Adobe Application Updater | Plan dla przedsiębiorstw

Chcesz uaktualnić aplikacje, ale panel Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop nie jest dostępny? Możesz w tym celu skorzystać z narzędzia Adobe Application Updater dostępnego w menu Pomoc poszczególnych aplikacji Creative Cloud.

Informacje o narzędziu Adobe Application Updater

Adobe Application Updater to narzędzie ułatwiające aktualizowanie aplikacji Creative Cloud, jeśli administrator w przedsiębiorstwie wyłączył panel Aplikacje w programie Creative Cloud Desktop. Umożliwia ono bezpośrednie uaktualnienie aplikacji Creative Cloud bez konieczności korzystania w tym celu z programu Creative Cloud Desktop

Aktualizowanie aplikacji Creative Cloud za pomocą narzędzia Adobe Application Updater

Narzędzie Adobe Application Updater ułatwia instalowanie aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

  1. Otwórz program Adobe Application Updater, wybierając polecenie Pomoc > Aktualizacje w aplikacji Creative Cloud.

  2. Odszukaj aplikację, którą chcesz zaktualizować, i kliknij przycisk Uaktualnij.

    Aby zaktualizować wszystkie aplikacje jednocześnie, kliknij przycisk Uaktualnij wszystko.

    Aplikacje zostaną automatycznie pobrane i zaktualizowane.

Rozwiązywanie typowych problemów związanych z korzystaniem z narzędzia Adobe Application Updater

Podczas instalacji może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:

Uaktualnienie nie powiodło się

Kliknij opcję Więcej informacji, aby wyświetlić komunikat o błędzie wraz z innymi ważnymi informacjami, takimi jak ścieżka do pliku z błędem lub wartość rejestru.

Aby rozwiązać ten problem, zwolnij miejsce na dysku i spróbuj ponownie zaktualizować aplikację.

Konflikt procesów

W celu kontynuowania aktualizacji konieczne jest zamknięcie aplikacji lub procesu powodujących konflikt.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto