Odszukiwanie plików w chmurze, które zostały Ci udostępnione

Informacje o tym, jak odszukać i otworzyć pliki w chmurze, do których Cię zaproszono w celu edycji, recenzji lub komentowania.

Jak odszukać i otworzyć pliki w chmurze, które zostały Ci udostępnione

Pliki w chmurze udostępnione Ci przez inne osoby możesz łatwo znaleźć na karcie Pliki w programie Creative Cloud Desktop. 

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Otwórz kartę Pliki i wybierz opcję Udostępniane Ci na pasku po lewej stronie.

  Otwórz kartę Pliki i wybierz opcję Udostępniane Ci

 3. Wybierz plik w chmurze, który chcesz otworzyć, i kliknij go prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz opcję Otwórz (albo Otwórz w).

  Otwieranie pliku w chmurze

  Jeśli nie masz na komputerze aplikacji umożliwiającej otwarcie danego pliku w chmurze, pojawi się monit o jej zainstalowanie.

  Uwaga: Udostępnione Ci pliki w chmurze można znaleźć także na karcie Udostępniane Ci w aplikacjach Creative Cloud oraz w serwisie internetowym Creative Cloud.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto