Aktualizacja aplikacji Creative Cloud

Aktualizacja aplikacji umożliwia natychmiastowy dostęp do nowych funkcji, większej wydajności i poprawek błędów. Program Adobe Application Updater ułatwia instalowanie aktualizacji aplikacji Creative Cloud. Skorzystaj z następującej procedury.

  1. Otwórz program Adobe Application Updater, wybierając polecenie Pomoc > Aktualizacje w aplikacji Creative Cloud.

  2. Odszukaj aplikację, którą chcesz zaktualizować, i kliknij przycisk Uaktualnij.

    Uaktualnij

    Aby zaktualizować wszystkie aplikacje jednocześnie, kliknij przycisk Uaktualnij wszystko.

    Aplikacje zostaną automatycznie pobrane i zaktualizowane.

Rozwiązywanie problemów

Podczas instalacji może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Uaktualnienie nie powiodło się

Uaktualnienie nie powiodło się

Kliknij opcję Więcej informacji, aby wyświetlić komunikat o błędzie wraz z innymi ważnymi informacjami, takimi jak ścieżka do pliku z błędem lub wartość rejestru.

Informacje o rozwiązywaniu problemów: Rozwiązywanie problemów z instalowaniem i pobieraniem.

Konflikt procesów

Konflikt procesów

W celu kontynuowania aktualizacji konieczne jest zamknięcie aplikacji lub procesu powodujących konflikt.