Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

 Aplikacje Creative Cloud w najnowszej wersji nie obsługują niektórych starszych systemów operacyjnych Windows i Mac. Więcej informacji.

Podstawy

Gdzie można znaleźć informacje na temat nowych funkcji usługi Creative Cloud?

Aby dowiedzieć się wszystkiego o najnowszych funkcjach i możliwościach usługi Creative Cloud, odwiedź stronę z omówieniem tej usługi. Aby poznać nowości wprowadzone w najnowszych wersjach poszczególnych aplikacji komputerowych CC, przejrzyj strony poświęcone poszczególnym produktom w serwisie Adobe.com.

Czy muszę mieć połączenie z Internetem, aby korzystać z aplikacji komputerowych?

Nie. Aplikacje komputerowe Creative Cloud, takie jak Photoshop i Illustrator, instaluje się bezpośrednio na własnym komputerze. Nie trzeba więc mieć stale połączenia z Internetem, aby ich używać.

Połączenie to jest wymagane tylko na początku, do zainstalowania aplikacji i potwierdzenia licencji. Aplikacji z ważnymi licencjami można natomiast używać w trybie offline. Co 30 dni aplikacje komputerowe będą podejmować próbę sprawdzenia poprawności licencji na oprogramowanie.

Użytkownicy, którzy mają plan roczny, mogą używać aplikacji w trybie offline przez maksymalnie 99 dni. Użytkownicy, którzy mają plan miesięczny, mogą używać oprogramowania w trybie offline przez maksymalnie 30 dni.

Jak uzyskać dostęp do aplikacji w usłudze Creative Cloud?

Aplikacje muszą zostać zainstalowane na komputerze i są na nim uruchamiane tak samo, jak każda inna aplikacja komputerowa. Gdy za pierwszym razem pobierasz dowolną aplikację Creative Cloud, automatycznie pobierana jest również aplikacja Creative Cloud Desktop. Za jej pomocą można pobierać i aktualizować poszczególne aplikacje Creative Cloud.

Co to jest Adobe CreativeSync?

CreativeSync to technologia leżąca u podstaw Creative Cloud, która zapewnia inteligentną synchronizację zasobów, czcionek, zdjęć, ustawień, obrazów Adobe Stock itd. Dzięki temu wszystkie elementy są natychmiast dostępne w obiegu pracy — tam, gdzie są potrzebne i zawsze w odpowiednim formacie. CreativeSync, funkcja oferowana wyłącznie w ramach Creative Cloud, gwarantuje dostępność wszystkich potrzebnych zasobów podczas przechodzenia z aplikacji do aplikacji lub z urządzenia mobilnego na komputer.

Czy mogę przesyłać pliki do osób, które nie mają konta Creative Cloud? Czy takie osoby będą w stanie wyświetlić lub współużytkować te pliki?

Tak. Pliki utworzone w aplikacjach Creative Cloud można udostępniać w taki sam sposób, jak wszystkie inne pliki, posługując się pocztą elektroniczną, serwerem FTP i innymi podobnymi metodami.

Można również skorzystać ze specjalnych funkcji udostępniania oferowanych przez usługę Creative Cloud, które umożliwiają przekazanie plików dowolnej osobie. Odbiorca może wyświetlić tak udostępnione pliki w przeglądarce. Przy takim przeglądaniu dostępne są funkcje włączania i wyłączania warstw, wyświetlania metadanych, komentowania, a nawet zapisywania plików do edycji.

Do zarządzania ustawieniami udostępniania plików służy strona Creative Cloud Files.

Czy posiadacze konta Creative Cloud muszą instalować aktualizacje aplikacji komputerowych, gdy staną się dostępne?

Nie. Można nadal używać obecnej wersji produktu, dopóki posiada się aktywne konto. Użytkownik może swobodnie decydować o tym, kiedy (i czy) zainstalować nową wersję.

Mam obecnie na komputerze wcześniejszą wersję produktu Adobe Creative Suite z licencją bezterminową. Czy mogę używać produktów Creative Suite oraz aplikacji Creative Cloud na tym samym komputerze?

Tak. Zainstalowanie aplikacji CC nie ma żadnego wpływu na już zainstalowane produkty Creative Suite. Można na przykład zainstalować na tym samym komputerze i wykorzystywać jednocześnie program Photoshop CS6 z licencją bezterminową oraz program Photoshop CC.

Kiedy zaczyna się okres ważności konta?

W przypadku subskrypcji wykupionej bezpośrednio w serwisie firmy Adobe okres ważności zaczyna się z chwilą zrealizowania zamówienia przez sklep Adobe Store. Rozpocznij pracę, logując się na swoje konto.

W przypadku planu indywidualnego kupionego u partnera Adobe — może to być sklep detaliczny albo internetowy — okres obowiązywania zaczyna się bezpośrednio po wpisaniu kodu realizacji w serwisie creative.adobe.com i kliknięciu przycisku Rozpocznij.

W przypadku planu zespołowego kupionego u dystrybutora okres obowiązywania rozpoczyna się, gdy użytkownik doda stanowiska do konta.

Co się stanie z moimi funkcjami, jeśli postanowię zrezygnować z konta?

Nadal zachowasz dostęp do możliwości usługi Creative Cloud dostępnych za darmo, a wszystkie prace zapisane na Twoim własnym komputerze pozostaną dostępne. Utracisz natomiast dostęp do aplikacji komputerowych Creative Cloud i większości usług, które są objęte subskrypcją.

Czy mogę używać programów pobranych z Creative Cloud na więcej niż jednym urządzeniu?

Tak. Aplikacje Creative Cloud można pobierać i instalować na wielu komputerach niezależnie od ich systemu operacyjnego. Natomiast uprawnienie do aktywacji podlega ograniczeniu do dwóch komputerów na osobę związaną z danym kontem; niedozwolone jest również jednoczesne korzystanie z oprogramowania na obu tych urządzeniach. 

Więcej informacji zawierają Warunki użytkowania. Dowiedz się, jak zdezaktywować licencję Creative Cloud na komputerze.

Gdzie można znaleźć warunki dotyczące korzystania z konta Creative Cloud?

Dostęp do usługi Creative Cloud podlega Warunkom użytkowania. Tutaj można znaleźć warunki subskrypcji

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o zarządzaniu moim kontem?

Tutaj dowiesz się, jak zmieniać informacje dotyczące konta, uaktualniać dane karty kredytowej oraz rozszerzać, odnawiać lub anulować konto.

Dlaczego firma Adobe prosi mnie o przekazywanie informacji o tym, jak używam aplikacji komputerowych Creative Cloud?

Użytkownicy Creative Cloud mogą udostępniać firmie Adobe informacje dotyczące sposobu używania aplikacji komputerowych CC. Pozwoli nam to oferować spersonalizowane środowisko pracy dla każdego użytkownika oraz umożliwi poprawę jakości produktów i udoskonalanie ich funkcji. Opcja ta jest domyślnie włączona, a przekazywane informacje są powiązane z kontem Creative Cloud. Preferencje tej opcji można w dowolnej chwili zmienić na stronie Zarządzanie kontem Adobe.

Czy mogę nie przekazywać informacji o tym, jak używam aplikacji komputerowych Creative Cloud?

Tak. Aby wyłączyć udostępnianie informacji o sposobie korzystania z aplikacji komputerowych Creative Cloud, trzeba ustawić odpowiednie preferencje na stronie Zarządzanie kontem.

To ustawienie dotyczy sposobu używania funkcji w aplikacjach komputerowych, ale nie obejmuje usług wykorzystywanych przez te aplikacje, takich jak Behance. W przypadku każdej z tych usług obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności lub Zasady ochrony prywatności Adobe.

Jakie informacje są przekazywane i w jaki sposób Adobe je wykorzystuje?

Można udostępniać następujące informacje dotyczące używania aplikacji komputerowych Creative Cloud:

  • Informacje systemowe, takie jak system operacyjny, procesor i ilość zainstalowanej pamięci.
  • Informacje o produktach Adobe, takie jak numer wersji.
  • Informacje o używaniu funkcji Adobe, takie jak wybrane opcje menu lub przyciski.

Informacje te są powiązane z identyfikatorem Adobe ID i mogą zostać wykorzystane do spersonalizowania aplikacji dla danego użytkownika oraz do korespondencji z nim. Ponadto dane o używaniu funkcji są przekazywane zespołom produktowym, które wykorzystują je do udoskonalania aplikacji.

Zawartość opracowana przez użytkownika i informacje o zawartości plików nie są przekazywane firmie Adobe.

Przegląd zasad używania przez firmę Adobe informacji dotyczących użytkownika można znaleźć na stronie Adobe Privacy Center.

Jakie rodzaje personalizacji są dostępne w aplikacjach Creative Cloud?

Użytkownicy mają dostęp do nowej zawartości szkoleniowej wewnątrz aplikacji. Z czasem zawartość ta będzie personalizowana zgodnie z tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z aplikacji.

Gdy lepiej poznamy sposoby używania tej spersonalizowanej zawartości szkoleniowej przez klientów, udostępnimy podobne funkcje również w innych aplikacjach Creative Cloud.

Jakie opcje przekazywania informacji o używaniu aplikacji komputerowych są dostępne dla użytkowników usługi Creative Cloud dla zespołów, Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Creative Cloud dla sektora edukacji?

Jeśli administratorzy instalują aplikacje za pomocą programu Creative Cloud Packager z użyciem identyfikatorów Enterprise ID, możliwość przekazywania firmie Adobe informacji o korzystaniu przez użytkowników z aplikacji komputerowych w planach Creative Cloud dla zespołów, Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Creative Cloud dla sektora edukacji jest wyłączona. Funkcji tej nie można włączyć.

Natomiast jeśli administratorzy zezwalają użytkownikom na instalowanie aplikacji Creative Cloud za pomocą programu Creative Cloud Desktop z użyciem identyfikatora Adobe ID, to użytkownicy będą mogli zdecydować się na przekazywanie informacji o korzystaniu z aplikacji. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić preferencje tej opcji, odwiedzając stronę Zarządzanie kontem.

Zakup i dostępność

W jaki sposób mogę wykupić plan w usłudze Creative Cloud?

Istnieją różne plany subskrypcyjne, przeznaczone dla użytkowników indywidualnych i biznesowych oraz przedsiębiorstw.  Więcej informacji można znaleźć na stronie planów subskrypcyjnych Creative Cloud.

W jakich krajach można kupić plan Creative Cloud?

Oto najnowsza lista krajów, w których jest dostępna usługa Creative Cloud dla użytkowników indywidualnych, zespołów i małych firm. Klientów z sektora przedsiębiorstw prosimy o zamówienie konsultacji.

Jakie opcje płatności są dostępne przy zakupie subskrypcji Creative Cloud?

We wszystkich obsługiwanych krajach można uiszczać płatność za subskrypcje Creative Cloud kartą kredytową. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal jest dostępna tylko w niektórych obsługiwanych krajach. Zobacz Opcje płatności.

W jakich językach jest dostępna usługa Creative Cloud?

Serwis Creative Cloud jest obecnie dostępny w językach angielskim, chińskim tradycyjnym, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, norweskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, tureckim i włoskim. Poszczególne aplikacje komputerowe i usługi mogą nie być dostępne we wszystkich tych językach.

Czy można kupić plan obejmujący jedną aplikację komputerową, np. Photoshop?

Tak. W przypadku większości produktów Adobe oferuje plany subskrypcyjne pojedynczej aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie planów Creative Cloud.

W jaki sposób mogę zaktualizować moje dane rozliczeniowe?

Aby zaktualizować dane rozliczeniowe, zaloguj się i przejdź na stronę Zarządzanie kontem.

Czy można kupić plan Creative Cloud w formie przedpłaty?

Tak. W większości planów subskrypcyjnych Creative Cloud można wybrać opcję przedpłaty za okres jednego roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie planów.

Co muszę zrobić, jeśli chcę zrezygnować z konta?

W przypadku anulowania w ciągu pierwszych 14 dni przysługuje zwrot środków w pełnej wysokości. Po upływie 14 dni stosuje się postanowienia dotyczące anulowań.

Aby anulować subskrypcję roczną z przedpłatą lub opłatą miesięczną, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Aby anulować subskrypcję miesięczną, przejdź na stronę Zarządzanie kontem lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Czy można wykupić więcej niż jeden plan subskrypcyjny Pojedyncza aplikacja?

Tak. Można kupić wiele planów subskrypcyjnych na pojedyncze aplikacje z użyciem tego samego identyfikatora Adobe ID, pod warunkiem, że każdy z tych planów dotyczy innego produktu.

Czy mogę kupić licencję bezterminową na aplikacje komputerowe Creative Cloud?

Nie. Aplikacje komputerowe w wersji CC nie są dostępne z licencją bezterminową.

Aplikacje na komputer

Gdzie mogę znaleźć najnowsze informacje o aplikacjach komputerowych dostępnych w ramach usługi Creative Cloud?

Informacje o nowościach są podawane na stronach poszczególnych produktów z oferty aplikacji komputerowych.

Czy aplikacje CC mogą eksportować zawartość do programów CS6?

Wiele aplikacji komputerowych Creative Cloud umożliwia eksportowanie plików do wersji Creative Suite 6 tej samej aplikacji. Adobe zamierza w przyszłości zachować możliwość eksportowania plików w formacie CS6 w tych aplikacjach, w których taka funkcja jest obecnie dostępna. Jednak w wyeksportowanym pliku lub w aplikacji CS6 mogą nie być obsługiwane nowe funkcje, dodane w aplikacjach nowszych niż CS6.

Które aplikacje CC mogą eksportować pliki do wersji CS6?

Możliwość eksportowania plików do wersji CS6 jest dostępna w następujących aplikacjach:

  • Photoshop
  • InDesign
  • Illustrator
  • Animate (dawniej Flash Professional)
  • After Effects

W aplikacjach niewymienionych na tej liście funkcja eksportowania do wersji Creative Suite 6 może być nieobsługiwana; może również nie być dostępna w przyszłych wersjach. W wyeksportowanym pliku lub w aplikacji CS6 mogą nie być obsługiwane nowe funkcje, dodane w aplikacjach z powyższej listy w wersjach nowszych niż CS6.

Jakie systemy operacyjne są obsługiwane przez aplikacje komputerowe CC?

Minimalne wymagania systemowe każdej aplikacji Creative Cloud można sprawdzić na stronie Wymagania systemowe.

Czy program Flash Professional wchodzi w skład Creative Cloud?

Tak. Flash Professional CC pod nową nazwą Animate CC jest nadal dostępny w ramach usługi Creative Cloud. Nazwę zmieniono dlatego, że Animate oferuje nie tylko technologie Flash i AIR, ale również najwyższej klasy funkcje animacji w języku HTML5 i na innych platformach.

Użytkownicy Creative Cloud nadal mogą uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji produktu Flash Professional (do CS6). Można je znaleźć w sekcji Wcześniejsze wersje w aplikacji Creative Cloud Desktop.

Aktualizacje i nowe wersje

Czy mogę zainstalować wcześniejsze wersje aplikacji komputerowych Creative Cloud?

Tak. Mniej więcej raz do roku archiwizujemy wersję aplikacji komputerowych Creative Cloud. Archiwalne wersje można zainstalować na komputerze, na którym są zainstalowane najnowsze wersje albo inne archiwalne wersje.

Informacje dotyczące sposobu instalowania poprzednich wersji aplikacji komputerowych Creative Cloud można znaleźć tutaj.

Bezpieczeństwo

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat kwestii bezpieczeństwa usługi Creative Cloud?

Obszerne informacje na temat usługi Creative Cloud oraz jej zabezpieczeń można znaleźć na stronie Centrum bezpieczeństwa Adobe.

Serwis ten zawiera artykuł przeglądowy na temat usługi Creative Cloud dla zespołów, a także często zadawane pytania dotyczące kwestii informatycznych.

Przestrzeń dyskowa i usługi w chmurze

Jakie typy plików można przechowywać w chmurze Creative Cloud?

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące typu plików przechowywanych w chmurze Creative Cloud.

Czy za pomocą usługi Creative Cloud można udostępniać dowolne typy plików?

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące typu plików udostępnianych z chmury Creative Cloud.

Co się stanie z moimi plikami w chmurze Creative Cloud, jeśli anuluję subskrypcję lub wybiorę mniej zaawansowany plan?

Pliki Creative Cloud są przechowywane zarówno na komputerze, jak i na serwerach chmury Creative Cloud. Po anulowaniu lub zmniejszeniu poziomu subskrypcji nadal będzie można uzyskać dostęp do plików, zarówno tych w folderze Creative Cloud na komputerze, jak i tych w serwisie internetowym Creative Cloud.

Poziom usługi zostanie obniżony do konta bezpłatnego, które obejmuje 2 GB przestrzeni dyskowej. Jeśli ilość używanej przestrzeni dyskowej przekracza 2 GB, to nie będzie można przesyłać nowych plików do chmury. Aby przesłać nowe pliki, trzeba będzie zwolnić odpowiednią ilość miejsca, usuwając pliki z serwera Creative Cloud w taki sposób, aby zajęte było mniej niż 2 GB przestrzeni dyskowej.

Masz 90 dni na zmniejszenie ilości zajmowanego miejsca w chmurze do wysokości przysługującego limitu. Po tym okresie możesz utracić dostęp do plików na serwerach usługi Creative Cloud.

Czy muszę przechowywać pliki w chmurze?

Nie. Możesz zapisywać pliki tam, gdzie chcesz (na lokalnym dysku twardym, na dyskach sieciowych, na pendrive’ach itd.). Jednak jako użytkownik konta Creative Cloud otrzymujesz przestrzeń dyskową w chmurze, którą możesz wykorzystać przy tworzeniu kopii zapasowych, udostępnianiu łączy, współpracy nad folderami i tym podobnych zadaniach. Aplikacja Creative Cloud Desktop ułatwia synchronizowanie lokalnych plików z przestrzenią dyskową Creative Cloud. Jeśli postanowisz zsynchronizować pliki w chmurze Creative Cloud, nadal zachowasz ich kopię lokalną.

Bezpłatne konto i wersje próbne

Co obejmuje bezpłatne konto w usłudze Creative Cloud?

Bezpłatne konto Creative Cloud zapewnia dostęp do funkcji synchronizacji i udostępniania plików oraz 2 GB przestrzeni dyskowej. Można również korzystać bezpłatnie z niektórych usług oraz wersji próbnych aplikacji komputerowych Creative Cloud.

Skąd mogę pobrać bezpłatne wersje próbne aplikacji komputerowych Creative Cloud?

Wersje próbne aplikacji komputerowych można pobrać ze strony Aplikacje komputerowe Creative Cloud.