Nowy start w aplikacjach Creative Cloud — często zadawane pytania

W wersji programów Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro i After Effects z listopada 2015 r. wprowadzono nowe środowisko startowe, które ułatwia rozpoczęcie typowych zadań, takich jak tworzenie lub otwieranie pliku. Tutaj można znaleźć odpowiedzi na częste pytania dotyczące nowego środowiska startowego.

Teraz widoczna jest nowa przestrzeń robocza lub ekran startowy, co ułatwia rozpoczęcie pracy nad nowym lub niedawno używanym dokumentem. Po otwarciu dokumentu ponownie będzie widoczna ostatnio używana przestrzeń robocza.


Przestrzeń roboczą Początkowa lub ekran startowy można ukryć, tak aby nie były wyświetlane po uruchomieniu aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz preferencje aplikacji. Na przykład w programie Photoshop preferencje można otworzyć następującymi metodami:
 • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne.
 • (Mac OS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Ogólne.
 1. W zależności od używanej aplikacji, wykonaj następujące czynności:
 • (Photoshop, Illustrator lub InDesign) Usuń zaznaczenie opcji Pokaż początkową przestrzeń roboczą, gdy nie są otwarte żadne dokumenty.
 • (Premiere Pro) Wybierz polecenie At Startup > Open Most Recent (Przy uruchamianiu > Otwórz ostatni).
 • (After Effects) Usuń zaznaczenie opcji Show Welcome Screen On Startup (Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu).

W programach Premiere Pro i After Effects można wyświetlić ostatnio otwierane pliki zamiast ekranu startowego.

Premiere Pro

Otwórz okno Preferencje > General (Preferencje > Ogólne) i wybierz opcję Open Most Recent (Otwórz niedawne) z rozwijanej listy At Startup (Przy uruchamianiu).

After Effects

Otwórz okno Preferencje > General (Preferencje > Ogólne) i wyłącz opcję Show Start Screen At Startup (Pokazuj ekran startowy przy uruchamianiu).

Domyślna liczba nazw wyświetlanych na liście niedawno używanych plików to:

 • Photoshop: 10
 • InDesign: 10
 • Illustrator: 20

Tak. Liczbę nazw wyświetlanych na liście niedawno używanych plików można zmienić.  

 • Photoshop: Otwórz okno Preferencje > Obsługa plików i podaj odpowiednią liczbę w polu Lista ostatnich plików zawiera.
 • InDesign: Otwórz okno Preferencje > Obsługa plików i podaj odpowiednią liczbę w polu Liczba ostatnich elementów do wyświetlenia.
 • Illustrator: Otwórz okno Preferencje > Obsługa plików i schowek, a następnie podaj odpowiednią liczbę w polu Liczba ostatnich elementów do wyświetlenia.

Przestrzeń robocza można wyświetlać maksymalnie następującą liczbę plików:

 • Photoshop: 100
 • InDesign: 30
 • Illustrator: 30

Wyszukiwanie obrazu lub filmu Adobe Stock w przestrzeni Początkowa lub Niedawne pliki powoduje przejście do serwisu Adobe Stock, gdzie można nabyć te zasoby. Więcej informacji: Korzystanie z usługi Adobe Stock.

Tak. W programach Premiere Pro i After Effects można zsynchronizować ustawienia z innym kontem. Na ekranie startowym przejdź na kartę Synchronizacja ustawień i wybierz opcję Synchronizuj ustawienia z innym kontem. 

Więcej informacji: Synchronizacja ustawień Premiere Pro oraz Synchronizacja ustawień After Effects.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online