Podręcznik użytkownika Anuluj

Biblioteki Creative Cloud

 1. Podręcznik użytkownika Creative Cloud
 2. Wprowadzenie do Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Creative Cloud
  2. Wymagania systemowe Creative Cloud
  3. Synchronizacja plików z usługą Creative Cloud | Znane problemy
 3. Pobieranie, instalowanie, konfigurowanie i aktualizacja
  1. Pobieranie aplikacji Creative Cloud
  2. Otwieranie aplikacji Creative Cloud
  3. Przestrzeń robocza Początkowa
  4. Aktualizacja aplikacji Creative Cloud
  5. Zmiana języka aplikacji Creative Cloud
  6. Odinstalowywanie konsoli Creative Cloud
  7. Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud
 4. Zarządzanie kontem
  1. Przekształcanie wersji próbnej Creative Cloud w płatny plan
  2. Resetowanie hasła Adobe
  3. Zmiana planu Adobe
  4. Zmiana danych karty kredytowej i adresu do rozliczeń
  5. Wyświetlanie i pobieranie faktury Adobe albo wysyłanie jej na e-mail
  6. Korygowanie problemu z niepowodzeniem lub brakiem płatności
  7. Anulowanie okresu próbnego lub subskrypcji produktu Adobe
 5. Usługi Creative Cloud
  1. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Fonts w aplikacjach Creative Cloud
  3. Usługa Creative Cloud Market nie jest już dostępna
 6. Usługi współpracy i przestrzeni dyskowej
  1. Co to są pliki w chmurze?
  2. pliki w chmurze | Częste pytania
  3. Tworzenie plików w chmurze lub konwertowanie dokumentów na taki format
  4. Konfigurowanie dokumentów w chmurze do używania w trybie offline
  5. Przywracanie wcześniejszej wersji pliku w chmurze
  6. Udostępnianie prac do komentowania
  7. Dlaczego nie widzę moich plików w chmurze, pracując w trybie offline?
  8. Biblioteki Creative Cloud
  9. Wspólna praca nad folderami i bibliotekami Creative Cloud
  10. Często zadawane pytania dotyczące usługi współpracy
  11. Synchronizacja plików za pomocą przestrzeni dyskowej w chmurze
  12. Sprawdzanie dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze
  13. Ustawianie opcji synchronizacji
  14. Wycofanie funkcji synchronizowanych plików Creative Cloud
  15. Pobieranie zawartości zsynchronizowanych plików
 7. Aplikacje mobilne Creative Cloud
  1. Popularne pytania | Aplikacje mobilne
  2. Adobe Creative Cloud na urządzenia mobilne
 8. Przedsiębiorstwa i zespoły
  1. Materiały szkoleniowe i pomoc techniczna dla przedsiębiorstw
  2. Materiały do nauki i pomoc techniczna do rozwiązań dla zespołów
  3. Podręcznik rozpoczynania pracy dla członków zespołu

Informacje o tym w jaki sposób biblioteki Creative Cloud umożliwiają gromadzenie w jednym miejscu wszystkich elementów graficznych projektu i korzystanie z nich w aplikacjach Creative Cloud.

Czym są biblioteki Creative Cloud?

Biblioteki Creative Cloud umożliwiają gromadzenie w jednym miejscu wszystkich elementów graficznych związanych z konkretnym projektem, klientem lub zespołem i korzystanie z nich w dowolnej aplikacji Creative Cloud. Dzięki bibliotekom Ty i Twój zespół macie dostęp do tych samych elementów projektu w całym jego cyklu życia — od etapu tworzenia początkowych zasobów graficznych w programach Photoshop i Illustrator przez budowanie makiety interakcji serwisu WWW w programie XD po generowanie drukowanych materiałów marketingowych w programie InDesign.

Często używane elementy graficzne można dodawać do projektów bezpośrednio z bibliotek.

Gromadzenie zasobów

W bibliotekach można zbierać zasoby graficzne utworzone w różnych aplikacjach na potrzeby konkretnego projektu lub klienta — w tym palety kolorów, style znakowe, mnemoniki, znaki logo lub zatwierdzone obrazy. Biblioteka może zawierać maksymalnie 10 000 zasobów.

Organizowanie i udostępnianie

Zasoby graficzne można łączyć w grupy albo zapisywać w osobnych bibliotekach w podziale na konkretne marki, projekty, klientów lub typ zasobu. Biblioteki można udostępniać członkom zespołu, aby każdy miał dostęp do zatwierdzonych elementów i zasobów graficznych.

Używanie w projektach

Aby zachować spójny wygląd projektów graficznych, serwisów WWW, prezentacji, ilustracji i innych materiałów, warto korzystać z bibliotek zawierających zawsze aktualne wersje zasobów.

Tworzenie i używanie bibliotek

Tworzenie i używanie bibliotek w aplikacjach Creative Cloud

W bibliotece można wyświetlać i wybierać tylko te zasoby, które pasują do używanej w danym momencie aplikacji. Do biblioteki można na przykład dodawać style warstw programu Photoshop — takie style będą dostępne do zastosowania jedynie w programie Photoshop.

Poniżej podano odsyłacze do szczegółowych informacji o tworzeniu i używaniu bibliotek w poszczególnych aplikacjach Creative Cloud:

Uwaga:

Szczegółowe informacje na temat tworzenia i używania bibliotek Creative Cloud podano w przewodniku stylów.

Używanie bibliotek w aplikacjach mobilnych

Dostęp do bibliotek Creative Cloud można uzyskać we wszystkich aplikacjach mobilnych, takich jak Adobe Capture, Creative Cloud i Adobe Fresco. W większości aplikacji mobilnych można używać zasobów z bibliotek (odpowiednich do typu używanej aplikacji), jednak nie jest możliwe zapisywanie zasobów w bibliotece. Natomiast w aplikacji Adobe Capture nie można używać zasobów z bibliotek, można za to zapisywać bezpośrednio w bibliotece utworzone kształty, motywy kolorów, pędzle i wzorki.

Dostęp do bibliotek w programie Creative Cloud Desktop

Program Creative Cloud Desktop stanowi wygodne narzędzie do zarządzania zasobami i organizowania ich w przestrzeni roboczej, która zapewnia więcej miejsca do pracy niż panel Biblioteki w aplikacjach. Twoje biblioteki są dostępne na karcie Pliki w programie Creative Cloud Desktop.

Uwaga:

Bibliotekami Creative Cloud można także zarządzać w serwisie internetowym Creative Cloud.

Dodawanie obrazów Adobe Stock do bibliotek

Dostęp do obrazów Adobe Stock w bibliotekach za pomocą aplikacji Creative Cloud

Zasoby graficzne z usługi Adobe Stock można wyszukiwać bezpośrednio w bibliotece w aplikacjach Creative Cloud. Po znalezieniu obrazu, który Ci się podoba, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

Przeciągnąć obraz ze znakiem wodnym z panelu Biblioteki do swojego projektu i użyć go jako obrazu zastępczego. 

Kupić licencję na obraz bezpośrednio na panelu Biblioteka za pomocą ikony koszyka.

Dodać obraz ze znakiem wodnym do swojej biblioteki, klikając ikonę Plus, a później — gdy okaże się już, że obraz jest odpowiedni — kupić na niego licencję.

Na panelu Biblioteka można wyszukiwać obrazy z usługi Stock.
Na panelu Biblioteka można wyszukiwać obrazy z usługi Stock. Taki obraz można następnie przeciągnąć bezpośrednio do projektu jako element zastępczy (ze znakiem wodnym), kupić na niego licencję albo dodać go do biblioteki.

Zapisywanie obrazu Adobe Stock we własnych bibliotekach

W serwisie internetowym Adobe Stock można zapisać podgląd obrazu Adobe Stock ze znakiem wodnym we własnej bibliotece. Więcej informacji: Korzystanie z usługi Adobe Stock.

Zapisywanie obrazu Adobe Stock we własnych bibliotekach
Zapisywanie obrazów Adobe Stock ze znakiem wodnym we własnych bibliotekach

Tworzenie zasobów biblioteki za pomocą rozszerzenia Capture dostępnego w aplikacji

Rozszerzenie Capture do programu Photoshop pozwala szybko przekształcać obrazy w różne elementy graficzne, takie jak motywy kolorów, wzorki, kształty wektorowe i gradienty. Są one automatycznie zapisywane w Twoich bibliotekach i bezpośrednio dostępne do wykorzystania w bieżącym projekcie lub w innych aplikacjach Adobe. Więcej informacji.

Korzystanie z bibliotek w aplikacji Adobe Express

W programie Adobe Express można korzystać zarówno z własnych bibliotek Creative Cloud, jak i z bibliotek udostępnionych przez inne osoby. Więcej informacji.

Dostęp do bibliotek w innych aplikacjach

MS Word i PowerPoint

Dodatek Creative Cloud do programów Microsoft Word i PowerPoint umożliwia dostęp do bibliotek w tych programach, dzięki czemu swoje zasoby graficzne można wykorzystać w prezentacjach, raportach, broszurach i innych materiałach. Szczegółowe informacje: Dodatek Adobe Creative Cloud do programów Word i PowerPoint.

Zapier

Łącząc swoje biblioteki Creative Cloud z Arkuszami Google, usługą Slack lub dowolną z ponad 1500 innych aplikacji dostępnych w serwisie Zapier, można tworzyć zautomatyzowane obiegi pracy o nazwie „zap”. Więcej informacji: Biblioteki Creative Cloud w usłudze Zapier

Gmail

Adobe Creative Cloud for Gmail umożliwia udostępnianie łączy do zawartości zapisanej w systemie Creative Cloud Files i w bibliotekach, a także projektów mobilnych, bezpośrednio w wiadomościach Gmail.

Udostępnianie bibliotek zespołowi

Biblioteki można udostępniać zespołowi za pomocą serwisu Creative Cloud, aplikacji mobilnych i komputerowych Creative Cloud, a także programu Creative Cloud Desktop.Aby członkowie zespołu mogli korzystać z bibliotek Creative Cloud, muszą mieć bezpłatne albo płatne konto Creative Cloud. Udostępniając zawartość, udziela się im również prawa do jej wyświetlania albo edytowania. Szczegółowe informacje: Współpraca w ramach bibliotek.

Korzystanie z bibliotek Creative Cloud w celu tworzenia i udostępniania systemów projektowania w programie Adobe XD

Biblioteki Creative Cloud umożliwiają zespołom centralne zarządzanie zasobami projektów i marek oraz ich dystrybucję na wielką skalę w programie Adobe XD. Więcej informacji: Praca z bibliotekami Creative Cloud w programie XD.

Przeglądanie i obserwowanie bibliotek publicznych

Publicznie dostępne biblioteki można przeglądać, obserwować i zapisywać za pomocą programu Creative Cloud Desktop, a następnie używać ich we własnych projektach kreatywnych i związanych z marką.

Eksportowanie lub importowanie bibliotek Creative Cloud

Poznaj sposoby eksportowania i importowania swoich bibliotek Creative Cloud, aby były dostępne na innym koncie.

Często zadawane pytania

Biblioteki mogą zawierać dane kolorów w postaci pojedynczych próbek lub motywów kolorów. Biblioteki obsługują tylko kolory podstawowe. Kolory dodatkowe nie są obsługiwane i zostaną dodane do biblioteki jako kolory podstawowe.

Zasoby są przechowywane lokalnie na urządzeniu i synchronizowane z usługą Creative Cloud.

Maksymalna liczba współpracowników to 1000, niezależnie od tego, czy mają uprawnienie do wyświetlania, czy do edytowania. Jeśli biblioteka jest publiczna, może mieć nieograniczoną liczbę obserwatorów.

Maksymalny rozmiar pliku pojedynczego elementu biblioteki to 1 GB.

Skorzystaj z następujących zasobów:

Samouczki

Samouczki wideo prezentujące korzystanie z bibliotek Creative Cloud w aplikacjach mobilnych:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online