Adobe Creative Cloud.

Podstawy

Aby dowiedzieć się wszystkiego o najnowszych funkcjach i możliwościach usługi Creative Cloud, odwiedź stronę z omówieniem tej usługi. Aby poznać nowości wprowadzone w najnowszych wersjach aplikacji komputerowych Creative Cloud, przejrzyj strony poświęcone poszczególnym produktom w serwisie Adobe.com.

Nie. Aplikacje komputerowe Creative Cloud, takie jak Photoshop i Illustrator, instaluje się bezpośrednio na własnym komputerze. Nie trzeba więc mieć stale połączenia z Internetem, aby ich używać.

Połączenie to jest wymagane tylko na początku, do zainstalowania aplikacji i potwierdzenia licencji. Aplikacji z ważnymi licencjami można natomiast używać w trybie offline. Co 30 dni aplikacje komputerowe będą podejmować próbę sprawdzenia poprawności licencji na oprogramowanie.

Użytkownicy, którzy mają plan roczny, mogą używać aplikacji w trybie offline przez maksymalnie 99 dni. Użytkownicy, którzy mają plan miesięczny, mogą używać oprogramowania w trybie offline przez maksymalnie 30 dni.

Aplikacje muszą zostać zainstalowane na komputerze i są na nim uruchamiane tak samo, jak każda inna aplikacja komputerowa. Gdy za pierwszym razem pobierasz dowolną aplikację Creative Cloud, automatycznie pobierany jest również program Creative Cloud Desktop. Program Creative Cloud Desktop służy do uruchamiania, pobierania i aktualizowania poszczególnych aplikacji kreatywnych.

CoreSync to technologia leżąca u podstaw Creative Cloud, która zapewnia inteligentną synchronizację zasobów, czcionek, zdjęć, ustawień, obrazów Adobe Stock itd. Dzięki temu wszystkie elementy są natychmiast dostępne w obiegu pracy — tam, gdzie są potrzebne i zawsze w odpowiednim formacie. CoreSync, funkcja oferowana wyłącznie w ramach Creative Cloud, gwarantuje dostępność wszystkich potrzebnych zasobów podczas przechodzenia z aplikacji do aplikacji lub z urządzenia mobilnego na komputer.

Tak. Pliki utworzone w aplikacjach Creative Cloud można udostępniać w taki sam sposób, jak wszystkie inne pliki, posługując się pocztą elektroniczną, serwerem FTP i innymi podobnymi metodami.

Można również skorzystać ze specjalnych funkcji udostępniania oferowanych przez usługę Creative Cloud, które umożliwiają przekazanie plików dowolnej osobie. Odbiorca może wyświetlić tak udostępnione pliki w przeglądarce. Przy takim przeglądaniu dostępne są funkcje włączania i wyłączania warstw, wyświetlania metadanych, komentowania, a nawet zapisywania plików do edycji.

Do zarządzania ustawieniami udostępniania plików służy strona Creative Cloud Files.

Nie. Można nadal używać obecnej wersji produktu przez cały okres aktywnego członkostwa. Użytkownik może swobodnie decydować o tym, kiedy (i czy) zainstalować nową wersję.

Tak. Instalacja aplikacji Creative Cloud nie ma żadnego wpływu na już zainstalowane produkty Creative Suite. Można na przykład zainstalować na tym samym komputerze i wykorzystywać jednocześnie program Photoshop CS6 z licencją bezterminową oraz program Photoshop.

W przypadku subskrypcji wykupionej bezpośrednio w serwisie firmy Adobe okres ważności zaczyna się z chwilą zrealizowania zamówienia przez sklep Adobe Store.

W przypadku planu indywidualnego kupionego u partnera Adobe — może to być sklep detaliczny albo internetowy — okres obowiązywania zaczyna się bezpośrednio po wpisaniu kodu realizacji.

W przypadku planu zespołowego kupionego u dystrybutora członkostwo rozpoczyna się, gdy użytkownik doda stanowiska do konta.

Nadal zachowasz dostęp do możliwości usługi Creative Cloud dostępnych za darmo, a wszystkie prace zapisane na Twoim własnym komputerze pozostaną dostępne. Utracisz natomiast dostęp do aplikacji komputerowych Creative Cloud i większości usług, które są objęte członkostwem.

Tak. Aplikacje Creative Cloud można pobierać i instalować na wielu komputerach, niezależnie od ich systemu operacyjnego. Natomiast uprawnienie do aktywacji podlega ograniczeniu do dwóch komputerów na osobę związaną z danym kontem; niedozwolone jest również jednoczesne korzystanie z oprogramowania na obu tych urządzeniach. 

Więcej informacji zawierają Warunki użytkowania. Dostępne są również instrukcje dezaktywacji licencji Creative Cloud na urządzeniu.

Dostęp do usługi Creative Cloud podlega Warunkom użytkowania. Tutaj można znaleźć warunki subskrypcji

Tutaj opisano, jak zmieniać informacje dotyczące konta, uaktualniać dane karty kredytowej oraz rozszerzać, odnawiać lub anulować konto.

Użytkownicy Creative Cloud mogą udostępniać firmie Adobe informacje dotyczące sposobu używania aplikacji Creative Cloud Desktop. Pozwoli nam to oferować spersonalizowane środowisko pracy dla każdego użytkownika oraz umożliwi poprawę jakości produktów i udoskonalanie ich funkcji. Opcja ta jest domyślnie włączona, a przekazywane informacje są powiązane z kontem Creative Cloud. Preferencje tej opcji można w dowolnej chwili zmienić na stronie konta.

Tak. Aby wyłączyć udostępnianie informacji o sposobie korzystania z aplikacji Creative Cloud Desktop, trzeba ustawić odpowiednie preferencje na stronie konta.

To ustawienie dotyczy sposobu używania funkcji w aplikacjach komputerowych, ale nie obejmuje usług wykorzystywanych przez te aplikacje, takich jak Behance. W przypadku każdej z tych usług obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności lub Zasady ochrony prywatności Adobe.

Można udostępniać następujące informacje dotyczące używania aplikacji komputerowych Creative Cloud:

 • Informacje systemowe, takie jak system operacyjny, procesor i ilość zainstalowanej pamięci.
 • Informacje o produktach Adobe, np. o numerze wersji.
 • Informacje o używaniu funkcji Adobe, np. wybieranych opcjach menu lub przyciskach.

Informacje te mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania aplikacji dla danego użytkownika oraz do korespondencji z nim. Ponadto dane o używaniu funkcji są przekazywane zespołom produktowym, które wykorzystują je do udoskonalania aplikacji.

Natomiast treść opracowana przez użytkownika i informacje o zawartości plików nie są przekazywane firmie Adobe.

Omówienie sposobów wykorzystywania przez firmę Adobe informacji dotyczących użytkownika można znaleźć na stronie Centrum ochrony prywatności firmy Adobe.

 

Użytkownicy mają dostęp do nowej zawartości szkoleniowej wewnątrz aplikacji. Zawartość ta będzie personalizowana zgodnie z tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z aplikacji.

Udostępnimy podobne funkcje również w innych aplikacjach Creative Cloud, gdy lepiej poznamy sposoby używania tej spersonalizowanej zawartości przez klientów.

Jeśli administratorzy instalują aplikacje za pomocą programu Creative Cloud Packager z użyciem identyfikatorów Enterprise ID, możliwość przekazywania firmie Adobe informacji o korzystaniu przez użytkowników z aplikacji Creative Cloud w planach Creative Cloud dla zespołów, Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Creative Cloud dla sektora edukacji jest wyłączona. Administratorzy nie mogą jej włączyć.

Natomiast jeśli administratorzy zezwalają użytkownikom na instalowanie aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Creative Cloud Desktop z użyciem konta Adobe, to użytkownicy będą mogli zdecydować się na przekazywanie informacji o korzystaniu z aplikacji. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić preferencje tej opcji, odwiedzając stronę konta.

Zakup i dostępność

Istnieją różne plany subskrypcyjne, przeznaczone dla użytkowników indywidualnych i biznesowych oraz przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć na stronie planów subskrypcyjnych Creative Cloud.

Oto najnowsza lista krajów, w których jest dostępna usługa Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych, zespołów i małych firm. Klientów z sektora przedsiębiorstw prosimy o zamówienie konsultacji.

We wszystkich obsługiwanych krajach można uiszczać płatność za subskrypcje Creative Cloud kartą kredytową. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal jest dostępna tylko w niektórych obsługiwanych krajach. Zobacz Opcje płatności.

Serwis Creative Cloud jest obecnie dostępny w językach angielskim, chińskim tradycyjnym, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, tureckim i włoskim. Poszczególne aplikacje komputerowe i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich tych językach.

Tak. W przypadku większości produktów Adobe oferuje plany subskrypcyjne pojedynczej aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie planów Creative Cloud.

Tak. W większości planów subskrypcyjnych Creative Cloud można wybrać opcję przedpłaty za okres jednego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie planów.

W przypadku anulowania w ciągu pierwszych 14 dni przysługuje zwrot środków w pełnej wysokości. Po upływie 14 dni mają zastosowanie postanowienia dotyczące anulowań.

Więcej informacji o anulowaniu: Anulowanie wersji próbnej lub subskrypcji produktu Adobe.

Tak. Można kupić wiele planów subskrypcyjnych na pojedyncze aplikacje z użyciem tego samego adresu e-mail, pod warunkiem, że każdy z tych planów dotyczy innego produktu.

Nie. Aplikacje komputerowe w wersji Creative Cloud nie są dostępne z licencją bezterminową.

W niektórych regionach banki mogą pobierać opłatę za korzystanie z karty debetowej. Więcej informacji można uzyskać w banku.

Aplikacje komputerowe

Informacje o nowościach są podawane na stronach poszczególnych produktów z oferty aplikacji komputerowych.

Wiele aplikacji Creative Cloud umożliwia eksportowanie plików do wersji Creative Suite 6 tej samej aplikacji. Adobe zamierza w przyszłości zachować możliwość eksportowania plików w formacie CS6 w tych aplikacjach, w których taka funkcja jest obecnie dostępna. Jednak w wyeksportowanym pliku lub w aplikacji CS6 mogą nie być obsługiwane nowe funkcje, dodane w aplikacjach nowszych niż CS6.

Możliwość eksportowania plików do wersji CS6 jest dostępna w następujących aplikacjach:

 • Photoshop
 • InDesign
 • Illustrator
 • Animate (dawniej Flash Professional)
 • After Effects

W aplikacjach niewymienionych na tej liście funkcja eksportowania do wersji Creative Suite 6 może być nieobsługiwana; może również nie być dostępna w przyszłych wersjach. Nowe funkcje dodane do powyższych aplikacji w wersjach nowszych niż CS6 mogą nie być obsługiwane w wyeksportowanych plikach lub w aplikacjach CS6.

Minimalne wymagania systemowe każdej aplikacji Creative Cloud można sprawdzić na stronie Wymagania systemowe.

Tak. Flash Professional CC pod nową nazwą Animate jest nadal dostępny w ramach usługi Creative Cloud. Nazwę zmieniono dlatego, że Animate oferuje nie tylko technologie Flash i AIR, ale również najwyższej klasy funkcje animacji w języku HTML5 i na innych platformach.

Użytkownicy Creative Cloud nadal mogą uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji produktu Flash Professional (do CS6). Można je znaleźć w sekcji Wcześniejsze wersje w programie Creative Cloud Desktop.

Aktualizacje i nowe wersje

Tak. Można zainstalować poprzednią wersję główną posiadanej aplikacji Creative Cloud. Więcej informacji: Instalowanie poprzedniej wersji aplikacji komputerowej Creative Cloud.

Bezpieczeństwo

Obszerne informacje na temat usługi Creative Cloud oraz jej zabezpieczeń można znaleźć na stronie Centrum bezpieczeństwa Adobe.

Serwis ten zawiera artykuł przeglądowy na temat usługi Creative Cloud dla zespołów, a także często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa informatycznego.

Przestrzeń dyskowa i usługi w chmurze

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące typu plików przechowywanych w chmurze Creative Cloud.

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące typu plików udostępnianych z chmury Creative Cloud.

Twoje pliki Creative Cloud są przechowywane na komputerze i serwerach Creative Cloud. Po anulowaniu lub zmniejszeniu poziomu płatnej subskrypcji nadal będzie można uzyskać dostęp do plików, zarówno tych w folderze Creative Cloud na komputerze, jak i tych w serwisie internetowym Creative Cloud.

Poziom usługi zostanie obniżony do konta bezpłatnego, które obejmuje 2 GB przestrzeni dyskowej. Jeśli ilość używanej przestrzeni dyskowej przekracza 2 GB, to nie będzie można przesyłać nowych plików do chmury. Aby przesłać nowe pliki, trzeba będzie zwolnić odpowiednią ilość miejsca, usuwając pliki z serwera Creative Cloud w taki sposób, aby zajęte było mniej niż 2 GB przestrzeni dyskowej.

Masz 30 dni na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca w chmurze do wysokości przysługującego limitu. Po tym okresie możesz utracić dostęp do plików na serwerach Creative Cloud.

Nie. Możesz zapisywać pliki tam, gdzie chcesz (na lokalnym dysku twardym, na dyskach sieciowych, na pendrive’ach itd.). Jednak jako użytkownik konta Creative Cloud otrzymujesz przestrzeń dyskową w chmurze, którą możesz wykorzystać przy tworzeniu kopii zapasowych, udostępnianiu łączy, współpracy nad folderami i tym podobnych zadaniach. Aplikacja Creative Cloud Desktop ułatwia synchronizowanie lokalnych plików z przestrzenią dyskową Creative Cloud. Jeśli postanowisz zsynchronizować pliki w chmurze Creative Cloud, nadal zachowasz ich kopię lokalną.

 1. Zaloguj się na stronie https://assets.adobe.com/files.

 2. Wybierz plik, który chcesz pobrać. Następnie wybierz opcję .Kliknij ikonę w prawym górnym rogu i wybierz opcję Pobierz.

  Pobieranie plików

Bezpłatne członkostwo i wersje próbne

Bezpłatne członkostwo w usłudze Creative Cloud zapewnia dostęp do funkcji synchronizacji i udostępniania plików oraz 2 GB przestrzeni dyskowej. Można również korzystać bezpłatnie z niektórych usług oraz wersji próbnych aplikacji Creative Cloud.

Wersje próbne aplikacji komputerowych można pobrać ze strony Aplikacje komputerowe Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto