Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie bibliotek publicznych w programie Creative Cloud Desktop

Publicznie dostępne, bezpłatne biblioteki można przeglądać i dodawać za pomocą programu Creative Cloud Desktop, a następnie używać ich we własnych projektach kreatywnych i związanych z marką.

Instrukcje wyświetlania i dodawania bibliotek publicznych w programie Creative Cloud Desktop

  1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

  2. Wybierz kartę Stock i rynek, a następnie wybierz Biblioteki

    Okno Biblioteki w na karcie Stock i rynek z widocznymi wszystkimi publicznie dostępnymi bibliotekami z opcjami przeglądania i dodawania do biblioteki.
    Można przeglądać wszystkie dostępne elementy na karcie Stock i rynek, takie jak zdjęcia, ilustracje i wtyczki.

  3. Wybierz opcję Wyświetl, aby zobaczyć zawartość biblioteki.

    Dostępne biblioteki publiczne z widocznymi opcjami przeglądania i dodawania zawartości do Twojej biblioteki.
    Zawartość wybranej biblioteki zostanie pokazana się w nowym oknie przeglądarki.

  4. Wybierz opcję Dodaj do swoich bibliotek obok bibliotek, które chcesz dodać.

    Dostępne biblioteki publiczne z widocznymi opcjami przeglądania i dodawania zawartości do Twojej biblioteki.
    Zawartość biblioteki zostanie dodana do Twojej biblioteki.

    Wyłączanie obserwowania bibliotek publicznych w programie Creative Cloud Desktop

    1. Wybierz opcję Wyświetl w bibliotekach, aby uzyskać dostęp do zawartości biblioteki.

      Dostępne biblioteki publiczne z widocznymi opcjami przeglądania zawartości bibliotek w Creative Cloud.
      Na karcie Pliki zostanie otwarte okno z widoczną zawartością biblioteki publicznej.

    2. Na karciePliki wybierz ikonę Więcej działań  , a następnie kliknij przycisk Usuń z Twoich bibliotek

      Okno biblioteki publicznej w zakładce Pliki z widoczną całą zawartością biblioteki, rozwinięte menu umożliwiające wyeksportowanie lub usunięcie treści z Twoich bibliotek.
      Rozpocznie się proces usuwania treści bibliotek publicznych z Twoich bibliotek.

    3. W oknie potwierdzenia wybierz opcję Usuń, aby usunąć bibliotekę i jej zawartość.

      Okno potwierdzenia Usuń z Twoich bibliotek z widocznymi opcjami usunięcia zawartości i anulowania procesu.
      Biblioteka zostanie usunięta z Twoich bibliotek wraz z jej zawartością.

    Gdy usuniesz bibliotekę, jest ona usuwana wraz z całą swoją zawartością z karty Pliki w programie Creative Cloud Desktop.

Więcej podobnych

Biblioteki Creative Cloud

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?