Uwaga:

Jeśli w ramach rozwiązywania problemów odinstalujesz i ponownie zainstalujesz aplikację Creative Cloud Desktop, jej panel Biblioteki może przestać działać. Informacje o rozwiązywaniu tego problemu podano w sekcji Panel Biblioteki przestał działać.

libraries

Biblioteki Creative Cloud umożliwiają dostęp do najważniejszych zasobów wykorzystywanych w projektach danej marki lub pracach osobistych. Można w nich z łatwością zbierać i organizować obrazy, kolory, style tekstu i inne elementy tworzone w różnych aplikacjach stacjonarnych i mobilnych Creative Cloud. Pozwala to modyfikować i wielokrotnie wykorzystywać zasoby z panelu Biblioteki Creative Cloud w różnych projektach, na różnych urządzeniach, w różnych aplikacjach Creative Cloud oraz w ramach różnych zespołów.

Rozpocznij pracę z Bibliotekami Creative Cloud >


Omówienie bibliotek Creative Cloud

Sposoby wykorzystania bibliotek Adobe Creative Cloud

Zbieraj

Biblioteki Creative Cloud to mechanizm gromadzenia zasobów graficznych z różnych aplikacji — nie tylko tych komputerowych. Inspirację można uchwycić w każdej chwili za pomocą rodziny aplikacji mobilnych Creative Cloud. Można nawet pobierać zasoby z usługi Adobe Stock.

Zarządzaj

Zasoby graficzne można organizować w formie wielu Bibliotek Creative Cloud. Takie zasoby mogą być zorganizowane wokół konkretnej marki, projektu, rodzaju zasobów, a nawet ulubionych pozycji, z których najczęściej korzystasz, aby tworzyć własny, niepowtarzalny styl.

Wykorzystaj w projektach

Najnowsze wersje zasobów będą zawsze dostępne w Bibliotekach Creative Cloud do użycia w projektach i kompozycjach graficznych.

Aplikacje obsługujące biblioteki Creative Cloud

Aplikacje mobilne

Aplikacja Możliwość zapisywania zasobów w bibliotekach Możliwość korzystania z zasobów bibliotekach Zasoby oferujące więcej informacji
Capture Kształty wektorowe, motywy kolorów, pędzle i wzorki Brak Adobe Capture — często zadawane pytania
Comp Brak Adobe Comp — często zadawane pytania
Aplikacja mobilna Creative Cloud Brak Creative Cloud | Popularne pytania
Illustrator Draw Brak Obrazy i kształty Adobe Illustrator Draw — często zadawane pytania
Illustrator Line Brak Kolor i grafika Adobe Illustrator Line — częste pytania
Photoshop Fix Brak Adobe Photoshop Fix — często zadawane pytania
Photoshop Mix Brak Adobe Photoshop Mix — często zadawane pytania
Photoshop Sketch Brak Pędzle Adobe Photoshop Sketch — często zadawane pytania
Premiere Clip Brak Adobe Premiere Clip — często zadawane pytania

Aplikacje internetowe i komputerowe

Aplikacja lub usługa Możliwość zapisywania zasobów w bibliotekach Możliwość korzystania z zasobów bibliotekach Zasoby oferujące więcej informacji
Aplikacje na komputery
After Effects Biblioteki Creative Cloud w programie After Effects
Animate Biblioteki Creative Cloud w programie Animate
Bridge Brak Biblioteki Creative Cloud w programie Bridge
Dimension Brak  
Dreamweaver Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
Illustrator Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
InDesign Biblioteki Creative Cloud w programie InDesign
Photoshop Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
Premiere Pro Biblioteki Creative Cloud w programie Premiere Pro
XD Brak Biblioteki Creative Cloud w programie Adobe XD
Serwis Creative Cloud Market (przez aplikację Creative Cloud Desktop) Brak Creative Cloud Market
Aplikacje WWW
Creative Cloud Assets Tylko wyświetlanie i zarządzanie (zmiana nazwy, usuwanie) Creative Cloud Assets | Przechowywanie i udostępnianie zawartości

Praca z bibliotekami Creative Cloud

Dodawanie zasobów do biblioteki

Biblioteki Creative Cloud udostępniają mechanizm gromadzenia zasobów graficznych z szeregu różnych aplikacji — nie tylko tych komputerowych. Inspirację można uchwycić w każdej chwili za pomocą rodziny aplikacji mobilnych Creative Cloud. Można nawet pobierać zasoby z usługi Adobe Stock. Zasoby zapisane na komputerze lub chmurze Creative Cloud można z łatwością przeciągnąć do odpowiedniej biblioteki na panelu Biblioteki Creative Cloud.

Urządzenia mobilne

Za pomocą aplikacji mobilnych Adobe, których oferta wciąż się rozrasta, można dodawać zasoby do biblioteki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zasobach edukacyjnych poszczególnych aplikacji mobilnych.

Creative Cloud Market

Serwis Creative Cloud Market to źródło zasobów, które można przeglądać i dodawać do Bibliotek. Aplikacja Creative Cloud Desktop umożliwia przeglądanie i dodawanie zasobów z serwisu Creative Cloud Market. Zasoby można również dodawać do biblioteki za pomocą aplikacji mobilnych Creative Cloud.

Komputer

Na komputerze zasoby do bibliotek Creative Cloud dodaje się za pomocą aplikacji komputerowych Creative Cloud. Wystarczy przeciągnąć takie zasoby na panel Biblioteki w aplikacji komputerowej.  Biblioteki można również wyświetlać i przeglądać na stronie Creative Cloud Assets.

Więcej informacji na temat korzystania z bibliotek w aplikacjach komputerowych Creative Cloud zawierają zasoby edukacyjne poszczególnych aplikacji.

Używanie zasobów z biblioteki w projektach

Komputer

W aplikacji komputerowej obsługującej biblioteki otwórz panel Biblioteki (Okno > Biblioteki) i przeciągnij obiekty do obszaru roboczego.

Internet

Biblioteki można przeglądać i zarządzać nimi na stronie Creative Cloud Assets. Zobacz Przeglądanie i synchronizowanie zasobów oraz zarządzanie nimi.

Urządzenia mobilne

Wybierz zasób z biblioteki, aby umieścić go w projekcie przy użyciu aplikacji mobilnych.

Organizowanie zasobów bibliotek w grupach

Komputer

W aplikacjach komputerowych obsługujących biblioteki można grupować zasoby bibliotek, aby je uporządkować. Dostępne są następujące metody grupowania:

 • automatyczne generowanie grup — gdy nie istnieją żadne grupy,
 • tworzenie grup niestandardowych.

Uwaga:

Do porządkowania zasobów i grup w bibliotece niezbędne są prawa właściciela lub uprawnienia do edycji.

Automatyczne generowanie grup

Jeśli nie istnieją żadne grupy, to zasoby w bibliotece można automatycznie pogrupować według typu (np. typografia, style, obrazy, kolory itd.).

 1. Otwórz panel Biblioteki (Okno > Biblioteki).

 2. Kliknij opcję Automatycznie wygeneruj grupy na tym panelu.

  Automatyczne generowanie grup

Tworzenie grup niestandardowych

 1. Otwórz panel Biblioteki (Okno > Biblioteki).

 2. Otwórz panel i kliknij opcję Utwórz grupę. Zostanie utworzona nowa grupa. Podaj nazwę grupy.

  Tworzenie grupy
 3. Aby dodać zasoby do grupy, przeciągnij je do niej. Można także użyć menu kontekstowego zasobu, wybierając polecenie Dodaj do grupy, a następnie określając nazwę odpowiedniej grupy.

  Zasoby, które nie zostały dodane do grup, są wyświetlane w osobnej sekcji na dole panelu Biblioteka.

Menu biblioteki udostępnia opcje Zmień nazwę grupyUsuń grupę oraz Usuń zawartość grupy. Po wybraniu opcji Usuń grupę zawartość usuwanej grupy zostanie przeniesiona do sekcji zasobów niezgrupowanych.

Zmiana nazwy lub usuwanie grupy albo jej zawartości

Przeglądając grupy biblioteki, można zmieniać kolejność znajdujących się w nich zasobów, a także kolejność samych grup w bibliotece.

Zmiana kolejności zasobów bibliotek w grupach

Aby zmienić kolejność, przeciągnij zasoby w ramach grupy lub pomiędzy grupami. Zasoby są domyślnie sortowane w porządku chronologicznym, z ostatnio dodanymi zasobami na początku. Po zmianie pozycji zasobu w grupie nowe uporządkowanie będzie widoczne we wszystkich aplikacjach oraz u wszystkich osób dodanych do biblioteki jako współpracownicy.

Zmiana kolejności grup w bibliotece

Kolejność grup w bibliotece można zmieniać, przeciągając je na nowe pozycje. Po zmianie pozycji grupy w bibliotece nowe uporządkowanie będzie widoczne we wszystkich aplikacjach oraz u wszystkich osób dodanych do tej biblioteki jako współpracownicy.

Dodawanie notatki do zasobu

Komputer

Do zasobu w bibliotece można dodać notatkę opisującą krótko sam zasób lub jego zastosowanie. Aby dodać notatkę do zasobu, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu na panelu Biblioteka i wybierz polecenie Dodaj notatkę. Wprowadź tekst notatki (maksymalnie 130 znaków).

Zasoby, do których dodano notatkę, mają ikonę notatki. Ikona notatki i opis są widoczne po najechaniu myszą na zasób. Na podstawie treści notatek można także wyszukiwać powiązane zasoby w bibliotece za pomocą pola Wyszukaj.

Menu kontekstowe zasobu udostępnia opcje Edytuj notatkę oraz Usuń notatkę.

Internet

Treść notatki dodanej do zasobu można wyświetlać w serwisie internetowym Assets.

Współpraca z innymi lub udostępnianie łączy do biblioteki

Komputer

Otwórz panel Biblioteki (Okno > Biblioteki) w aplikacji komputerowej obsługującej Biblioteki Creative Cloud. Z wysuwanego menu panelu wybierz polecenie Współpraca lub Udostępnij łącze. Opcja Współpraca umożliwia udostępnianie bibliotek zawierających zasoby kampanii reklamowej lub wzornictwa produktu, które nie powinny być dostępne publicznie. Korzystając z tej opcji można również umożliwić odbiorcom modyfikowanie zasobów w bibliotece lub dodawanie nowych. Opcja Udostępnij łącze jest przydatna wtedy, gdy odbiorca nie będzie dodawać ani modyfikować zasobów biblioteki.

 • Współpraca: Dodając współpracowników do biblioteki można określić, czy mają oni mieć uprawnienia edycyjne (do modyfikowania, przenoszenia, usuwania i zmiany nazwy zawartości) czy uprawnienia do wyświetlania (umożliwiające tylko wyświetlanie zawartości biblioteki i komentowanie jej).
 • Udostępnij łącze: Można również tworzyć biblioteki, które inni użytkownicy będą mogli obserwować. Każdy, kto otrzyma adres URL takiej biblioteki, może ją obserwować. Gdy uaktualnisz zawartość biblioteki, obserwujący ją użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych bibliotekach Creative Cloud.

Internet

W okienku po lewej stronie serwisu Creative Cloud Assets kliknij pozycję Biblioteki. Z menu folderu biblioteki wybierz polecenie Współpraca albo Wyślij łącze. Opcja Współpraca umożliwia udostępnianie bibliotek zawierających zasoby kampanii reklamowej lub wzornictwa produktu, które nie powinny być dostępne publicznie. Korzystając z tej opcji można również umożliwić odbiorcom modyfikowanie zasobów w bibliotece lub dodawanie nowych.Opcja Wyślij łącze jest przydatna wtedy, gdy odbiorca nie będzie dodawać ani modyfikować zasobów biblioteki.

 • Współpraca: Dodając współpracowników do biblioteki można określić, czy mają oni mieć uprawnienia edycyjne (do modyfikowania, przenoszenia, usuwania i zmiany nazwy zawartości) czy uprawnienia do wyświetlania (umożliwiające tylko wyświetlanie zawartości biblioteki i komentowanie jej).
 • Wyślij łącze: Można również tworzyć biblioteki, które inni użytkownicy będą mogli obserwować. Każdy, kto otrzyma adres URL takiej biblioteki, może ją obserwować. Gdy uaktualnisz zawartość biblioteki, obserwujący ją użytkownicy automatycznie uzyskają te aktualizacje we wszystkich obsługiwanych bibliotekach Creative Cloud.

Urządzenia mobilne

Aplikacje mobilne, takie jak Creative Cloud Mobile, Capture itp., umożliwiają współpracę i udostępnianie bibliotek Creative Cloud oraz ich poszczególnych zasobów.

Eksportowanie lub importowanie biblioteki

Biblioteki można wyeksportować, a następnie zaimportować jako nowe, zachowując połączenia między elementami, które istniały w oryginalnej bibliotece. Funkcje eksportowania i importowania bibliotek pozwala je odtworzyć na innym koncie.

Procedura eksportowania biblioteki:

 1. Na panelu Biblioteka w aplikacji Adobe kliknij menu Opcje (w prawym górnym rogu panelu) i wybierz polecenie Eksportuj <nazwa_biblioteki>.

  Opcje bibliotek
 2. W górnej części panelu zostanie wyświetlone wyskakujące okno Eksportuj bibliotekę. Kliknij opcję Wybierz folder w tym oknie.

 3. W oknie dialogowym Wybierz folder przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać bibliotekę. Kliknij przycisk Zapisz.

 4. W wyskakującym oknie Eksportuj bibliotekę zostanie wyświetlona wybrana lokalizacja. Kliknij przycisk Eksportuj. Zostanie wyświetlone potwierdzenie. Kliknij przycisk OK.

Procedura importowania biblioteki:

 1. Na panelu Biblioteka w aplikacji Adobe kliknij menu Opcje (w prawym górnym rogu panelu) i wybierz polecenie Importuj <nazwa_biblioteki>.

  Opcje bibliotek
 2. W górnej części panelu zostanie wyświetlone wyskakujące okno Importuj bibliotekę. Kliknij opcję Wybierz folder w tym oknie.

 3. W oknie dialogowym Wybierz folder przejdź do pliku biblioteki, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W wyskakującym oknie Importuj bibliotekę zostanie wyświetlona wybrana lokalizacja. Kliknij przycisk Importuj. Zostanie wyświetlone potwierdzenie. Kliknij przycisk OK.

Praca z usługą Adobe Stock

Adobe Stock i Biblioteki Creative Cloud

Usługa Adobe Stock jest ściśle zintegrowana z Bibliotekami Creative Cloud. Obrazy podglądu (ze znakiem wodnym) można dodawać do dowolnej z bibliotek bezpośrednio z serwisu Adobe Stock. Taki obraz podglądu można następnie przeciągnąć z panelu Biblioteki do projektu w aplikacjach Creative Cloud, które obsługują biblioteki — czyli w programach Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Dreamweaver i Dimension. Gdy stwierdzisz, że dany obraz jest odpowiedni na potrzeby tworzonego projektu, możesz wykupić licencję na niego bezpośrednio z panelu Biblioteki.

Aplikacje Creative Cloud, które obsługują zasoby połączone z bibliotekami — czyli programy Photoshop, Illustrator i InDesign — zapewniają jeszcze ściślejszą integrację. Po uzyskaniu licencji na obraz wszystkie połączone z biblioteką wystąpienia tego obrazu w otwartych dokumentach zostaną automatycznie uaktualnione, tak aby zawierały wersję licencjonowaną — w wysokiej rozdzielczości i bez znaku wodnego. Więcej informacji: Korzystanie z usługi Adobe Stock.

 

Często zadawane pytania

Jak wiele pozycji można dodać do biblioteki?

Biblioteka może zawierać maksymalnie 10 000 zasobów.

Czy istnieje ograniczenie liczby bibliotek, które można utworzyć?

Nie — można tworzyć nieograniczoną liczbę bibliotek. 

Czy wszystkie zasoby zapisane w bibliotekach mogą być wykorzystywane przez wszystkie obsługiwane aplikacje?

Podczas pracy aplikacji można przeglądać i wykorzystywać zawartość bibliotek dotyczącą tej aplikacji. Do biblioteki można na przykład dodawać style warstw, jednak style te mają zastosowanie jedynie w programie Photoshop.

Jakie typy informacji o kolorach są obsługiwane?

Biblioteki mogą zawierać dane kolorów w postaci pojedynczych próbek lub motywów kolorów. Biblioteki obsługują tylko kolory podstawowe. Kolory dodatkowe nie są obsługiwane i zostaną dodane do biblioteki jako kolory podstawowe.

Czy mogę użyć ponownie zasobu zapisanego w bibliotekach we wszystkich aplikacjach komputerowych Creative Cloud?

Większości zasobów można używać wielokrotnie w różnych aplikacjach komputerowych. Ważnym wyjątkiem są style warstw programu Photoshop, które obecnie można wykorzystywać wielokrotnie tylko w programie Photoshop.

Użycie stylu tekstowego programu InDesign w programie Illustrator lub Photoshop spowoduje, że aplikacje te podejmą próbę przekonwertowania właściwości ustawionych w źródłowym stylu na właściwości stylów tekstowych dostępnych w danej aplikacji. Wszelkie właściwości, które nie występują w docelowej aplikacji, zostaną zignorowane.

Gdzie przechowywane są zasoby?

Zasoby są przechowywane lokalnie na urządzeniu i synchronizowane z usługą Creative Cloud.

Czy można udostępnić bibliotekę innym osobom?

Czy muszę mieć subskrypcję usługi Creative Cloud?

Do korzystania z Bibliotek Creative Cloud niezbędne jest bezpłatne albo płatne konto Creative Cloud.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Bibliotek Creative Cloud?

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bibliotek, można skorzystać z następujących zasobów:

Samouczki wideo

Samouczki wideo prezentujące korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w aplikacjach mobilnych

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online