Znajdź rozwiązanie dotyczące kodu błędu

Szybkie wyszukiwanie określonego kodu lub komunikatu błędu: Użyj funkcji wyszukiwania przeglądarki sieci Web, aby szybko zlokalizować błąd w tym dokumencie. Naciśnij klawisze Command+F (system Mac OS) lub Ctrl+F (system Windows).

Kod błędu Opis Rozwiązanie
1, P1 Nie można zainstalować aplikacji Creative Cloud na komputer Patrz Rozwiąż awarię instalacji | Aplikacja Adobe Creative Cloud na komputer
2, P2 Nie można zainstalować aplikacji Creative Cloud na komputer Patrz Kod błędu 2 lub 50: Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer.
21, P21 Nie spełniono wymagań systemowych. Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe | Creative Cloud.
23, P23 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
41, P41 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
42, P42 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
43, P43 Nie można skopiować kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
44, P44 Nie można utworzyć kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
45, P45 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
46, P46 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
47, P47 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
48, P48 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
49, P49 Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/folderu. Kliknij przycisk Ponów, aby ponownie go zainstalować.
50, P50 Nie można zainstalować aplikacji Creative Cloud na komputer Patrz Kod błędu 2 lub 50: Błąd aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer.
81, P81 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
82, P82 Program Adobe Application Manager jest uruchomiony. Poczekaj na zamknięcie programu Adobe Application Manager i spróbuj ponownie.
86, P86 Aplikacja Creative Cloud na komputer jest uruchomiona. Zakończ aplikację Creative Cloud na komputer i spróbuj ponownie.
87, P87 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
101, C101 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
102, C102 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
103, C103 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
105, C105 Nie można zainstalować/odinstalować produktu
Kliknij przycisk Ponów, aby zainstalować/odinstalować ponownie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nie można zainstalować aplikacji Adobe | Błąd 105.
106, C106 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
107, C107 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
108, C108 Uruchomiona jest inna instancja instalatora. Poczekaj na zakończenie instancji i spróbuj ponownie.
109, C109 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
110, C110 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
113, C113
Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiąż błędy połączenia.
114, C114 Nie można wyodrębnić plików.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
115, C115 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
116, C116 Uszkodzone pobieranie. Spróbuj wyłączyć oprogramowanie antywirusowe.
117, C117 Problemy z połączeniem sieciowym lub stabilnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Krytyczny błąd 117 pojawił się podczas pobierania.
119, C119 Serwer nie odpowiada. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiąż błędy połączenia.
120, C120 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i kliknij przycisk Ponów.
121, C121 Błąd podczas zapisu do lokalizacji plików tymczasowych. Przyznaj uprawnienia do lokalizacji plików tymczasowych.
122, C122 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe. Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiąż błędy połączenia.
123, C123 Nieodpowiednie uprawnienia do folderu /tmp
Zobacz sekcję Instalacja nie powiodła się | Kod zakończenia 123
124, C124 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.
Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiąż błędy połączenia.
125, C125 Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe.

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie.Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozwiąż błędy połączenia.
126, C126 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
127, C127 Nie można wyodrębnić plików.

Wykonaj następujące czynności:

  • Sprawdź uprawnienia w folderze adobetemp znajdującym się w [Win] <system drive>/adobetemp lub [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Wyłącz oprogramowanie antywirusowe systemu
128, C128 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
130, C130 Nie można zainstalować produktu.
Odinstaluj produkt, który starasz się zainstalować, za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, a następnie spróbuj zainstalować go ponownie.
132, C132 Nie można zainstalować produktu w katalogu głównym.
Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
133, C133 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
135, C135 Nie można odinstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby odinstalować
136, C136

Nie można zainstalować produktu.

Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
137, C137 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
138, C138 W systemie brakuje wolnej pamięci.
Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.
139, C139 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
140, C140 Nie można zainstalować produktu w wybranej lokalizacji ze względu na brak uprawnień. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
141, C141 Nie można zainstalować produktu.
Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
142, C142 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
143, C143 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
144, C144 Uszkodzone pobieranie. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go i zainstalować ponownie.
145, C145 Plik już istnieje w ścieżce instalacji.  Zmień nazwę pliku lub usuń go, a następnie spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
146, C146 Nie można przenieść pliku. Zobacz sekcję Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.
147, C147 Nie można skopiować pliku. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat ścieżki znajdują się w sekcji Więcej informacji.
149, C149 Nie można usunąć katalogu. Zmień nazwę folderu lub usuń go i spróbuj ponownie. Informacje na temat folderu znajdują się w sekcji Więcej informacji.
150, C150 Nie można usunąć pliku. Zmień nazwę pliku lub usuń go i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
151, C151 Nie można utworzyć łącza symbolicznego. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
W systemie Windows 10 wyłącz kontrolowany dostęp do folderu w menu Zabezpieczenia systemu Windows.
152, C152 Nie można usunąć łącza symbolicznego. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
153, C153 Nie można uzyskać uprawnień do pliku w systemie macOS. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
156, C156 Nie można utworzyć łącza symbolicznego. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
W systemie Windows 10 wyłącz kontrolowany dostęp do folderu w menu Zabezpieczenia systemu Windows.
157, C157 Nie można usunąć łącza symbolicznego. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie. Informacje na temat pliku znajdują się w sekcji Więcej informacji.
160, C160 Nie można utworzyć klucza rejestru. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.  Informacje na temat klucza rejestru znajdują się w sekcji Więcej informacji.
171, C171 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
176, C176 Nie można zainstalować na dysku sieciowym. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
177, C177 Ścieżka instalacji jest zbyt długa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
178, C178 Ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
179, C179 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa.  Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
180, C180 Język instalacji wydaje się nieprawidłowy. Wybierz w preferencjach inny język i ponów próbę instalacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmiana ustawień języka w aplikacjach Creative Cloud.
181, C181 Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa. Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji i spróbuj ponownie.
182, C182 Utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania. Utwórz ponownie pakiet, a następnie spróbuj go zainstalować.
183, C183 Nie można zainstalować produktu.

Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować. 

Aby rozwiązać błędy instalacji programu Adobe XD, patrz artykuł Kod błędu 183 podczas instalacji aplikacji Adobe XD w systemie Windows.

184, C184 Plik zablokowany przez inny proces
Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.
188, C188 Wersja aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer zainstalowana w systemie jest niezgodna z instalatorem. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer i ponów próbę.
189, C189 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku.
Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
190, C190 Nie spełniono wymagań systemowych. Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe | Creative Cloud.
191, C191 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować. Więcej informacji znajduje się w temacie Kod błędu 191 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.
192, C192 Zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji. Odinstaluj wersję zainstalowaną w systemie i spróbuj ponownie.
193, C193 Nie można kontynuować instalacji. W systemie 32-bitowym nie można zainstalować 64-bitowej wersji aplikacji.
194, C194 Nie można kontynuować instalacji, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników. Wyloguj tych użytkowników z systemu i ponów próbę.
195, C195 Nie spełniono wymagań systemowych.
Uaktualnij system do minimalnych wymagań dotyczących instalowania aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe | Creative Cloud.
196, C196 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
201, P201 Wystąpił problem z procesem pobierania. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
205, P205 Wystąpił problem z pobranym plikiem.
Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
206, P206 Połączenie sieciowe jest niedostępne lub serwer jest nieosiągalny. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
207, P207 Brak odpowiedzi z serwera. Zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z siecią i łącznością.
208, P208 Wystąpił problem z pobieraniem z powodu braku miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca i spróbuj ponownie.
209, P209 Nie masz uprawnień do pobrania pliku w tym systemie. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
301, C301 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
303, C303 Nie można zainstalować produktu. Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
304, C304 Instalacja już nie działa. Pobierz najnowszą wersję aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer i ponów próbę.
305, C305 Nie można zainstalować produktu Kliknij przycisk Ponów, aby pobrać go ponownie i zainstalować.
404, C404 Brak wymaganego składnika systemu operacyjnego. Zobacz sekcję Błąd: brak pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
500, C500 Nie można zainstalować pakietu.

Włącz zaporę systemu Windows. Następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby pobrać produkt ponownie i go zainstalować.

501, C501 Nie można zainstalować pakietu, ponieważ modyfikowane przez niego zasoby są obecnie używane. Zamknij aplikacje zgłoszone w dzienniku błędów. Zobacz sekcję Błąd 501 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.
502, C502 Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij trochę miejsca w domyślnym woluminie instalacji aplikacji w systemie Windows i spróbuj ponownie.
503, C503 Pakiet już zainstalowano.   Zobacz sekcję Błąd 503 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.
504, C504
  • Wdrażanie pakietu jest blokowane przez zasady sterowania aplikacjami.
  • Wdrażanie pakietu jest zablokowane przez zasadę „Zezwalaj na operacje wdrażania w profilach specjalnych”.

Skonfiguruj profile użytkowników mobilnych, aby wdrożyć ten pakiet dla użytkowników w sieci. Zobacz sekcję Wdrażanie profilów użytkowników mobilnych, by dowiedzieć się, jak skonfigurować Profile użytkowników mobilnych na kontach użytkowników. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli w systemie nie skonfigurowano żadnych zasad a błąd nadal występuje, może być zalogowany profil tymczasowy. Wyloguj się i zaloguj ponownie, a następnie spróbuj ponownie wykonać operację.

505, C505 Nie można obniżyć uprawnień.

1. Odinstaluj program Beyondtrust Powerbroker.

2. Uruchom ponownie komputer.

3. Zastosuj wszystkie aktualizacje systemu.

4. W przypadku wdrażania zdalnego za pomocą pakietu Admin Console, upewnij się, że pakiet jest uruchamiany w lokalnym kontekście systemowym.

506, C506 Błąd zasady instalacji. Zobacz sekcję Błąd 506 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Znajdź kod błędu

Kody błędów znajdują się w komunikatach o błędach lub w dziennikach instalatora.

Łącze Więcej informacji w komunikacie o błędzie

Po kliknięciu łącza Więcej informacji pojawia się komunikat o błędzie. Wyświetlany jest kod błędu umożliwiający zidentyfikowanie problemu z aplikacją Creative Cloud na komputer. Wyświetlane są również inne ważne informacje, takie jak ścieżka z nazwą pliku, z którym są problemy, lub wartość rejestru.

Więcej informacji
Przykładowe szczegóły dostępne po kliknięciu łącza Więcej informacji.

Dzienniki instalatora

Odszukaj plik Install.log w poniższej lokalizacji:

  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 64-bitowa): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 i 10 (wersja 32-bitowa): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Nie możesz znaleźć kodu błędu?

Informacje dotyczące dodatkowych kodów błędów instalacji w programie można znaleźć w temacie Komunikaty i kody błędów instalacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online