Informacje o korzystaniu z usługi Adobe Stock z poziomu aplikacji Creative Cloud oraz w inny sposób. Znajduje się tu również lista przydatnych zasobów informacyjnych, dotyczących opcji, obiegów pracy i planów subskrypcyjnych Adobe Stock.
Adobe Stock
stock-app-noshadow-48x48

Adobe Stock to usługa, która umożliwia grafikom i przedsiębiorstwom korzystanie z milionów wyselekcjonowanych obrazów wysokiej jakości, dostępnych bez tantiem. Są to między innymi fotografie, wideo, ilustracje i grafiki wektorowe, treści 3D i szablony, które można wykorzystać we wszystkich swoich projektach. Usługę Adobe Stock można nabyć w formie subskrypcji obejmującej wiele zasobów. Dostępnych jest kilka pakietów subskrypcyjnych.


Przegląd

Istnieją następujące podstawowe sposoby wykorzystania usługi Adobe Stock w tworzonych projektach kreatywnych:

Biblioteki Creative Cloud

Usługa Adobe Stock jest ściśle zintegrowana z bibliotekami Creative Cloud. Bezpośrednio z serwisu Adobe Stock można dodawać prewki obrazów (wersje ze znakiem wodnym) do dowolnej z bibliotek. Następnie w aplikacjach Creative Cloud, które obsługują biblioteki — czyli w programach Photoshop, lllustrator, InDesign, Premiere Pro, Dreamweaver i After Effects — można przeciągnąć taką prewkę z panelu Biblioteki do projektu. Spowoduje to dodanie do projektu zasobu połączonego z biblioteką.

Gdy stwierdzisz, że dany obraz jest odpowiedni dla potrzeb tworzonego projektu, możesz wykupić licencję na niego bezpośrednio z panelu Biblioteki. Po uzyskaniu licencji na dany obraz wszystkie jego wystąpienia w otwartych dokumentach połączone z biblioteką zostaną automatycznie uaktualnione, tak aby zawierały wersję licencjonowaną — w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

Uwaga:

Oprócz panelu Biblioteki w obsługiwanych aplikacjach stacjonarnych Creative Cloud są również dostępne specyficzne mechanizmy zakupu licencji bezpośrednio w aplikacji. Na przykład w programie Photoshop można uzyskać licencję na prewki z panelu Warstwy, panelu Właściwości, a także bezpośrednio z obszaru roboczego; wystarczy kliknąć zasób prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Uzyskaj licencję na obraz. Aby szybko rozpocząć pracę w programie Photoshop i Illustrator, można pobrać szablony z wieloma zasobami Adobe Stock bezpośrednio w oknie dialogowym Nowy dokument.

Pobieranie obrazów do komputera

Po znalezieniu interesującego obrazu w serwisie Adobe Stock można pobrać jego podgląd (ze znakiem wodnym) lub licencjonowaną wersję w wysokiej rozdzielczości. Obraz taki można następnie wykorzystać w dowolnej aplikacji, która umożliwia importowanie fotografii, grafiki lub wideo.

Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach, które obsługują biblioteki Creative Cloud

W aplikacjach stacjonarnych obsługujących biblioteki Creative Cloud można otwierać zasoby bezpośrednio z serwisu Adobe Stock. Pracując w takich aplikacjach Creative Cloud, można również wyszukiwać zasoby Stock i uzyskiwać licencje na nie za pomocą panelu Biblioteki w aplikacji.

Wyszukiwanie zasobów i uzyskiwanie licencji na nie w panelu Biblioteki

Ikony aplikacji Creative Cloud
Korzystanie z usługi Adobe Stock
 1. W aplikacji komputerowej przejdź do panelu Biblioteki i wpisz słowa kluczowe w pasku Wyszukaj w Adobe Stock. Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone bezpośrednio w panelu Biblioteki.
 2. Po znalezieniu odpowiedniego zasobu można od razu kupić na niego licencję i dodać go do biblioteki. Można jednak również dodać do biblioteki podgląd tego zasobu ze znakiem wodnym (prewkę), a dopiero później wykupić na niego licencję.
 • Aby od razu kupić zasób, zaznacz go i kliknij ikonę Kup licencję i zapisz w <nazwa biblioteki>.
 • Aby dodać do biblioteki podgląd bez licencji, zaznacz zasób i kliknij ikonę Zapisz podgląd w <nazwa biblioteki>.

Uwaga:

Można również wybrać te opcje z menu kontekstowego dla danego zasobu. 

Kup odpowiedni zasób lub skorzystaj z prewki ze znakiem wodnym.
Kup odpowiedni zasób lub skorzystaj z prewki ze znakiem wodnym.

 1. W aplikacji komputerowej przeciągnij zasób ze znakiem wodnym z panelu Biblioteki do projektu. Spowoduje to dodanie do projektu zasobu połączonego z biblioteką.
Dodawanie obrazu z usługi Adobe Stock do projektu
Dodawanie obrazu z usługi Adobe Stock do projektu.

 1. Jeśli to konieczne, zastosuj niezbędne efekty do obrazu ze znakiem wodnym. Możesz na przykład użyć filtra Stylizuj > Wiatr w programie Photoshop, aby podkreślić fotografię sawanny w letni dzień. Efekty zastosowane do prewki obrazu zostaną zachowane po późniejszym wykupieniu licencji na ten obraz.
Dodaj efekt wiatru do zdjęcia sawanny
Dodaj efekt wiatru do zdjęcia sawanny.

 1. Jeśli korzystasz z podglądu zasobu ze znakiem wodnym, przejdź do panelu Biblioteki w aplikacji komputerowej, kliknij ten zasób prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kup obraz lub Kup wideo.
 • Jeśli masz już subskrypcję Adobe Stock obejmującą wiele obrazów, to licencję na obraz uzyskasz natychmiast. Pozostała liczba obrazów dostępnych w ramach subskrypcji Adobe Stock jest widoczna po prawej stronie panelu Biblioteki.
 • Natomiast jeśli nie masz subskrypcji, zostanie wyświetlony serwis Adobe Stock, gdzie można wybrać odpowiednią opcję zakupu. Dostępnych jest kilka opcji zakupu, przeznaczonych dla pojedynczych użytkowników, zespołów oraz przedsiębiorstw.

Po uzyskaniu licencji wszystkie wystąpienia zasobu ze znakiem wodnym w otwartych dokumentach zostaną automatycznie uaktualnione, tak aby zawierały wersję licencjonowaną — w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego.

Uwaga:

Licencjonowany zasób można także zapisać w bibliotece Creative Cloud bezpośrednio z serwisu Adobe Stock. Zatrzymaj wskaźnik nad ikoną Kup licencję () na odpowiednim zasobie. W kontekstowym oknie dialogowym kliknij nazwę biblioteki. Zasób jest teraz gotowy do użycia w projektach.

Pobieranie szablonu w celu szybkiego rozpoczęcia pracy nad projektem

v2_logos_ps_ai_idpr

Szablony Adobe Stock są dostępne bezpośrednio w oknie dialogowym Nowy Dokument w programach Photoshop CC, Illustrator CC oraz InDesign CC. Podczas tworzenia dokumentu w tych aplikacjach można — zamiast zaczynać od pustego obszaru roboczego — skorzystać z szerokiej gamy szablonów obejmujących obrazy, ilustracje i grafiki. Po otwarciu szablonu można rozpocząć pracę nad nim jak nad każdym innym dokumentem w programie Photoshop lub Illustrator.

Użytkownicy Premiere Pro mogą skorzystać z profesjonalnych szablonów grafiki animowanej dostępnych w usłudze Adobe Stock. Redaktorzy poszukujący dynamicznej, profesjonalnej grafiki albo pakietów elementów graficznych, takich jak tytuły, dolne paski, zapowiedzi (bumpery) i napisy końcowe, mogą skorzystać z dostępnych w usłudze Adobe Stock szablonów utworzonych przez utalentowanych grafików. Są to materiały dostępne bezpośrednio w programie Premiere Pro.

Korzystanie z usługi Adobe Stock w innych aplikacjach graficznych i programach do projektowania

Korzystanie z usługi Adobe Stock

Usługę Adobe Stock można wykorzystać w dowolnej aplikacji graficznej lub kreatywnej, która umożliwia importowanie zdjęć, ilustracji, grafiki, wideo i innych zasobów. Przejrzyj zasoby w serwisie Adobe Stock i uzyskaj licencję na nie, a następnie zaimportuj te zasoby do aplikacji. Informacje o tej procedurze: Wyszukiwanie zasobów i uzyskiwanie licencji na nie w serwisie Adobe Stock.

Adobe Stock dla zespołów

Obraz licencjonowany

Administratorzy Adobe Stock dla zespołów mogą zarządzać tą usługą za pomocą tego samego serwisu Admin Console, którego używają do zarządzania planem Creative Cloud dla zespołów. Potrzebny jest tylko jeden plan na cały zespół. W razie konieczności można jednak dodawać kolejne plany. Wszyscy członkowie zespołu będą mogli korzystać ze wspólnej puli licencji. Każdy licencjonowany zasób może być wykorzystany przez maksymalnie 10 członków zespołu. Funkcja puli licencji i możliwość współużytkowania licencjonowanych zasobów nie są dostępne w planach Creative Cloud dla pojedynczych użytkowników.

Więcej informacji dla administratorów Adobe Stock dla zespołów podano w artykule Adobe Stock dla zespołów.

Więcej informacji o obiegach pracy kreatywnej z użyciem Adobe Stock dla zespołów podano w artykule Śledzenie i współużytkowanie zasobów w planach Adobe Stock dla zespołów.

Adobe Stock dla przedsiębiorstw

Adobe Stock dla przedsiębiorstw

W przypadku subskrypcji Adobe Stock dla przedsiębiorstw użytkownicy, dla których w serwisie Admin Console skonfigurowano uprawnienie do usługi Adobe Stock, mogą korzystać ze wspólnej puli punktów. O przydziale tej puli decyduje administrator.

Gdy jeden z użytkowników uzyska licencję na zasób, dowolny użytkownik z danego przedsiębiorstwa lub instytucji może pobierać ten zasób bez potrzeby nabywania kolejnej licencji. Użytkownicy mogą wyświetlić historię licencji w serwisie internetowym Adobe Stock. Historia licencji zawiera listę wszystkich zasobów licencjonowanych przez ich przedsiębiorstwo. Podczas wyszukiwania z poziomu aplikacji Creative Cloud lub serwisu internetowego Adobe Stock na tych zasobach, na które dowolny użytkownik w tej samej organizacji nabył już licencję, widoczne są etykietki „Licencja”.

Ważne informacje

Użytkownicy muszą wybrać wyświetlane uprawnienia w serwisie Adobe Stock w następujących sytuacjach:

 • gdy po raz pierwszy logują się do Adobe Stock;
 • gdy mają także konto prywatne lub zespołowe Adobe Stock;
 • jeśli należą do wielu konfiguracji produktowych obejmujących Adobe Stock (w ramach tej samej organizacji lub wielu różnych organizacji).
identity menu
Menu Tożsamość w Adobe Stock

Zobacz także

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online