Kłopoty z instalacją lub aktualizacją aplikacji Adobe? Znajdź szybko rozwiązania typowych błędów pobierania, instalacji lub aktualizacji.

Wpisz poniżej numer błędu lub tytuł, aby znaleźć błąd i zobaczyć typowe rozwiązania.

Znajdź błąd

 

Najczęstsze błędy

Błąd 1

Błąd 81

Błąd 201

Błąd 205

Błąd 206

Błąd 403

Kod błędu 1: Błąd instalacji

Kod błędu 1 wskazuje, że aplikacje Creative Cloud na urządzeniu uległy uszkodzeniu lub urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Zobacz Usuwanie awarii podczas instalacji | Program Adobe Creative Cloud Desktop.

Kod błędu P1: Błąd instalacji

Kod błędu P1 wskazuje, że aplikacje Creative Cloud na urządzeniu uległy uszkodzeniu lub urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Zobacz Usuwanie awarii podczas instalacji | Program Adobe Creative Cloud Desktop.

Kod zakończenia 6

Kod zakończenia 6 oznacza niepowodzenie instalacji. Jest to ogólny błąd, który występuje zwykle, gdy instalacja aplikacji zakończy się z błędami.

Rozwiązanie

Jeśli błąd pojawi się podczas instalacji aplikacji Creative Cloud, zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 | Creative Cloud

Jeśli kod zakończenia 6 pojawi się podczas instalacji aplikacji Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements, zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CS.

Kod zakończenia 7

Kod zakończenia 7 oznacza niepowodzenie instalacji. Jest to ogólny błąd, który występuje zwykle, gdy instalacja aplikacji zakończy się z błędami.

Rozwiązanie

Jeśli błąd pojawi się podczas instalacji aplikacji Creative Cloud, zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub kodem zakończenia 7 | Creative Cloud

Jeśli kod zakończenia 6 pojawi się podczas instalacji aplikacji Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6), Adobe Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements, zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CS.

Kod błędu 16

Kod błędu 16 wskazuje błąd konfiguracji podczas uruchamiania aplikacji Creative Cloud. Ten błąd występuje zwykle, gdy uprawnienia do folderów aplikacji (Adobe PCD i SLStore) są ustawione nieprawidłowo. 

Rozwiązanie

Aby naprawić błąd, ustaw uprawnienia do folderów SLStore i Adobe PCD. Szczegółowe informacje można znaleźć w temacie Rozwiąż błędy konfiguracji | Adobe Creative Cloud.

Kod błędu 19: Kod zwrotny z procesu instalatora Adobe to (19)

Kod błędu 19 wskazuje, że działa proces powodujący konflikt.

Rozwiązanie

Zamknij procesy wywołujące konflikt i spróbuj ponownie dokonać instalacji.Aby rozpoznać proces powodujący konflikt, wyszukaj w pliku dziennika instalacji produkt, którego nie można zainstalować (Acrobat). Listę procesów, które spowodowały konflikty z instalacją, można znaleźć w tym pliku dziennika.

W przypadku instalacji programu Acrobat aplikacje Microsoft Office muszą być zamknięte, ponieważ podczas instalacji dodawanie jest rozszerzenie PDFMaker. Pełną listę dodatkowych procesów, które należy zamknąć, można znaleźć w sekcji Rozwiązywanie konfliktów z procesami.  

Więcej informacji: Niepowodzenie instalacji programu Acrobat z kodem błędu 19.

Kod błędu 21: Nie spełniono wymagań systemowych

Kod błędu 21 oznacza, że urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań systemowych dotyczących instalacji aplikacji.

Rozwiązanie

Uaktualnij system tak, aby spełniał minimalne wymagania umożliwiające zainstalowanie aplikacji. Więcej informacji na temat wymagań systemowych instalacji aplikacji można znaleźć w artykule Wymagania systemowe

Kod błędu P21: Nie spełniono wymagań systemowych

Kod błędu P21 oznacza, że urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań systemowych dotyczących instalacji aplikacji.

Rozwiązanie

Uaktualnij system tak, aby spełniał minimalne wymagania umożliwiające zainstalowanie aplikacji. Więcej informacji na temat wymagań systemowych instalacji aplikacji można znaleźć w artykule Wymagania systemowe

Kod błędu 22: Nie są obsługiwane napędy rozróżniające wielkość liter

Kod błędu 22 wskazuje, że wolumin, w którym ma być zainstalowana aplikacja Creative Cloud, rozróżnia wielkość liter. Ten błąd występuje zwykle w systemie macOS.

Administrujesz planem dla przedsiębiorstw lub zespołów?Ten błąd może również wystąpić z powodu niezgodności architektury procesora. Może się to na przykład zdarzyć w sytuacji, jeśli pakiet utworzony na urządzenia Mac/Intel zostanie wdrożony na urządzeniu Apple Silicon M1.

Rozwiązanie

Aby naprawić błąd, zainstaluj aplikację na dysku nierozróżniającym wielkości liter. Więcej informacji: „Nie są obsługiwane napędy rozróżniające wielkość liter” lub podobny błąd instalacji | macOS.

Administrujesz planem dla przedsiębiorstw lub zespołów? Upewnij się, że pakiet jest odpowiedni do architektury komputera, na którym go instalujesz. Sprawdź również, czy komputery użytkowników spełniają wymagania systemowe aplikacji, które próbujesz zainstalować.

Kod błędu 23: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu 23 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu P23: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu P23 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu 25: Wystąpił problem z instalacją aplikacji (nazwa aplikacji)

Kod błędu 25 wskazuje, że próbujesz zainstalować wersję Intel na komputerach, które natywnie korzystają z procesorów opartych na architekturze ARM.

Rozwiązanie

Przejdź do witryny Creative Cloud i spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Najpierw instalowana jest aplikacja Creative Cloud Desktop, która zarządza instalacją aplikacji.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas instalowania programu Creative Cloud Desktop z witryny Creative Cloud, możesz zainstalować go za pomocą bezpośredniego łącza pobierania. Po zainstalowaniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu P25: Wystąpił problem z instalacją aplikacji (nazwa aplikacji)

Kod błędu 25 wskazuje, że próbujesz zainstalować wersję Intel aplikacji na komputerach, które działają natywnie na procesorach opartych na architekturze ARM.

Rozwiązanie

Przejdź do witryny Creative Cloud i spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Najpierw instalowany jest program Creative Cloud Desktop, który zarządza instalacją aplikacji.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas instalowania programu Creative Cloud Desktop z witryny Creative Cloud, możesz ją zainstalować za pomocą bezpośredniego łącza pobierania. Po zainstalowaniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 41: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 41 wskazuje, że instalator nie ma odpowiedniego dostępu do krytycznego pliku lub katalogu.

Rozwiązanie

Upewnij się, że nie jesteś zalogowany przy użyciu konta z ograniczeniami. Jest również prawdopodobne, że uprawnienia do plików w ramach bieżącego konta użytkownika zostały zmodyfikowane. Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować aplikację Creative Cloud.

Kod błędu P41: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu P41 wskazuje, że instalator nie ma odpowiedniego dostępu do krytycznego pliku lub katalogu.

Rozwiązanie

Upewnij się, że nie jesteś zalogowany przy użyciu konta z ograniczeniami. Jest również prawdopodobne, że uprawnienia do plików w ramach bieżącego konta użytkownika zostały zmodyfikowane. Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować aplikację Creative Cloud.

Kod błędu 42: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 42 oznacza, że system operacyjny nie może zweryfikować certyfikatu cyfrowego aplikacji Adobe lub musi zostać zaktualizowany.

Rozwiązanie

Zobacz Usuwanie błędów o kodach 42 i 72 podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu P42: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu P42 oznacza, że system operacyjny nie może zweryfikować certyfikatu cyfrowego aplikacji Adobe lub musi zostać zaktualizowany.

Rozwiązanie

Zobacz Usuwanie błędów o kodach 42 i 72 podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu 44: Nie można utworzyć kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 44 wskazuje, że usługa Creative Cloud nie może utworzyć pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie utworzyć plik lub katalog.

Kod błędu P44: Nie można utworzyć kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu P44 wskazuje, że usługa Creative Cloud nie może utworzyć pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie utworzyć plik lub katalog.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 46 z komunikatem „Instalator nie może uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 46.

Kod błędu 46: Instalacja nie powiodła się

Kod błędu 46 wskazuje, że instalacja nie powiodła się, ponieważ instalator nie mógł uzyskać dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Zamknij instalator i uruchom go ponownie, aby ponowić próbę. Jeśli to nie pomoże, spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 46 z komunikatem „Niepowodzenie instalacji”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 46.

Kod błędu 46: Instalator nie może uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 46 wskazuje, że instalator nie był w stanie uzyskać dostępu do kluczowego pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować lub aktualizować aplikację.

Kod błędu P46: Instalacja nie powiodła się

Kod błędu P46 wskazuje, że instalacja nie powiodła się, ponieważ instalator nie mógł uzyskać dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Zamknij instalator i uruchom go ponownie, aby ponowić próbę. Jeśli to nie pomoże, spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Kod błędu 48: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 48 wskazuje, że usługa Creative Cloud nie może uzyskać dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie uzyskać dostęp do pliku lub katalogu.

Kod błędu P48: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu P48 wskazuje, że usługa Creative Cloud nie może uzyskać dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie uzyskać dostęp do pliku lub katalogu.

Kod błędu 49: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 49 wskazuje, że usługa Creative Cloud nie może uzyskać dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie uzyskać dostęp do pliku lub katalogu.

Kod błędu P49: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu P49 wskazuje, że usługa Creative Cloud nie może uzyskać dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie uzyskać dostęp do pliku lub katalogu.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 50 z komunikatem „Nie można zainstalować podstawowych składników”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 50.

Kod błędu 50: Instalacja nie powiodła się

Kod błędu 50 wskazuje, że instalacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się, ponieważ instalator nie mógł utworzyć istotnej kopii zapasowej.

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, gdy poprzednie rozwiązanie nie usunęło problemu.

1. Zamknij przeglądarkę i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Uruchom ponownie komputer, i zainstaluj ponownie aplikację.

3. Odinstaluj program Creative Cloud Desktop za pomocą dezinstalatora i spróbuj go zainstalować ponownie.

4. Zaawansowane instrukcje diagnozowania problemu: Przejrzyj plik ACC.log i sprawdź, która ścieżka jest zablokowana. Zamknij plik lub folder na urządzeniu i ponów próbę instalacji. Aby sprawdzić plik ACC.log, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do folderu C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Otwórz plik ACC.log.
 • Wyszukaj następujący błąd w pliku dziennika: LockedFilesWithProcesses. Poniżej znajduje się przykład. Nazwa pliku, którego dotyczy problem i który trzeba zamknąć, jest wyświetlana na końcu dziennika błędów. W poniższym przykładzie użytkownik musi zamknąć plik chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Przejdź do pliku przy użyciu podanej ścieżki i zamknij go w Menedżerze zadań.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 50 z komunikatem „Niepowodzenie instalacji”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 50.

Kod błędu 50: Nie można zainstalować podstawowych składników

Kod błędu 50 wskazuje, że nie można zainstalować niektórych podstawowych składników. 

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, gdy poprzednie rozwiązanie nie usunęło problemu.

1. Zamknij przeglądarkę i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

3. Odinstaluj aplikację i spróbuj zainstalować ją ponownie.

4. Zaawansowane instrukcje diagnozowania problemu: Przejrzyj plik ACC.log i sprawdź, która ścieżka jest zablokowana. Zamknij plik lub folder na urządzeniu i ponów próbę instalacji. Aby sprawdzić plik ACC.log, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do folderu C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Otwórz plik ACC.log.
 • Wyszukaj następujący błąd w pliku dziennika: LockedFilesWithProcesses. Poniżej znajduje się przykład. Nazwa pliku, którego dotyczy problem i który trzeba zamknąć, jest wyświetlana na końcu dziennika błędów. W poniższym przykładzie użytkownik musi zamknąć plik chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Przejdź do pliku przy użyciu podanej ścieżki i zamknij go w Menedżerze zadań.

Kod błędu P50: Instalacja nie powiodła się

Kod błędu P50 wskazuje, że instalacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się, ponieważ instalator nie mógł utworzyć istotnej kopii zapasowej.

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko wtedy, gdy poprzednie rozwiązanie nie usunęło problemu.

1. Zamknij przeglądarkę i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Uruchom ponownie komputer, i zainstaluj ponownie aplikację.

3. Odinstaluj program Creative Cloud Desktop za pomocą dezinstalatora i spróbuj go zainstalować ponownie.

4. Zaawansowane instrukcje diagnozowania problemu: Przejrzyj plik ACC.log i sprawdź, która ścieżka jest zablokowana. Zamknij plik lub folder na urządzeniu i ponów próbę instalacji. Aby sprawdzić plik ACC.log, wykonaj następujące czynności:

 • Przejdź do folderu C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Temp\CreativeCloud\ACC.
 • Otwórz plik ACC.log.
 • Wyszukaj następujący błąd w pliku dziennika: LockedFilesWithProcesses. Poniżej znajduje się przykład. Nazwa pliku, którego dotyczy problem i który trzeba zamknąć, jest wyświetlana na końcu dziennika błędów. W poniższym przykładzie użytkownik musi zamknąć plik chrome.exe.
  LockedFilesWithProcesses: ADC : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ADS : chrome.exe
 • Przejdź do pliku przy użyciu podanej ścieżki i zamknij go w Menedżerze zadań.

Kod błędu 72: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu 72 wskazuje, że aktualizacje systemu Windows nie są zainstalowane lub system Windows nie może zweryfikować certyfikatów cyfrowych. 

Rozwiązanie

Zainstaluj wszystkie aktualizacje Windows. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy wykonać kroki, aby sprawdzić poprawność certyfikatów cyfrowych zgodnie z opisem w temacie Napraw kody błędu 42 i 72 podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu P72: Nie można uzyskać dostępu do kluczowego pliku/katalogu

Kod błędu P72 wskazuje, że aktualizacje systemu Windows nie są zainstalowane lub system Windows nie może zweryfikować certyfikatów cyfrowych. 

Rozwiązanie

Zainstaluj wszystkie aktualizacje Windows. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy wykonać kroki, aby sprawdzić poprawność certyfikatów cyfrowych zgodnie z opisem w temacie Napraw kody błędu 42 i 72 podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu 81: Działa już inny instalator

Kod błędu 81 wskazuje, że w tle może być uruchomiona inna instalacja produktu Adobe. Może przez to powstać konflikt, co powoduje ten błąd.

Rozwiązanie

(Uwaga: Jeśli pojawił się ten błąd podczas instalacji programu Adobe Acrobat DC, zapoznaj się z sekcją Podczas instalacji programu Adobe Acrobat DC występuje błąd P81 lub 81).

1. Sprawdź w Monitorze aktywności (macOS) lub Menedżerze zadań (Windows), czy nie działa już instalacja produktu Adobe i zamknij ją. Następnie spróbuj zainstalować aplikację.

2. Jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu P81: Działa już inny instalator

Kod błędu P81 wskazuje, że w tle może być uruchomiona inna instalacja produktu Adobe. Może przez to powstać konflikt, co powoduje ten błąd.

Rozwiązanie

(Uwaga: Jeśli pojawił się ten błąd podczas instalacji programu Adobe Acrobat DC, zapoznaj się z sekcją Podczas instalacji programu Adobe Acrobat DC występuje błąd P81 lub 81).

1. Sprawdź w Monitorze aktywności (macOS) lub Menedżerze zadań (Windows), czy nie działa już instalacja produktu Adobe i zamknij ją. Następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Jeśli to nie zadziała, uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 82: Program Adobe Application Manager jest uruchomiony.

Kod błędu 82 wskazuje, że program Adobe Application Manager prawdopodobnie działa w tle i zakłóca bieżącą instalację.

Rozwiązanie

Poczekaj na zamknięcie programu Adobe Application Manager, a następnie spróbuj ponownie.

Kod błędu P82: Program Adobe Application Manager jest uruchomiony

Kod błędu P82 wskazuje, że program Adobe Application Manager prawdopodobnie działa w tle i zakłóca bieżącą instalację.

Rozwiązanie

Aby naprawić błąd, poczekaj na zamknięcie programu Adobe Application Manager, a następnie spróbuj ponownie.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 86 z komunikatem „Uruchomiona jest inna instancja instalatora”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 86.

Kod błędu 86: Program Creative Cloud Desktop jest uruchomiony

Kod błędu 86 wskazuje, że podczas próby aktualizacji programu Creative Cloud Desktop wystąpił konflikt z innym wystąpieniem tej aplikacji uruchomionym na urządzeniu.

Rozwiązanie

Zakończ program Creative Cloud Desktop i spróbuj ponownie aktualizować aktualizację. Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj rozwiązania podane w temacie Kod błędu 86 | Creative Cloud.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 86 z komunikatem „Działa inna wersja konsoli Creative Cloud”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 86.

Kod błędu 86: Uruchomiona jest inna instancja instalatora

Błąd 86 wskazuje, że podczas próby aktualizacji aplikacji wystąpił konflikt z innym wystąpieniem tej aplikacji uruchomionym na urządzeniu.

Rozwiązanie

Zamknij instalator i spróbuj ponownie.

Kod błędu P86: Program Creative Cloud Desktop jest uruchomiony

Kod błędu P86 wskazuje, że podczas próby aktualizacji programu Creative Cloud Desktop wystąpił konflikt z inną instancją tej konsoli uruchomioną na urządzeniu.

Rozwiązanie

Zakończ program Creative Cloud Desktop i spróbuj ponownie aktualizować aktualizację. Jeśli problem nadal występuje, wypróbuj rozwiązania podane w temacie Kod błędu 86 | Creative Cloud.

Kod błędu 87: Działa już inny instalator

Kod błędu 87 wskazuje, że działające w tle procesy powodujące konflikt przerywają proces instalacji. Na instalację może mieć wpływ proces instalatora Microsoft (MSI) lub pozostałości plików albo folderów. Czasami błąd ten występuje z powodu niewystarczających uprawnień.

Rozwiązanie

Poczekaj na zakończenie instalacji, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Możesz także zakończyć bieżącą instalację, wykonując następujące kroki.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Menedżer zadań

2. Odszukaj instalator MSI, który powoduje problem, i wybierz opcję Zakończ zadanie.

3. Po zakończeniu drugiej instalacji spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu P87: Działa już inny instalator

Kod błędu P87 wskazuje, że działające w tle procesy powodujące konflikt przerywają proces instalacji. Na instalację może mieć wpływ proces instalatora Microsoft (MSI) lub pozostałości plików albo folderów. Czasami błąd ten występuje z powodu niewystarczających uprawnień.

Rozwiązanie

Poczekaj na zakończenie instalacji, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Możesz także zakończyć bieżącą instalację.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Menedżer zadań.

2. Odszukaj instalator MSI, który powoduje problem, i wybierz opcję Zakończ zadanie.

3. Po zakończeniu drugiej instalacji spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 101: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 101 wskazuje, że nie można zmodyfikować ani utworzyć pliku PIM.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C101: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C101 wskazuje, że nie można zmodyfikować ani utworzyć pliku PIM.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 102: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 102 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C102: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C102 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 103: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 103 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C103: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C103 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 105: Nie można zainstalować/odinstalować produktu

Kod błędu 105 wskazuje, że instalacja kończy się niepowodzeniem podczas próby zainstalowania aplikacji Adobe, takich jak Photoshop lub Illustrator. Problem występuje, gdy nie masz uprawnień odczytu/zapisu na pliku hdpim.db, lub gdy plik hdpim.db jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby zainstalować/odinstalować ponownie. Więcej informacji: Nie można zainstalować aplikacji Adobe | Błąd 105.

Kod błędu C105: Nie można zainstalować/odinstalować produktu

Kod błędu C105 wskazuje, że instalacja kończy się niepowodzeniem podczas próby zainstalowania aplikacji Adobe, takich jak Photoshop lub Illustrator. Problem występuje wtedy, gdy brakuje uprawnień odczytu/zapisu pliku hdpim.db lub gdy plik hdpim.db jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby zainstalować/odinstalować ponownie. Więcej informacji: Nie można zainstalować aplikacji Adobe | Błąd 105.

Kod błędu 106: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 106 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu C106: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C106 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu 107: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 107 wskazuje, że brakuje jednego z plików instalacyjnych lub jest on uszkodzony.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu C107: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C107 wskazuje, że brakuje jednego z plików instalacyjnych lub jest on uszkodzony.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 108: Uruchomiona jest inna instancja instalatora

Kod błędu 108 wskazuje, że inna usługa instalacji Adobe (np. Instalator Adobe) może działać w tle i przeszkadzać w nowej instalacji.

Rozwiązanie

Poczekaj na zakończenie innej instancji, a następnie spróbuj ponownie.

Kod błędu C108: Uruchomiona jest inna instancja instalatora

Kod błędu C108 wskazuje, że inna usługa instalacji Adobe (np. Instalator Adobe) może działać w tle i przeszkadzać w nowej instalacji.

Rozwiązanie

Poczekaj na zakończenie innej instancji, a następnie spróbuj ponownie.

Kod błędu 109: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 109 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C109: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C109 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 110: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 110 wskazuje, że zasoby wewnętrzne systemu operacyjnego są przeciążone.

Rozwiązanie

Zamknij niepotrzebne programy, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C110: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C110 wskazuje, że zasoby wewnętrzne systemu operacyjnego są przeciążone.

Rozwiązanie

Zamknij niepotrzebne programy, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu 113: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu 113 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe lub ustawienia zapory na urządzeniu zakłócają proces instalacji. Na urządzeniach Windows błąd ten może również wystąpić w wyniku zmian wprowadzonych w ustawieniach programu Internet Explorer już po zainstalowaniu aplikacji.

Rozwiązanie

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1. (Tylko Windows) Zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer: Błąd 113 może niekiedy wystąpić w wyniku zmian ustawień programu Internet Explorer wprowadzonych po zainstalowaniu aplikacji. Można w takiej sytuacji przywrócić ustawienia programu Internet Explorer do stanu z oryginalnej instalacji tej przeglądarki. Pamiętaj, że spowoduje to utratę wszystkich zmienionych wcześniej ustawień programu Internet Explorer. Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po tymczasowym wyłączeniu tego oprogramowania spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

3. Spróbuj użyć innego łącza internetowego: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

4. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu C113: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu C113 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe lub ustawienia zapory na urządzeniu zakłócają proces instalacji. Na urządzeniach Windows błąd ten może również wystąpić w wyniku zmian wprowadzonych w ustawieniach programu Internet Explorer już po zainstalowaniu aplikacji.

Rozwiązanie

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1. (Tylko Windows) Zresetuj ustawienia przeglądarki Internet Explorer: Błąd 113 może niekiedy wystąpić w wyniku zmian ustawień programu Internet Explorer wprowadzonych po zainstalowaniu aplikacji. Można w takiej sytuacji przywrócić ustawienia programu Internet Explorer do stanu z oryginalnej instalacji tej przeglądarki. Pamiętaj, że spowoduje to utratę wszystkich zmienionych wcześniej ustawień programu Internet Explorer. Po zresetowaniu ustawień spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po tymczasowym wyłączeniu tego oprogramowania spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

3. Spróbuj użyć innego łącza internetowego: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

4. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu 114: Nie można wyodrębnić plików

Kod błędu 114 wskazuje błąd podczas wyodrębniania pliku.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie rozpocząć pobieranie i instalację.

Kod błędu C114: Nie można wyodrębnić plików

Kod błędu C114 wskazuje błąd podczas wyodrębniania pliku.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie rozpocząć pobieranie i instalację.

Kod błędu 115: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 115 wskazuje, że pobrany plik jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C115: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C115 wskazuje, że pobrany plik jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 116: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 116 wskazuje, że oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu zablokowało funkcjonalność procesu pobierania.

Rozwiązanie

Przed ponowną próbą zainstalowania aplikacji wyłącz oprogramowanie antywirusowe systemu.

Kod błędu C116: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C116 wskazuje, że oprogramowanie antywirusowe na urządzeniu zablokowało funkcjonalność procesu pobierania.

Rozwiązanie

Przed ponowną próbą zainstalowania aplikacji wyłącz oprogramowanie antywirusowe systemu.

Kod błędu 117: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 117 wskazuje, że pobieranie wygląda na uszkodzone. Do pobierania i aktualizowania aplikacji Adobe potrzebne jest połączenie z Internetem.

Rozwiązanie

1. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji.

2. Wypróbuj inne połączenie internetowe: Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

3. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól konsoli Creative Cloud na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

4. Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy: Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy. Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację

Kod błędu C117: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C117 wskazuje, że pobieranie wygląda na uszkodzone. Do pobierania i aktualizowania aplikacji Adobe potrzebne jest połączenie z Internetem.

Rozwiązanie

1. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji.

2. Wypróbuj inne połączenie internetowe: Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

3. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól konsoli Creative Cloud na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

4. Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy: Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy. Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację

Kod błędu 118: Brak połączenia z Internetem

Kod błędu 118 wskazuje, że wystąpił problem z połączeniem z serwerem lub połączenie internetowe jest niedostępne. 

Rozwiązanie:

1. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem: Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie.

2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania antywirusa znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

3. Wypróbuj inne połączenie internetowe: Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

4. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól konsoli Creative Cloud na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację

Kod błędu C118: Brak połączenia z Internetem

Kod błędu C118 wskazuje, że wystąpił problem z połączeniem z serwerem lub połączenie internetowe jest niedostępne. 

Rozwiązanie:

1. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem: Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie.

2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji.

3. Wypróbuj inną sieć: Spróbuj użyć innego połączenia internetowego, jeśli jest dostępne. Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

4. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól konsoli Creative Cloud na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację

Kod błędu 119: Serwer nie odpowiada

Kod błędu 119 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu C119: Serwer nie odpowiada

Kod błędu C119 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu 120: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu 120 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu C120: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu C120 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu 121: Błąd podczas zapisu w lokalizacji plików tymczasowych

Kod błędu 121 wskazuje, że instalator ma problemy z ustawieniami folderu tymczasowego lub dostępem do nich na urządzeniu. 

Rozwiązanie

Przyznaj uprawnienia do lokalizacji plików tymczasowych. Następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C121: Błąd podczas zapisu w lokalizacji plików tymczasowych

Kod błędu C121 wskazuje, że instalator ma problemy z ustawieniami folderu tymczasowego lub dostępem do nich na urządzeniu. 

Rozwiązanie

Przyznaj uprawnienia do lokalizacji plików tymczasowych.Następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 122: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu 122 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu C122: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu C122 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu 124: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu 124 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu C124: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Błąd C124 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu 125: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu 125 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu C125: Nie można połączyć się z serwerami firmy Adobe

Kod błędu C125 wskazuje, że urządzenie nie może połączyć się z serwerami Adobe.

Rozwiązanie

Sprawdź połączenie internetowe i ustawienia zapory, a następnie spróbuj ponownie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Naprawianie problemów z łącznością w aplikacjach Adobe.

Kod błędu 126: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 126 wskazuje, że jeden z plików instalacyjnych jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu C126: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C126 wskazuje, że jeden z plików instalacyjnych jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 127: Nie można wyodrębnić plików

Kod błędu 127 wskazuje, że instalator nie może wyodrębnić pliku zip w lokalizacji tymczasowej na urządzeniu. Może się to zdarzyć z powodu braku miejsca na dysku lub jeśli niezbędne uprawnienia nie są dostępne. Czasami nawet oprogramowanie antywirusowe może zablokować proces wyodrębniania w katalogu tymczasowym. 

Rozwiązanie

Wykonaj następujące czynności, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację:

 1. Sprawdź uprawnienia w folderze adobetemp znajdującym się w następującej lokalizacji:
  [Windows]: <dysk systemowy>/adobetemp
   [macOS]: <dysk systemowy>\adobetemp
 2. Wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe i spróbuj pobrać ponownie.

Kod błędu C127: Nie można wyodrębnić plików

Kod błędu C127 wskazuje, że instalator nie może wyodrębnić pliku zip w lokalizacji tymczasowej na urządzeniu. Może się to zdarzyć z powodu braku miejsca na dysku lub jeśli niezbędne uprawnienia nie są dostępne. Czasami nawet oprogramowanie antywirusowe może zablokować proces wyodrębniania w katalogu tymczasowym.

Rozwiązanie

Wykonaj następujące czynności, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację:

 1. Sprawdź uprawnienia w folderze adobetemp znajdującym się w następującej lokalizacji: 
  [Windows]: <dysk systemowy>/adobetemp
   [macOS]: <dysk systemowy>\adobetemp
 2. Wyłącz tymczasowo oprogramowanie antywirusowe i spróbuj pobrać ponownie.

Kod błędu 128: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 128 wskazuje, że pobrany plik jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Kod błędu C128: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C128 wskazuje, że pobrany plik jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Kod błędu 130: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 130 wskazuje, że nie można zainstalować aplikacji.

Rozwiązanie

Odinstaluj aplikację, którą starasz się zainstalować, za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, a następnie spróbuj zainstalować ją ponownie.

Kod błędu C130: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C130 wskazuje, że nie można zainstalować aplikacji.

Rozwiązanie

Odinstaluj aplikację, którą starasz się zainstalować, za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, a następnie spróbuj zainstalować ją ponownie.

Kod błędu 131: „Aktualizacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się” lub „Nie można zsynchronizować”

Kod błędu 131 wskazuje, że przed kontynuacją aktualizacji należy zamknąć niektóre procesy w tle Creative Cloud (Core Sync, CCLibrary, CCXProcess i Node).

Rozwiązanie

Otwórz Menedżer zadań (Windows) lub Monitor aktywności (macOS), aby zamknąć następujące procesy w tle:

 • CCLibrary
 • CCXProcess
 • CoreSync
 • Node

Następnie spróbuj ponownie zaktualizować aplikację. Informacje na temat zamykania tych procesów można znaleźć w sekcji Napraw błąd 131 podczas aktualizowania programu Creative Cloud Desktop.

Kod błędu 132: Nie można zainstalować produktu w katalogu głównym

Kod błędu 132 wskazuje, że nie można zainstalować aplikacji w katalogu głównym.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach urządzenia inną lokalizację instalacji, a następnie spróbuj zainstalować ponownie.

Kod błędu C132: Nie można zainstalować produktu w katalogu głównym

Kod błędu C132 wskazuje, że nie można zainstalować aplikacji w katalogu głównym.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach urządzenia inną lokalizację instalacji, a następnie spróbuj zainstalować ponownie.

Kod błędu 133: Instalacja aplikacji wymaga więcej miejsca

Kod błędu 133 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, aby zainstalować aplikację.

Rozwiązanie

Zwolnij miejsce lub wybierz inną lokalizację instalacji aplikacji, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jak zwolnić miejsce

W przypadku systemu macOS, zobacz sekcję Jak zwolnić miejsce na komputerze Mac. W przypadku systemu Windows, zobacz sekcję Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10.

Jak zmienić lokalizację instalacji aplikacji

1. W programie Creative Cloud Desktop wybierz ikonę konta w prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Preferencje.

2. Wybierz opcję Aplikacje na lewym pasku bocznym.

3. W sekcji Instalacja, wybierz ikonę edycji, aby zmienić domyślną lokalizację instalacji.

4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować aplikację. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom ponownie urządzenie i jeszcze raz zainstaluj aplikację.

Kod błędu C133: Instalacja aplikacji wymaga więcej miejsca

Kod błędu C133 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij miejsce lub wybierz inną lokalizację instalacji aplikacji, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jak zwolnić miejsce

W przypadku systemu macOS zobacz Jak zwolnić miejsce na komputerze Mac. W przypadku systemu Windows zobacz Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10.

Jak zmienić lokalizację instalacji aplikacji

1. W programie Creative Cloud Desktop wybierz ikonę konta w prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję Preferencje.

2. Wybierz opcję Aplikacje na lewym pasku bocznym.

3. W sekcji Instalacja, wybierz ikonę edycji, aby zmienić domyślną lokalizację instalacji.

4. Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować aplikację. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom ponownie urządzenie i jeszcze raz zainstaluj aplikację.

Kod błędu 135: Nie można odinstalować produktu

Kod błędu 135 oznacza niepowodzenie odinstalowania.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie odinstalować aplikację.

Kod błędu C135: Nie można odinstalować produktu

Kod błędu C135 oznacza niepowodzenie odinstalowania.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie odinstalować aplikację.

Kod błędu 136: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 136 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C136: Nie można zainstalować produktu

Błąd C136 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 137: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 137 oznacza niepowodzenie instalacji. 

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C137: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C137 oznacza niepowodzenie instalacji. 

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu 138: W systemie brakuje wolnej pamięci

Kod błędu 138 wskazuje, że urządzenie nie ma wymaganej pamięci, aby płynnie wykonać instalację.

Rozwiązanie

Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj przeprowadzić ponownie instalację.

Kod błędu C138: W systemie brakuje wolnej pamięci

Kod błędu C138 wskazuje, że urządzenie nie ma wymaganej pamięci, aby płynnie wykonać instalację.

Rozwiązanie

Uruchom ponownie urządzenie i spróbuj przeprowadzić ponownie instalację.

Kod błędu 139: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 139 wskazuje na uszkodzony pobrany plik.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C139: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C139 wskazuje na uszkodzony pobrany plik.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 140: Nie można zainstalować produktu w wybranej lokalizacji ze względu na brak uprawnień

Kod błędu 140 wskazuje, że nie można zainstalować aplikacji w wybranej lokalizacji z powodu problemów z uprawnieniami.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach urządzenia nową lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu C140: Nie można zainstalować produktu w wybranej lokalizacji ze względu na brak uprawnień.

Kod błędu C140 wskazuje, że nie można zainstalować aplikacji w wybranej lokalizacji z powodu problemów z uprawnieniami.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach urządzenia nową lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu 141: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 141 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu C141: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C141 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 142: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 142 wskazuje na niepowodzenie instalacji z powodu nieprawidłowego tokenu w pakiecie pobierania.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Kod błędu C142: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C142 wskazuje na niepowodzenie instalacji z powodu nieprawidłowego tokenu w pakiecie pobierania.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać go ponownie i zainstalować.

Kod błędu 143: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 143 wskazuje, że instalacja nie powiodła się, ponieważ ścieżka do pliku źródłowego wewnątrz pliku zip nie istnieje.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C143: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C143 wskazuje, że instalacja nie powiodła się, ponieważ ścieżka do pliku źródłowego wewnątrz pliku zip nie istnieje.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 144: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu 144 wskazuje, że instalacja nie powiodła się, ponieważ ścieżka do zainstalowanego pliku lub katalogu nie istnieje.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C144: Pobrany plik jest uszkodzony

Kod błędu C144 wskazuje, że instalacja nie powiodła się, ponieważ ścieżka do zainstalowanego pliku lub katalogu nie istnieje.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 145: Plik już istnieje

Kod błędu 145 wskazuje, że plik o tej samej nazwie co katalog jest już obecny na urządzeniu.

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W otwartym dzienniku błędu wyszukaj dokładną ścieżkę do pliku. Poniżej znajduje się przykład dziennika błędu i instrukcje szukania ścieżki pliku na komputerze.

4. Zmień nazwę znalezionego pliku lub folderu albo usuń go i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C145: Plik już istnieje

Kod błędu C145 wskazuje, że plik o tej samej nazwie co katalog jest już obecny na urządzeniu.

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W otwartym dzienniku błędów wyszukaj dokładną ścieżkę do pliku. Poniżej znajduje się przykład dziennika błędu i instrukcje szukania ścieżki pliku na komputerze.

4. Zmień nazwę znalezionego pliku lub folderu albo usuń go i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 146: Nie można przenieść pliku

Kod błędu 146 wskazuje, że instalator nie może przenieść pliku z folderu tymczasowego, do którego plik został pobrany.

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W otwartym dzienniku błędów wyszukaj dokładną ścieżkę do pliku. Poniżej znajduje się przykład dziennika błędu i instrukcje szukania ścieżki pliku na komputerze.

4. Przyznaj uprawnienia do odczytu i zapisu pliku lub folderu, którego dotyczy problem.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację. 

Jeśli to nie rozwiąże problemu, zmień nazwę pliku lub folderu, którego dotyczy problem, i ponownie zainstaluj aplikację. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu C146: Nie można przenieść pliku

Kod błędu C146 wskazuje, że instalator nie może przenieść pliku z folderu tymczasowego, do którego plik został pobrany.

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W otwartym dzienniku błędów wyszukaj dokładną ścieżkę do pliku. Poniżej znajduje się przykład dziennika błędu i instrukcje szukania ścieżki pliku na komputerze.

4. Przyznaj uprawnienia do odczytu i zapisu pliku lub folderu, którego dotyczy problem.

5. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację. 

Jeśli to nie rozwiąże problemu, zmień nazwę pliku lub folderu, którego dotyczy problem, i ponownie zainstaluj aplikację. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu 147: Nie można skopiować pliku

Kod błędu 147 wskazuje, że instalator nie może skopiować pliku podczas instalacji/dezinstalacji.

Rozwiązanie

Sprawdź uprawnienia, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację. W komunikacie o błędzie wyświetlona zostanie ścieżka nazwy pliku lub wartości rejestru.

Kod błędu C147: Nie można skopiować pliku

Kod błędu C147 wskazuje, że instalator nie może skopiować pliku podczas instalacji/dezinstalacji.

Rozwiązanie

Sprawdź uprawnienia, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację. W komunikacie o błędzie wyświetlona zostanie ścieżka nazwy pliku lub wartości rejestru.

Kod błędu 149: Nie można usunąć katalogu

Kod błędu 149 wskazuje, że urządzenie nie mogło usunąć katalogu podczas instalacji lub deinstalacji.

Rozwiązanie

Zidentyfikuj nazwę i ścieżkę katalogu na podstawie komunikatu o błędzie. Następnie zmień nazwę katalogu lub usuń go oraz spróbuj ponownie zainstalować lub odinstalować.

Kod błędu C149: Nie można usunąć katalogu

Kod błędu C149 wskazuje, że urządzenie nie mogło usunąć katalogu podczas instalacji lub deinstalacji.

Rozwiązanie

Zidentyfikuj nazwę i ścieżkę katalogu na podstawie komunikatu o błędzie. Następnie zmień nazwę katalogu lub usuń go oraz spróbuj ponownie zainstalować lub odinstalować.

Kod błędu 150: Nie można usunąć pliku

Kod błędu 150 wskazuje, że urządzenie nie może usunąć katalogu podczas procesu instalacji lub deinstalacji.

Rozwiązanie

Zidentyfikuj nazwę i ścieżkę katalogu na podstawie komunikatu o błędzie. Następnie zmień nazwę katalogu lub usuń go oraz spróbuj ponownie zainstalować lub odinstalować.

Kod błędu C150: Nie można usunąć pliku

Kod błędu C150 wskazuje, że urządzenie nie może usunąć katalogu podczas procesu instalacji lub deinstalacji.

Rozwiązanie

Zidentyfikuj nazwę i ścieżkę katalogu na podstawie komunikatu o błędzie. Następnie zmień nazwę katalogu lub usuń go oraz spróbuj ponownie zainstalować lub odinstalować.

Kod błędu 151: Nie można utworzyć łącza symbolicznego

Kod błędu 151 wskazuje, że nie można utworzyć łącza symbolicznego podczas instalacji. Ten błąd występuje zwykle w systemie macOS. 

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W szczegółach dziennika błędu wyszukaj dokładną ścieżkę pliku. Poniżej znajduje się przykład błędu i instrukcje szukania ścieżki pliku lub folderu.

4. Zmień nazwę znalezionego pliku lub folderu i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C151: Nie można utworzyć łącza symbolicznego

Kod błędu C151 wskazuje, że nie można utworzyć łącza symbolicznego podczas instalacji. Ten błąd występuje zwykle w systemie macOS. 

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W szczegółach dziennika błędu wyszukaj dokładną ścieżkę pliku. Poniżej znajduje się przykład błędu i instrukcje szukania ścieżki pliku lub folderu.

4. Zmień nazwę znalezionego pliku lub folderu i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 152: Nie można usunąć łącza symbolicznego

Kod błędu 152 wskazuje, że instalator nie ma uprawnień do usunięcia łącza symbolicznego z urządzenia.

Rozwiązanie

Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę pliku, którego dotyczy problem. Sprawdź uprawnienia do pliku i spróbuj ponownie wykonać instalację. 

Kod błędu C152: Nie można usunąć łącza symbolicznego

Kod błędu C152 wskazuje, że instalator nie ma uprawnień do usunięcia łącza symbolicznego z urządzenia.

Rozwiązanie

Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Wyświetl dziennik błędów, aby zobaczyć ścieżkę pliku, którego dotyczy problem. Sprawdź uprawnienia do pliku i spróbuj ponownie wykonać instalację. 

Kod błędu 153: Nie można uzyskać uprawnień do pliku w systemie macOS

Kod błędu 153 wskazuje, że urządzenie nie udzieliło uprawnień dla istniejącego pliku lub folderu.

Rozwiązanie

Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę pliku, którego dotyczy problem. Dodaj uprawnienia do pliku i spróbuj ponownie wykonać instalację.

Kod błędu C153: Nie można uzyskać uprawnień do pliku w systemie macOS

Kod błędu C153 wskazuje, że urządzenie nie udzieliło uprawnień dla istniejącego pliku lub folderu.

Rozwiązanie

Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę pliku, którego dotyczy problem. Dodaj uprawnienia do pliku i spróbuj ponownie wykonać instalację.

Kod błędu 156: Nie można utworzyć łącza symbolicznego

Kod błędu 156 wskazuje, że instalator nie utworzył skrótu zdefiniowanego w konfiguracji instalatora.

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym kliknij opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę nazwy lub wartość rejestru pliku, którego dotyczy problem.

3. Następnie sprawdź uprawnienia do określonego katalogu i jego katalogu nadrzędnego.

4. Usuń stary skrót o tej samej nazwie, jeśli istnieje.

5. Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli błąd wystąpił w systemie Windows 10, wyłącz kontrolowany dostęp do folderu w menu Zabezpieczenia systemu Windows.

Kod błędu C156: Nie można utworzyć łącza symbolicznego

Kod błędu C156 wskazuje, że instalator nie może utworzyć skrótu zdefiniowanego w konfiguracji instalatora.

Rozwiązanie

1. Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym kliknij opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę nazwy lub wartość rejestru pliku, którego dotyczy problem.

3. Następnie sprawdź uprawnienia do określonego katalogu i jego katalogu nadrzędnego.

4. Usuń stary skrót o tej samej nazwie, jeśli istnieje.

5. Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli błąd wystąpił w systemie Windows 10, wyłącz kontrolowany dostęp do folderu w menu Zabezpieczenia systemu Windows.

Kod błędu 157: Nie można usunąć łącza symbolicznego

Kod błędu 157 wskazuje, że instalator nie ma uprawnień do usunięcia łącza symbolicznego z urządzenia.

Rozwiązanie

Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę pliku, którego dotyczy problem. Sprawdź uprawnienia do pliku i spróbuj ponownie wykonać instalację. 

Kod błędu C157: Nie można usunąć łącza symbolicznego

Kod błędu C157 wskazuje, że instalator nie ma uprawnień do usunięcia łącza symbolicznego z urządzenia.

Rozwiązanie

Wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie. Następnie wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu, aby zobaczyć ścieżkę pliku, którego dotyczy problem. Sprawdź uprawnienia do pliku i spróbuj ponownie wykonać instalację. 

Kod błędu 160: Nie można utworzyć klucza rejestru

Kod błędu 160 wskazuje, że nie masz uprawnień do utworzenia klucza rejestru.

Rozwiązanie

Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie uruchomić instalację. Aby uzyskać informacje na temat klucza rejestru, wybierz łącze Niepowodzenie instalacji  w komunikacie o błędzie. Po zidentyfikowaniu klucza rejestru wykonaj następujące kroki.

Kod błędu C160: Nie można utworzyć klucza rejestru

Kod błędu C160 wskazuje, że nie masz uprawnień do utworzenia klucza rejestru.

Rozwiązanie

Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie uruchomić instalację. Aby uzyskać informacje na temat klucza rejestru, wybierz łącze Niepowodzenie instalacji w komunikacie o błędzie.Po zidentyfikowaniu klucza rejestru wykonaj następujące kroki.

Kod błędu 162: Instalacja nie powiodła się

Kod błędu 162 może wskazywać, że podjęto próbę instalacji aplikacji z nieaktualnego lub uszkodzonego pliku instalatora. Uniemożliwia to prawidłowe zainstalowanie aplikacji i skutkuje wyświetleniem tego błędu.

Rozwiązanie

Pobierz ponownie aplikację z serwisu internetowego Adobe i spróbuj ją zainstalować jeszcze raz.

Kod błędu 171: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 171 wskazuje na problem z kluczem rejestru.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać produkt i go zainstalować.

Kod błędu C171: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C171 wskazuje na problem z kluczem rejestru.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 176: Nie można zainstalować na dysku sieciowym

Kod błędu 176 wskazuje, że podjęto próbę instalacji aplikacji na dysku sieciowym. 

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach urządzenia inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu C176: Nie można zainstalować na dysku sieciowym

Kod błędu C176 wskazuje, że podjęto próbę instalacji aplikacji na dysku sieciowym.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach urządzenia inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu 177: Ścieżka instalacji jest zbyt długa

Kod błędu 177 wskazuje, że wybrana ścieżka instalacji jest zbyt długa, aby instalator ją odczytał. To zakłóca proces instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu C177: Ścieżka instalacji jest zbyt długa

Kod błędu C177 wskazuje, że wybrana ścieżka instalacji jest zbyt długa, aby instalator ją odczytał. To zakłóca proces instalacji.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu 178: Ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki

Kod błędu 178 wskazuje, że nie można ukończyć instalacji, ponieważ ścieżka instalacji zawiera niepoprawny znak.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu C178: Ścieżka instalacji zawiera niedozwolone znaki

Kod błędu C178 wskazuje, że nie można ukończyć instalacji, ponieważ ścieżka instalacji zawiera niepoprawny znak.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu 179: Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa

Kod błędu 179 wskazuje, że ścieżka instalacji jest nieprawidłowa.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu C179: Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa

Kod błędu C179 wskazuje, że ścieżka instalacji jest nieprawidłowa.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu 180: Język instalacji wydaje się nieprawidłowy

Kod błędu 180 wskazuje, że język instalacji musi zostać zaktualizowany lub zmodyfikowany.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmiana ustawień języka w aplikacjach Creative Cloud.

Kod błędu C180: Język instalacji wydaje się nieprawidłowy

Kod błędu C180 wskazuje, że język instalacji musi zostać zaktualizowany lub zmodyfikowany.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zmiana ustawień języka w aplikacjach Creative Cloud.

Kod błędu 181: Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa

Kod błędu 181 wskazuje, że ścieżka instalacji jest nieprawidłowa.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu C181: Ścieżka instalacji wydaje się nieprawidłowa

Kod błędu C181 wskazuje, że ścieżka instalacji jest nieprawidłowa.

Rozwiązanie

Wybierz w preferencjach inną lokalizację instalacji, a następnie ponów próbę instalacji aplikacji.

Kod błędu 182: Utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania

Kod błędu 182 wskazuje, że utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania.

Rozwiązanie

Utwórz pakiet ponownie, a następnie ponownie zainstaluj aplikację.

Kod błędu C182: Utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania

Kod błędu C182 wskazuje, że utworzony pakiet nie zawiera pakietu do zainstalowania.

Rozwiązanie

Utwórz pakiet ponownie, a następnie ponownie zainstaluj aplikację.

Kod błędu 183: Instalacja lub aktualizacja nie powiodła się

Kod błędu 183 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować lub aktualizować aplikację. Jeśli nie rozwiąże to problemu, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Naprawianie błędu 183 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu C183: Instalacja lub aktualizacja nie powiodła się

Kod błędu C183 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować lub aktualizować aplikację. Jeśli nie rozwiąże to problemu, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Naprawianie błędu 183 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud.

Kod błędu 184: Plik zablokowany przez inny proces

Kod błędu 184 wskazuje, że potrzebny plik jest zablokowany przez inny proces. 

Rozwiązanie

Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.

Kod błędu C184: Plik zablokowany przez inny proces

Kod błędu C184 wskazuje, że potrzebny plik jest zablokowany przez inny proces. 

Rozwiązanie

Uruchom ponownie system i uruchom ponownie instalację.

Kod błędu 188: Wersja programu Adobe Creative Cloud Desktop zainstalowana w systemie jest niezgodna z instalatorem

Kod błędu 188 wskazuje, że starsza wersja programu Adobe Creative Cloud Desktop zainstalowana w systemie nie jest zgodna z instalatorem. 

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję programu Adobe Creative Cloud Desktop i ponów próbę.

Kod błędu C188: Wersja programu Adobe Creative Cloud Desktop zainstalowana w systemie jest niezgodna z instalatorem.

Kod błędu C188 wskazuje, że starsza wersja programu Adobe Creative Cloud Desktop zainstalowana w systemie nie jest zgodna z instalatorem. 

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję programu Adobe Creative Cloud Desktop i ponów próbę.

Kod błędu 189: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu 189 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

1. Wybierz opcję Niepowodzenie aktualizacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. W szczegółowych informacjach o błędzie odszukaj informacje o ilości wolnego miejsca na dysku wymaganego do instalacji aplikacji. Przeanalizuj poniższy przykład.

4. Zwolnij wymagane miejsce w docelowej lokalizacji instalacji i spróbuj zaktualizować aplikację ponownie.

Informacje na temat zwalniania miejsca w systemie macOS można znaleźć w temacie Jak zwolnić miejsce na komputerze Mac. Informacje na temat zwalniania miejsca w systemie Windows można znaleźć w temacie Zwolnij miejsce na dysku w systemie Windows 10.

Kod błędu C189: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu C189 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

1. Wybierz opcję Niepowodzenie aktualizacji w komunikacie o błędzie.

2. W wyskakującym oknie dialogowym wybierz opcję Wyświetl dziennik błędu.

3. Odszukaj informacje o ilości wolnego miejsca na dysku wymaganego do instalacji aplikacji. Przeanalizuj poniższy przykład.

4. Zwolnij wymagane miejsce w docelowej lokalizacji instalacji i spróbuj zaktualizować aplikację ponownie.

Informacje na temat zwalniania miejsca w systemie macOS można znaleźć w temacie Jak zwolnić miejsce na komputerze Mac. Informacje na temat zwalniania miejsca w systemie Windows można znaleźć w temacie Zwolnij miejsce na dysku w systemie Windows 10.

Kod błędu 190: Nie spełniono wymagań systemowych

Kod błędu 190 oznacza, że urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań systemowych dotyczących instalacji aplikacji.

Rozwiązanie

Zobacz Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Kod błędu C190: Nie spełniono wymagań systemowych

Kod błędu C190 oznacza, że urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań systemowych dotyczących instalacji aplikacji.

Rozwiązanie

Zobacz Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Kod błędu 191: Błąd instalacji lub aktualizacji

Kod błędu 191 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji. 

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować lub aktualizować aplikację. Więcej informacji znajduje się w temacie Kod błędu 191 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.

Kod błędu C191: Błąd instalacji lub aktualizacji

Kod błędu C191 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji. 

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponownie zainstalować lub aktualizować aplikację. Więcej informacji: Kod błędu 191 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.

Kod błędu 192: Zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji

Kod błędu 192 wskazuje, że zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji. 

Rozwiązanie

Odinstaluj wersję zainstalowaną w systemie i spróbuj ponownie.

Kod błędu C192: Zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji

Kod błędu C192 wskazuje, że zainstalowano już nowszą wersję tej aplikacji. 

Rozwiązanie

Odinstaluj wersję zainstalowaną w systemie i spróbuj ponownie.

Kod błędu 193: Nie można kontynuować instalacji

Kod błędu 193 wskazuje, że podjęto próbę instalacji 64-bitowej wersji aplikacji na urządzeniu 32-bitowym.

Rozwiązanie

Uaktualnij system do wersji 64-bitowej.

Kod błędu C193: Nie można kontynuować instalacji

Kod błędu C193 wskazuje, że podjęto próbę instalacji 64-bitowej wersji aplikacji na urządzeniu 32-bitowym.

Rozwiązanie

Uaktualnij system do wersji 64-bitowej.

Kod błędu 194: Nie można kontynuować instalacji, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników

Kod błędu 194 wskazuje, że instalacja nie może być kontynuowana, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników.

Rozwiązanie

Wyloguj tych użytkowników z systemu i ponów próbę.

Kod błędu C194: Nie można kontynuować instalacji, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników

Kod błędu C194 wskazuje, że instalacja nie może być kontynuowana, ponieważ do systemu zalogowanych jest wielu użytkowników.

Rozwiązanie

Wyloguj tych użytkowników z systemu i ponów próbę.

Kod błędu 195: Nie spełniono wymagań systemowych

Kod błędu 195 oznacza, że urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań systemowych.

Rozwiązanie

Zaktualizuj system, aby spełniał minimalne wymagania systemowe do zainstalowania aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Kod błędu C195: Nie spełniono wymagań systemowych

Kod błędu C195 oznacza, że urządzenie nie spełnia minimalnych wymagań systemowych.

Rozwiązanie

Zaktualizuj system, aby spełniał minimalne wymagania systemowe do zainstalowania aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe | Creative Cloud.

Kod błędu 196: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 196 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu C196: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C196 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Czy jest zgłaszany błąd o kodzie 201 z komunikatem „Wystąpił problem z procesem pobierania”? Patrz sekcja Jak naprawić błąd 201.

Kod błędu 201: Aktualizacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się

Kod błędu 201 wskazuje niepowodzenie instalacji lub aktualizacji występujące wtedy, gdy urządzenie nie może połączyć się z serwerem.

Rozwiązanie

1. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem: Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy nawiązano połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Spróbuj ponownie.

2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania antywirusa znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

3. Wypróbuj inną sieć: Spróbuj użyć innego połączenia internetowego, jeśli jest dostępne. Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

4. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól konsoli Creative Cloud na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

5. Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy: Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy. Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.

Kod błędu P201: Aktualizacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się

Kod błędu P201 wskazuje niepowodzenie instalacji lub aktualizacji występujące wtedy, gdy urządzenie nie może połączyć się z serwerem.

Rozwiązanie

1. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem: Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy nawiązano połączenie z Internetem, a następnie kliknij przycisk Spróbuj ponownie.

2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania antywirusa znajdują się w dokumentacji oprogramowania antywirusowego.

3. Wypróbuj inną sieć: Spróbuj użyć innego połączenia internetowego, jeśli jest dostępne. Jeśli łączysz się przez sieć Wi-Fi, spróbuj użyć połączenia przewodowego. Jeśli używasz połączenia przewodowego, spróbuj użyć innego kabla.

4. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól konsoli Creative Cloud na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc.

5. Skonfiguruj zapory sprzętowe lub serwery proxy: Wiele organizacji używa zapór sprzętowych lub serwerów proxy, które uniemożliwiają oprogramowaniu uzyskanie dostępu do zewnętrznych serwerów. Rozwiązanie problemu sprzętowego odnosi się do wszystkich komputerów podłączonych do sieci firmowej. W większości domowych sieci nie używa się zapór sprzętowych ani technologii proxy. Skontaktuj się z działem IT swojej firmy, aby uzyskać informacje dotyczące zapory lub serwera proxy.

Występuje kod błędu 201 z komunikatem „Aktualizacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się”? Zobacz Jak naprawić błąd 201.

Kod błędu 201: Wystąpił problem z pobranym plikiem

Kod błędu 201 wskazuje, że w pobranym pliku wystąpił problem. Taki błąd może być również spowodowany problemami z siecią. 

Rozwiązanie

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po tymczasowym wyłączeniu tego oprogramowania spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

2. Spróbuj użyć innego łącza internetowego: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

3. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu 205: Wystąpił problem z pobranym plikiem

Kod błędu 205 wskazuje, że w pobranym pliku wystąpił problem. Taki błąd może być również spowodowany problemami z siecią. 

Rozwiązanie

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po tymczasowym wyłączeniu tego oprogramowania spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

2. Spróbuj użyć innego łącza internetowego: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

3. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu P205: Wystąpił problem z pobranym plikiem

Kod błędu P205 wskazuje, że w pobranym pliku wystąpił problem. Taki błąd może być również spowodowany problemami z siecią.

Rozwiązanie

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po tymczasowym wyłączeniu tego oprogramowania spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

2. Spróbuj użyć innego łącza internetowego: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

3. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu. Inne błędy mogą wynikać z konfiguracji zapory.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu 206: Brak połączenia sieciowego lub rozłączenie serwera

Kod błędu 206 wskazuje, że wystąpił problem z połączeniem z serwerem lub połączenie internetowe jest niedostępne.

Rozwiązanie:

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1. (Tylko Windows 7 only) Włącz obsługę protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2: Jeśli ten błąd występuje w systemie Windows 7, który używa starszej wersji protokołu TLS 1.0 lub TLS 1.1, należy włączyć aktualizację TLS 1.2. Po jej aktywowaniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem: Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie.

3. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po jego wyłączeniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

4. Spróbuj użyć innej sieci: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

5. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Uwaga: Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu P206: Brak połączenia sieciowego lub rozłączenie serwera

Kod błędu P206 wskazuje, że wystąpił problem z połączeniem z serwerem lub połączenie internetowe jest niedostępne. 

Rozwiązanie:

Wykonaj następujące instrukcje. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

1.  (Tylko Windows 7 only) Włącz obsługę protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2: Jeśli ten błąd występuje w systemie Windows 7, który używa starszej wersji protokołu TLS 1.0 lub TLS 1.1, należy włączyć aktualizację TLS 1.2. Po jej aktywowaniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

2. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem: Do pobierania i aktualizacji aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Sprawdź, czy możesz nawiązać połączenie z Internetem, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie.

3. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe: Informacje na temat tymczasowego wyłączania programu antywirusowego podano w jego dokumentacji. Po jego wyłączeniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Pamiętaj, aby potem ponownie włączyć program antywirusowy.

4. Spróbuj użyć innej sieci: Jeśli masz więcej niż jedno połączenie internetowe, to zmień je na inne, a następnie ponownie zainstalować aplikację.
5. Skonfiguruj zaporę programową: Zapory programowe ograniczają dostęp do komputera. Niektóre zapory programowe wyświetlają monit, gdy program próbuje uzyskać dostęp do Internetu.

 • W przypadku wyświetlenia monitu zezwól programowi Creative Cloud Desktop na uzyskanie dostępu do Internetu.
 • Jeśli monit nie jest wyświetlany, wyłącz tymczasowo zapory programowe, aby zweryfikować, czy to one blokują dostęp do Internetu. Zapoznaj się z dokumentacją zapory programowej, aby uzyskać pomoc. Oto sprawdzone procedury konfigurowania zapory Windows Defender. Zobacz też instrukcje konfigurowania zapory w systemie macOS.

Po skonfigurowaniu zapory programowej spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Uwaga: Jeśli pracujesz w środowisku korporacyjnym, skontaktuj się z administratorem działu informatycznego, aby skonfigurować zaporę programową.

Kod błędu 207: Brak odpowiedzi z serwera

Kod błędu 207 wskazuje, że urządzenie nie otrzymało odpowiedzi z serwera.

Rozwiązanie

Wypróbuj alternatywne połączenia sieciowe, a także spróbuj tymczasowo wyłączyć zaporę sieciową i oprogramowanie antywirusowe do czasu zakończenia instalacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak naprawić typowe problemy z łącznością.

Kod błędu P207: Brak odpowiedzi z serwera

Kod błędu P207 wskazuje, że urządzenie nie otrzymało odpowiedzi z serwera.

Rozwiązanie

Wypróbuj alternatywne połączenia sieciowe, a także spróbuj tymczasowo wyłączyć zaporę sieciową i oprogramowanie antywirusowe do czasu zakończenia instalacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Jak naprawić typowe problemy z łącznością.

Kod błędu 208: Wystąpił problem z pobieraniem z powodu braku miejsca na dysku

Kod błędu 208 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca na dysku rozruchowym i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu P208: Wystąpił problem z pobieraniem z powodu braku miejsca na dysku

Kod błędu P208 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca na dysku rozruchowym i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu 209: Nie masz uprawnień do pobrania pliku w tym systemie

Kod błędu 209 wskazuje, że nie masz uprawnień do pobrania pliku w systemie. 

Rozwiązanie

1. Znajdź folder %temp% w systemie Windows i folder /tmp w systemie macOS.

2. Sprawdź, czy masz uprawnienia do tych folderów. Uprawnienia do plików w ramach bieżącego konta użytkownika zostały prawdopodobnie zmodyfikowane.

3. Jeśli nie masz uprawnień, napraw je i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu P209: Nie masz uprawnień do pobrania pliku w tym systemie

Kod błędu P209 wskazuje, że nie masz uprawnień do pobrania pliku w systemie. 

Rozwiązanie

1. Znajdź folder %temp% w systemie Windows i folder /tmp w systemie macOS.

2. Sprawdź, czy masz uprawnienia do tych folderów.Uprawnienia do plików w ramach bieżącego konta użytkownika zostały prawdopodobnie zmodyfikowane.

3. Jeśli nie masz uprawnień, napraw je i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu 213: Wystąpił problem z procesem pobierania

Kod błędu 213 wskazuje, że na serwerze brakuje pliku wymaganego do instalacji lub adres URL serwera jest niepoprawny.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie przeprowadzić instalację. Jeśli to nie rozwiąże problemu, połącz się z inną siecią i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu P213: Wystąpił problem z procesem pobierania

Kod błędu P213 wskazuje, że na serwerze brakuje pliku wymaganego do instalacji lub adres URL serwera jest niepoprawny.

Rozwiązanie

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby spróbować ponownie przeprowadzić instalację. Jeśli to nie rozwiąże problemu, połącz się z inną siecią i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 301: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 301 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

1. Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

2. Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

3. Jeśli problem wciąż występuje, wypróbuj kroki opisane w sekcji Rozwiąż awarię instalacji | Aplikacja Creative Cloud Desktop.

Kod błędu C301: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C301 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

1. Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby pobrać i ponownie zainstalować aplikację.

2. Jeśli to nie rozwiąże problemu, uruchom ponownie urządzenie i spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

3. Jeśli problem wciąż występuje, wypróbuj kroki opisane w sekcji Rozwiąż awarię instalacji | Aplikacja Creative Cloud Desktop.

Kod błędu 302: Wymagane hasło administratora

Kod błędu 302 wskazuje, że nie można zainstalować lub zaktualizować aplikacji Creative Cloud, ponieważ nie zalogowano się do kona administratora systemu.

Rozwiązanie

Jeśli pojawi się monit o podanie hasła administratora systemu, wprowadź hasło administratora. Wykonaj instrukcje dla swojego systemu operacyjnego, aby dodać lub zmienić konto administratora na urządzeniu (jeśli to wymagane).

Windows

1. Naciśnij klawisze Windows + R.

2. Wpisz polecenie netplwiz i naciśnij klawisz Enter.

3. W wyskakującym oknie wybierz swoje konto i opcję Właściwości.

4. Przejdź do karty Członkostwo w grupie i wybierz opcję Administrator.

5. Wybierz opcję Zastosuj i przycisk OK.

6. Zrestartuj system i ponownie zainstaluj lub zaktualizuj aplikację.

macOS

1. Przejdź do menu Preferencje systemowe > System > Użytkownicy i grupy.

2. Wybierz przycisk kłódki w dolnej części ekranu.

3. Wpisz nazwę użytkownika obecnego administratora oraz hasło w podanych polach.

4. Wybierz opcję Użytkownik może administrować komputerem.

5. Uruchom ponownie komputer i ponownie zainstaluj lub zaktualizuj aplikację.

Kod błędu 303: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu 303 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu C303: Nie można zainstalować produktu

Kod błędu C303 oznacza niepowodzenie instalacji.

Rozwiązanie

Kliknij przycisk Spróbuj ponownie, aby ponownie pobrać i zainstalować aplikację.

Kod błędu 304: Instalacja już nie działa

Kod błędu 304 wskazuje, że instalacja już nie działa. 

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję konsoli Creative Cloud i ponów próbę.

Kod błędu C304: Instalacja już nie działa

Kod błędu C304 wskazuje, że instalacja już nie działa. 

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję konsoli Creative Cloud i ponów próbę.

Kod błędu 305: Instalacja lub aktualizacja aplikacji nie powiodła się

Kod błędu 305 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności:

1. Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać aplikację ponownie i ją zainstalować.

2. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie zainstalować lub zaktualizować aplikację.

Kod błędu C305: Instalacja lub aktualizacja aplikacji nie powiodła się

Kod błędu C305 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe rozwiązania w podanej kolejności:

1. Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać aplikację ponownie i ją zainstalować.

2. Uruchom ponownie komputer i spróbuj ponownie zainstalować lub zaktualizować aplikację.

Kod błędu 306: Nie można zainstalować/zaktualizować produktu

Kod błędu 306 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję instalatora za pomocą łączy bezpośredniego pobierania i spróbuj ponownie.

Kod błędu C306: Nie można zainstalować/zaktualizować produktu

Kod błędu C306 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Pobierz najnowszą wersję instalatora za pomocą łączy bezpośredniego pobierania i spróbuj ponownie.

Kod błędu 403: Instalacja lub aktualizacja nie powiodła się

Kod błędu 403 wskazuje, że wystąpił problem podczas instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązanie

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).
 2. Przejdź do menu AplikacjeAktualizacje.
 3. Wybierz ikonę Więcej działań  w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Sprawdź aktualizacje
 4. Gdy aplikacja sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje, możesz ponownie zainstalować lub zaktualizować aplikację.

Kod błędu 404: Brak wymaganego składnika systemu operacyjnego

Kod błędu 404 wskazuje na brak wymaganego składnika systemu operacyjnego.

Rozwiązanie

Zobacz Błąd braku pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Kod błędu C404: Brak wymaganego składnika systemu operacyjnego

Kod błędu C404 wskazuje na brak wymaganego składnika systemu operacyjnego.

Rozwiązanie

Zobacz Błąd braku pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Kod błędu 405: Wystąpił problem z instalacją aplikacji

Kod błędu 405 wskazuje, że zainstalowanie aplikacji nie było możliwe, ponieważ nie jest ona dostępna w postaci natywnej na urządzenia ARM. 

Rozwiązanie

Sprawdź wymagania systemowe aplikacji i spróbuj zainstalować ją ponownie na zgodnym urządzeniu. Oto lista aplikacji Adobe obsługiwanych obecnie na platformach Windows ARM oraz Apple silicon.

Kod błędu 500: Nie można zainstalować pakietu

Kod błędu 500 wskazuje, że nie można zainstalować pakietu, ponieważ Zapora systemu Windows nie jest uruchomiona. 

Rozwiązanie

Włącz Zaporę Windows Defender, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać aplikację ponownie i ją zainstalować.

Kod błędu C500: Nie można zainstalować pakietu

Kod błędu C500 wskazuje, że nie można zainstalować pakietu, ponieważ Zapora systemu Windows nie jest uruchomiona.

Rozwiązanie

Włącz Zaporę Windows Defender, a następnie wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby pobrać aplikację ponownie i ją zainstalować.

Kod błędu 501: Nie można zainstalować pakietu, ponieważ modyfikowane przez niego zasoby są obecnie używane

Kod błędu 501 wskazuje, że pakiet aplikacji do zainstalowania próbuje uzyskać dostęp do pliku używanego przez inną aplikację.

Rozwiązanie

Zamknij aplikacje zgłoszone w dzienniku błędów. Zobacz sekcję Błąd 501 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Kod błędu C501: Nie można zainstalować pakietu, ponieważ modyfikowane przez niego zasoby są obecnie używane

Kod błędu C501 wskazuje, że pakiet aplikacji do zainstalowania próbuje uzyskać dostęp do pliku używanego przez inną aplikację.

Rozwiązanie

Zamknij aplikacje zgłoszone w dzienniku błędów. Zobacz sekcję Błąd 501 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Kod błędu 502: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu 502 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu C502: Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku

Kod błędu C502 wskazuje, że urządzenie nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku, a dysk twardy jest prawie pełny.

Rozwiązanie

Zwolnij trochę miejsca i wybierz opcję Spróbuj ponownie.

Kod błędu 503: Pakiet już zainstalowano

Kod błędu 503 wskazuje, że pakiet instalacji lub środowisko uruchomieniowe platformy UWP, które próbuje zainstalować program Creative Cloud Desktop, nie jest bitowo identyczny z już zainstalowanym pakietem.

Rozwiązanie

Zobacz sekcję Błąd 503 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Kod błędu C503: Pakiet już zainstalowano

Kod błędu C503 wskazuje, że pakiet instalacji lub środowisko uruchomieniowe platformy UWP, które próbuje zainstalować program Creative Cloud Desktop, nie jest bitowo identyczny z już zainstalowanym pakietem.

Rozwiązanie

Zobacz sekcję Błąd 503 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Kod błędu 504: Wdrażanie pakietu jest blokowane

Kod błędu 504 wskazuje, że:

 • Wdrażanie pakietu jest blokowane przez zasady sterowania aplikacjami.
 • Wdrażanie pakietu jest zablokowane przez zasadę „Zezwalaj na operacje wdrażania w profilach specjalnych”.

Rozwiązanie

Skonfiguruj profile użytkowników mobilnych, aby wdrożyć ten pakiet dla użytkowników w sieci. Zobacz sekcję Wdrażanie profilów użytkowników mobilnych, by dowiedzieć się, jak skonfigurować Profile użytkowników mobilnych na kontach użytkowników. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli w systemie nie skonfigurowano żadnych zasad a błąd nadal występuje, może być zalogowany profil tymczasowy. Wyloguj się i zaloguj ponownie, a następnie spróbuj ponownie wykonać operację.

Kod błędu C504: Wdrażanie pakietu jest blokowane

Kod błędu C504 wskazuje, że:

 • Wdrażanie pakietu jest blokowane przez zasady sterowania aplikacjami.
 • Wdrażanie pakietu jest zablokowane przez zasadę „Zezwalaj na operacje wdrażania w profilach specjalnych”.

Rozwiązanie

Skonfiguruj profile użytkowników mobilnych, aby wdrożyć ten pakiet dla użytkowników w sieci. Zobacz Wdrażanie profilów użytkowników mobilnych, by dowiedzieć się, jak skonfigurować Profile użytkowników mobilnych na kontach użytkowników. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli w systemie nie skonfigurowano żadnych zasad a błąd nadal występuje, może być zalogowany profil tymczasowy. Wyloguj się i zaloguj ponownie, a następnie spróbuj ponownie wykonać operację.

Kod błędu 505: Nie można obniżyć uprawnień

Kod błędu 505 wskazuje, że aplikacja nie ma niezbędnych uprawnień.

Rozwiązanie

Skorzystaj z następujących metod obejścia tego problemu:

1. Odinstaluj program Beyondtrust Powerbroker.

2. Uruchom urządzenie ponownie.

3. Zastosuj wszystkie aktualizacje systemu.

4. W przypadku wdrażania zdalnego za pomocą pakietu Admin Console, upewnij się, że pakiet jest uruchamiany w lokalnym kontekście systemowym.

5. Włącz usługę Logowania pomocniczego systemu Windows, jeśli jest wyłączona. Można ją ponownie wyłączyć po zainstalowaniu pakietu.

Kod błędu C505: Nie można obniżyć uprawnień

Kod błędu C505 wskazuje, że aplikacja nie ma niezbędnych uprawnień.

Rozwiązanie

Skorzystaj z następujących metod obejścia tego problemu:

1. Odinstaluj program Beyondtrust Powerbroker.

2. Uruchom urządzenie ponownie.

3. Zastosuj wszystkie aktualizacje systemu.

4. W przypadku wdrażania zdalnego za pomocą pakietu Admin Console, upewnij się, że pakiet jest uruchamiany w lokalnym kontekście systemowym.

5. Włącz usługę Logowania pomocniczego systemu Windows, jeśli jest wyłączona. Można ją ponownie wyłączyć po zainstalowaniu pakietu.

Kod błędu 506: Błąd zasady instalacji

Kod błędu 506 wskazuje, że w systemie Windows jest wyłączone ładowanie bezpośrednie lub nie włączono wymaganych uprawnień.

Rozwiązanie

Zobacz Błąd 506 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Kod błędu C506: Błąd zasady instalacji

Kod błędu C506 wskazuje, że w systemie Windows jest wyłączone ładowanie bezpośrednie lub nie włączono wymaganych uprawnień. 

Rozwiązanie

Zobacz sekcję Błąd 506 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud w systemie Windows.

Kod błędu 507: Nie można zainstalować aktualizacji produktu, ponieważ wolumin jest w trybie offline

Kod błędu 507 wskazuje, że instalacja nie została ukończona, ponieważ wolumin pamięci, w którym zainstalowano pliki, jest w trybie offline lub został usunięty. Wolumin to lokalizacja w systemie, w której domyślnie zapisywany jest zainstalowany plik.

Rozwiązanie

Patrz: Napraw błąd 507 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.

Kod błędu C507: Nie można zainstalować aktualizacji produktu, ponieważ wolumin jest w trybie offline

Kod błędu C507 wskazuje, że instalacja nie została ukończona, ponieważ wolumin pamięci, w którym zainstalowano pliki, jest w trybie offline lub został usunięty. Wolumin to lokalizacja w systemie, w której domyślnie zapisywany jest zainstalowany plik. 

Rozwiązanie

Zobacz Naprawianie błędu 507 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.

Kod błędu 508: Nie można zainstalować produktu, ponieważ rejestr pakietu aplikacji jest uszkodzony

Błąd 508 wskazuje, że repozytorium pakietu jest uszkodzone. Błąd występuje zwykle, gdy folder, do którego odwołuje się klucz rejestru PackageRepositoryRoot w następującym katalogu nie istnieje lub jest uszkodzony: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Rozwiązanie

Najpierw należy sprawdzić, czy klucz rejestru PackageRepositoryRoot istnieje i nie jest uszkodzony. Po sprawdzeniu należy zresetować sklep Microsoft Store i wyczyścić jego pamięć podręczną. Więcej informacji: Napraw błąd 508 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.

Kod błędu C508: Nie można zainstalować produktu, ponieważ rejestr pakietu aplikacji jest uszkodzony

Błąd C508 wskazuje, że repozytorium pakietu jest uszkodzone.  Błąd występuje zwykle, gdy folder, do którego odwołuje się klucz rejestru PackageRepositoryRoot w następującym katalogu nie istnieje lub jest uszkodzony: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Appx.

Rozwiązanie

Najpierw należy sprawdzić, czy klucz rejestru PackageRepositoryRoot istnieje i nie jest uszkodzony. Po sprawdzeniu należy zresetować sklep Microsoft Store i wyczyścić jego pamięć podręczną. Więcej informacji: Napraw błąd 508 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud | Windows.

Kod błędu 509: Nie można zainstalować produktu, ponieważ pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany w tym systemie plików

Błąd 509 wskazuje, że format systemu plików woluminu (np. dysk C:, dysk D: itd.) w którym ma być zainstalowana aplikacja nie obsługuje tego typu pakietu aplikacji. Do instalacji pakietu aplikacji wymagany jest format NTFS (New Technology File System). NTFS to format systemu plików, który pomaga systemowi operacyjnemu Windows łatwo przechowywać, organizować i znajdować pliki na dysku twardym.

Rozwiązanie

Upewnij się, że wolumin (taki jak dysk C:, dysk D: dysk, itd.) używany do instalacji aplikacji ma format NTFS. Jeśli wolumin nie jest zgodny z systemem plików NTFS, można zmienić wolumin magazynu, w którym zapisany jest zainstalowany pakiet, a następnie ponownie spróbować zainstalować aplikację.

Jak sprawdzić, czy system plików woluminu to NTFS?

1. Przejdź do woluminu, na którym jest zainstalowany pakiet aplikacji.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin i wybierz opcję Właściwości.

3. Jeśli wolumin używa formatu NTFS, System plików wyświetla się jako NTFS.

Jeśli format systemu plików woluminu jest inny niż NTFS, zmień lokalizację instalacji na wolumin używający systemu plików NTFS.

Jak zmienić miejsce zapisywania instalowanych plików?

 1. Przejdź do menu Start > Ustawienia > System.
 2. Wybierz opcję Magazyn w lewym panelu.
 3. Wybierz opcję Zmień lokalizację zapisywania nowej zawartości w sekcji Więcej ustawień magazynu.
 4. Pod opcją Nowe aplikacje będą zapisywane w wybierz wolumin sformatowany w systemie plików NTFS.

Po zakończeniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu C509: Nie można zainstalować produktu, ponieważ pakiet instalacyjny nie jest obsługiwany w tym systemie plików

Błąd C509 wskazuje, że format systemu plików woluminu (np. dysk C:, dysk D: itd.), w którym ma być zainstalowana aplikacja, nie obsługuje tego typu pakietu aplikacji. Do instalacji pakietu aplikacji wymagany jest format NTFS (New Technology File System). NTFS to format systemu plików, który pomaga systemowi operacyjnemu Windows łatwo przechowywać, organizować i znajdować pliki na dysku twardym.

Rozwiązanie

Upewnij się, że wolumin (taki jak dysk C:, dysk D: dysk, itd.) używany do instalacji aplikacji ma format NTFS. Jeśli wolumin nie jest zgodny z systemem plików NTFS, można zmienić wolumin magazynu, w którym zapisany jest zainstalowany pakiet, a następnie ponownie spróbować zainstalować aplikację.

Jak sprawdzić, czy system plików woluminu to NTFS?

1. Przejdź do woluminu, na którym jest zainstalowany pakiet aplikacji.

2. Kliknij wolumin prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości.

3. Jeśli wolumin używa formatu NTFS, System plików wyświetla się jako NTFS.

Jeśli format systemu plików woluminu jest inny niż NTFS, zmień lokalizację instalacji na wolumin używający systemu plików NTFS.

Jak zmienić miejsce zapisywania instalowanych plików?

 1. Przejdź do menu Start > Ustawienia > System.
 2. Wybierz opcję Magazyn w lewym panelu.
 3. Wybierz opcję Zmień lokalizację zapisywania nowej zawartości w sekcji Więcej ustawień magazynu.
 4. Pod opcją Nowe aplikacje będą zapisywane w wybierz wolumin sformatowany w systemie plików NTFS.

Po zakończeniu spróbuj ponownie zainstalować aplikację.

Kod błędu 702: Instalacja nie powiodła się

Kod błędu 702 oznacza niepowodzenie instalacji. Ten błąd występuje zazwyczaj w systemie macOS w przypadku braku odpowiednich uprawnień dostępu do pliku lub katalogu wymaganego do instalacji. Jeśli po zalogowaniu się na konto z uprawnieniami administratora nadal nie można zainstalować produktu, prawdopodobnie oznacza to, że uprawnienia dyskowe uległy uszkodzeniu. Przed kontynuowaniem instalacji należy naprawić uprawnienia dyskowe.

Rozwiązanie

Wykonaj poniższe kroki, aby naprawić uprawnienia dyskowe.

 1. Wybierz pozycje Idź > Narzędzia.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Narzędzie dyskowe.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz wolumin, dla którego chcesz naprawić uprawnienia.
 4. Wybierz kartę Reanimacja.

 5. Wybierz wolumin, na którym ma być zainstalowana aplikacja firmy Adobe, i kliknij opcję Napraw uprawnienia dyskowe.
 6. Spróbuj ponownie zainstalować aplikację. 
 7. Jeśli to nie zadziała, ponownie uruchom urządzenie i spróbuj jeszcze raz zainstalować aplikację.

Kod błędu 708: Włączono ustawienia rejestru strefy zabezpieczeń

Błąd 708 wskazuje, że nie można zaktualizować lub zainstalować programu Creative Cloud Desktop z powodu ustawień strefy bezpieczeństwa w przeglądarce (Internet Explorer). Ustawieniami tymi zarządza przede wszystkim administrator systemu, sterując za ich pomocą zakresem serwisów internetowych, do których mają dostęp użytkownicy. Błąd 708 występuje tylko w systemie operacyjnym Windows. 

Rozwiązanie

Poniżej przedstawiono obejście, za pomocą którego można tymczasowo wyłączyć to ustawienie w rejestrze, aby umożliwić pobranie.

1. W polu wyszukiwania Windows wpisz regedit i wybierz aplikację Edytor rejestru.

2. Wybierz opcję Uruchom jako administrator.

3. Przejdź do następującego klucza rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings.

4. Kliknij dwukrotnie pozycję Ustawienia internetowe, aby otworzyć jej zawartość. Następnie kliknij dwukrotnie pozycję Security_HKLM_only.

5. Zmień wartość na „0”.

6. Spróbuj zaktualizować aplikację Creative Cloud Desktop.

7. Po zaktualizowaniu lub zainstalowaniu aplikacji zmień ponownie wartość pozycji Security_HKLM_only na 1.

Kod błędu 713: Wymagane uprawnienia związane z kontrolą konta użytkownika

Kod błędu 713 wskazuje, że funkcja Kontrola konta użytkownika (UAC) w systemie Windows na Twoim komputerze nie ma odpowiednich uprawnień do zainstalowania aplikacji.

Rozwiązanie

Włącz funkcję Kontrola konta użytkownika i spróbuj ponownie zainstalować aplikację. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj czynności podane poniżej:

 1. Aby włączyć funkcję Kontrola konta użytkownika, trzeba zalogować się jako administrator.
 2. Wpisz frazę „UAC” w polu wyszukiwania Windows. W wynikach tego wyszukiwania kliknij pozycję Zmień ustawienia kontroli konta użytkownika.
 3. Suwak opcji może być ustawiony w pozycji Nigdy nie powiadamiaj. Aby włączyć funkcję Kontrola konta użytkownika, przeciągnij ten suwak w górę do dowolnego z poniższych ustawień, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Zawsze powiadamiaj mnie, gdy: Aplikacje próbują instalować oprogramowanie lub wprowadzać zmiany na komputerze oraz gdy wprowadzam zmiany w ustawieniach systemu Windows.
  • Powiadamiaj mnie tylko wtedy, gdy aplikacje próbują wprowadzać zmiany na komputerze (domyślne): Nie powiadamiaj mnie, gdy wprowadzam zmiany w ustawieniach systemu Windows.
  • Powiadamiaj mnie tylko wtedy, gdy aplikacje próbują wprowadzać zmiany na komputerze (nie przyciemniaj pulpitu): Nie powiadamiaj mnie, gdy wprowadzam zmiany w ustawieniach systemu Windows.
 4. Może zostać wyświetlona prośba o potwierdzenie wyboru lub podanie hasła administratora.
 5. Ponownie uruchom komputer.

Jeśli powyższe kroki nie zadziałały, możesz włączyć funkcję Kontrola konta użytkownika za pośrednictwem rejestru Windows, wykonując następujące czynności:

 1. Wpisz frazę regedit.exe w polu wyszukiwania na pasku zadań. W wynikach tego wyszukiwania kliknij pozycję regedit.exe.
 2. Otwórz element o następującej ścieżce: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Dwukrotnie kliknij klucz EnableLUA i zmień wartość na 1.
 4. Zapisz zmiany i uruchom ponownie komputer.

Kod błędu 1001: Aktualizacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się

Kod błędu 1001 wskazuje na błąd aktualizacji programu Creative Cloud Desktop

Rozwiązanie

Patrz temat Rozwiąż awarię instalacji | Aplikacja Creative Cloud Desktop.

Kod błędu 1002: Aktualizacja programu Creative Cloud Desktop nie powiodła się

Kod błędu 1002 wskazuje na błąd aktualizacji programu Creative Cloud Desktop 

Rozwiązanie

Patrz: Błąd 1002: Błąd aktualizacji programu Creative Cloud Desktop.

Kod błędu 1004: Aktualizacja aplikacji Creative Cloud nie powiodła się

Kod błędu 1004 wskazuje, że aktualizacja programu Creative Cloud Desktop nie powiodła się, ponieważ nie zalogowano się na konto administratora.

Rozwiązanie:

Wybierz opcję Spróbuj ponownie, aby ponowić próbę aktualizacji programu Creative Cloud Desktop. Jeśli pojawi się monit o podanie hasła administratora systemu, wprowadź hasło administratora. Wykonaj instrukcje dla swojego systemu operacyjnego, aby dodać lub zmienić konto administratora na urządzeniu (jeśli to wymagane).

Windows

1. Naciśnij klawisze Windows + R.

2. Wpisz polecenie netplwiz i naciśnij klawisz Enter.

3. W wyskakującym oknie wybierz swoje konto i wybierz opcję Właściwości.

4. Przejdź do karty Członkostwo w grupie i wybierz opcję Administrator.

5. Wybierz opcję Zastosuj i przycisk OK.

6. Uruchom ponownie system i ponownie zaktualizuj aplikację.

macOS

1. Przejdź do menu Preferencje systemowe > System > Użytkownicy i grupy.

2. Wybierz przycisk kłódki w dolnej części ekranu.

3. Wpisz nazwę użytkownika obecnego administratora oraz hasło w podanych polach.

4. Wybierz opcję Użytkownik może administrować komputerem.

5. Uruchom ponownie komputer i ponownie zaktualizuj aplikację.

Kod błędu 1406: Nie można zapisać folderów wartości w kluczu [nazwa klucza]

Kod błędu 1406 wskazuje, że przerwano próbę instalacji programu Adobe Acrobat lub Adobe Reader w wersji 7 lub nowszej w systemie Windows. Powodem jest zwykle niepowodzenie zapisu wartości Foldery do wskazanego klucza podczas instalacji.

Rozwiązanie

Patrz Błąd 1402 lub błąd 1406 podczas instalacji programu Acrobat lub Reader.

Kod błędu 1603: Błąd krytyczny podczas instalacji

Błąd 1603 wskazuje ogólną awarię instalacji dotyczącą danego komputera. Błąd może wystąpić z wielu przyczyn. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Błąd 1603: Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny.

Rozwiązanie

Patrz Błąd 1603: Podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny.

Błąd 1722: Wystąpił problem z pakietem instalatora Windows.

Błąd 1722 wskazuje, że próbujesz zainstalować lub zaktualizować program Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC za pomocą dowolnej z poniższych metod:

 • Za pomocą opcji Pomoc > Aktualizuj
 • Instalacja za pomocą programu Creative Cloud Desktop
 • Ręczne pobranie i instalacja aktualizacji

Instalacja kończy się niepowodzeniem, wyświetlając poniższy komunikat o błędzie:

„Błąd 1722: Wystąpił problem z pakietem instalatora Windows. Program uruchamiany w ramach instalacji nie zakończył pracy w spodziewany sposób. Skontaktuj się z pomocą techniczną lub dostawcą pakietu. Działanie InstallWebResources, lokalizacja: <Ścieżka instalacji produktu>\AcroCEF\RdrServicesUpdater.exe”.

Rozwiązanie

Zobacz Błąd 1722 podczas instalacji lub aktualizacji programu Acrobat DC / Acrobat Reader DC w systemie Windows.

Kod błędu 1923:  Nie można zainstalować usługi aktualizacji Adobe Acrobat (AdobeARMService)

Błąd 1923 wskazuje, że podczas próby aktualizacji programu Adobe Acrobat DC lub Acrobat Reader DC wystąpił jeden z poniższych problemów:

 • Plik jest używany i instalator nie może go zastąpić.
 • Plik jest używany przez dowolne oprogramowanie antywirusowe lub tworzące kopie zapasowe danych zainstalowane na komputerze.
 • Poprzednia dezinstalacja programu Adobe Acrobat DC lub Acrobat Reader DC zakończyła się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Patrz temat Błąd 1923 pojawia się przy próbie aktualizacji programu Adobe Acrobat DC lub Acrobat Reader DC.

Kod błędu 1935: Wystąpił błąd podczas instalacji zestawu

Błąd 1935 oznacza, że nie powiodła się instalacja programu Acrobat lub Adobe Reader w wersji 8.1 lub nowszej w systemie Windows. 

Rozwiązanie

Zobacz Instalacja programu Acrobat nie udaje się, zwracając błąd 1935 w systemie Windows.

Kod błędu 28000: Instalacja Modułu licencyjnego Acrobat nie powiodła się

Błąd 28000 oznacza awarię instalacji Modułu licencyjnego Acrobat.

Rozwiązanie

Zobacz Jak uniknąć wycofywania instalacji programu Acrobat w 64-bitowej wersji systemu Windows.

Kod błędu A12E1: Wystąpił problem z procesem instalacji 

Kod błędu A12E1 oznacza błąd instalacji lub aktualizacji.

Rozwiązanie

Patrz: Błąd A12E1 podczas instalowania produktów Creative Cloud | Creative Cloud.