Usługi Adobe Creative Cloud oraz Microsoft Teams pozwalają połączyć pracę twórczą z pracą zespołową. Aplikacja Creative Cloud for Microsoft Teams ułatwia użytkownikom udostępnianie swoich prac, zbieranie opinii i śledzenie na bieżąco działań podejmowanych na ich zasobach.

Uwaga: Program Internet Explorer w wersji 11 i starszych nie jest obsługiwany. Skorzystaj z aplikacji komputerowej Microsoft Teams lub otwórz stronę Microsoft Teams w innych obsługiwanych przeglądarkach internetowych, takich jak Microsoft Edge, Chrome lub Firefox.

Co nowego w wersji z sierpnia 2018

 • Udostępnianie zasobów za pomocą udoskonalonego rozszerzenia do obsługi wiadomości: Można teraz łatwo wybrać odpowiedni element z listy 20 ostatnio zmodyfikowanych zasobów lub skorzystać z wyszukiwarki, aby udostępnić zasoby zespołowi.
 • Zawsze aktualne powiadomienia o komentarzach do prototypów XD: Bot Creative Cloud przekazuje użytkownikowi bezpośrednie powiadomienia o komentarzach dodanych do jego prototypów XD. Powiadomienia są domyślnie WŁĄCZONE. Można je wyłączyć za pomocą polecenia „Notifications Off” (Powiadomienia wyłączone).
 • Efektywna prostota: Wiemy, że użytkownicy Microsoft Teams najbardziej cenią sobie łatwe i wygodne udostępnianie, zbieranie opinii i śledzenie działań wykonywanych na ich zasobach. Dlatego uprościliśmy naszą aplikację, usuwając kartę Adobe Stock i następujące polecenia botów: Get Recent Files (Pobierz niedawne pliki), Search Adobe Stock (Przeszukaj Adobe Stock), Search Adobe Creative Cloud (Przeszukaj Adobe Creative Cloud) oraz Search Adobe Help (Przeszukaj pomoc Adobe).

Pobieranie aplikacji Creative Cloud dla swojego zespołu

 1. Zaloguj się na swoje konto internetowe aplikacji Microsoft Teams na stronie https://teams.microsoft.com/ lub pobierz i otwórz aplikację Microsoft Teams na komputer.

 2. Kliknij opcję Sklep na pasku bocznym. Z listy aplikacji i usług wybierz opcję Adobe Creative Cloud.

 3. W wyskakującym okienku wybierz swój zespół na liście Dodaj do zespołu, a następnie kliknij przycisk Instaluj.

 4. W wyskakującym okienku wybierz kanał, w którym chcesz używać aplikacji, a następnie skonfiguruj odpowiednie narzędzia: Bot, Karta lub Wiadomości.

  Pobieranie aplikacji Creative Cloud dla swojego zespołu

Przypinanie zasobów Creative Cloud do karty, aby zapewnić zespołowi błyskawiczny dostęp do plików i współpracy

 1. Wybierz odpowiedni kanał, a następnie kliknij przycisk + po prawej stronie listy istniejących kart.

 2. W wyskakującym okienku wybierz opcję Adobe Creative Cloud, a następnie kliknij opcję Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID (jeśli sesja logowania nie jest jeszcze aktywna). Podaj swoje dane logowania i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 3. Z listy Pliki lub Biblioteki wybierz zasób, który chcesz połączyć z kartą, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Nowa karta z nazwą zasobu zostanie dodana do kanału.

  Przypinanie zasobu Creative Cloud do karty

Udostępnianie zasobów Creative Cloud w rozmowach za pomocą rozszerzenia do obsługi wiadomości

 1. Na karcie Rozmowy kliknij przycisk Więcej opcji (...) poniżej pola tworzenia wiadomości, a następnie wybierz opcję Adobe Creative Cloud.

  Rozszerzenie obsługi wiadomości Adobe Creative Cloud
 2. W wierszu pojawi się 20 najnowszych zasobów. Aby wybrać zasób do udostępnienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz zasób z listy; lub
  • Wyszukaj zasób, korzystając z pola wyszukiwania u góry, a następnie wybierz jeden z wyników wyszukiwania.
 3. Wybrany zasób jest publikowany jako karta multimedialna. Aby wyświetlić szczegółowe dane zasobu, kliknij opcję Otwórz w przeglądarce.

  Zasób jako karta multimedialna

Śledzenie komentarzy do prototypów Adobe XD

Bot Creative Cloud przesyła bezpośrednie powiadomienia o komentarzach dodanych do prototypów Adobe XD, nad którymi współpracujesz.

Kto otrzymuje powiadomienia?

 • Właściciel zasobów otrzymuje powiadomienia o dodaniu lub modyfikacji komentarza lub odpowiedzi na komentarz przez recenzenta.
 • Inni użytkownicy uczestniczący w wątku komentarzy otrzymują tylko powiadomienia dotyczące tego wątku.
Powiadomienia o komentarzach do prototypów XD

Powiadomienia są domyślnie WŁĄCZONE. Można je wyłączyć za pomocą polecenia „Notifications Off” (Powiadomienia wyłączone).

 1. Na pasku bocznym wybierz opcję Chat (Czat). Z listy Recent (Niedawne) wybierz pozycję Adobe Creative Cloud.

 2. Wprowadź polecenie Notifications Off (Powiadomienia wyłączone) lub wybierz opcję Notifications Off z listy poleceń, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem wyłączenia powiadomień.

  Lista poleceń

  Uwaga:

  Gdy po raz pierwszy zalogujesz się za pomocą interfejsu Tab (Karta), powiadomienia będą domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, użyj polecenia Notifications On.

  Jeśli wolisz otrzymywać powiadomienia w aplikacji Microsoft Teams i chcesz wyłączyć powiadamianie za pośrednictwem innych kanałów, takich jak e-mail, wejdź na stronę accounts.adobe.com.

Odbieranie dostępu do udostępnionych przez siebie zasobów Adobe Creative Cloud

Dostęp do zasobu można wycofać na dwa sposoby: usunąć ten zasób z przestrzeni roboczej aplikacji Teams, albo całkowicie uniemożliwić dostęp do zasobu za pomocą serwisu Creative Cloud Assets.

 1. Aby usunąć zasób z przestrzeni roboczej aplikacji Teams, kliknij strzałkę w dół na karcie, a następnie wybierz opcję Remove (Usuń).

  Usuwanie udostępnianego zasobu z aplikacji Teams
 2. Aby wycofać także dostęp wszystkich osób, którym ten zasób został uprzednio udostępniony, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaloguj się na stronie https://assets.adobe.com/, używając swojego identyfikatora Adobe ID i hasła.
  2. Przejdź do sekcji Pliki > Wszystkie i kliknij udostępniany plik lub folder.
  3. Kliknij opcję Udostępnij, a następnie wybierz opcję Wyślij łącze.
  4. W oknie dialogowym Wyślij łącze kliknij opcję Usuń łącze publiczne.
  Wyślij łącze
  Usuń łącze publiczne

 

Przekaż opinię. Nastąpi przekierowanie na stronę Microsoft Forms, gdzie można wprowadzić opinię.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online