Adobe Creative Cloud for Microsoft Teams

Usługi Adobe Creative Cloud oraz Microsoft Teams pozwalają połączyć pracę twórczą z pracą zespołową. Aplikacja Creative Cloud for Microsoft Teams ułatwia użytkownikom udostępnianie swoich prac, zbieranie opinii i śledzenie na bieżąco działań podejmowanych na ich zasobach.

Uwaga: Program Internet Explorer w wersji 11 i starszych nie jest obsługiwany. Skorzystaj z aplikacji komputerowej Microsoft Teams lub otwórz stronę Microsoft Teams w innych obsługiwanych przeglądarkach internetowych, takich jak Microsoft Edge, Chrome lub Firefox.

 1. Zaloguj się na swoje konto internetowe aplikacji Microsoft Teams na stronie https://teams.microsoft.com/ lub pobierz i otwórz aplikację Microsoft Teams na komputer.

 2. Na pasku bocznym kliknij opcję Aplikacje.

  Na pasku bocznym wybierz opcję Aplikacje

 3. W sekcji Aplikacje odszukaj pozycję Adobe Creative Cloud i kliknij ją.

 4. Z listy rozwijanej w wyświetlonym okienku wybierz opcję Dodaj do zespołu.

  Dodaj do zespołu

 5. W wyskakującym okienku wpisz nazwę kanału lub zespołu, w którym chcesz używać tej aplikacji.

 6. Kliknij opcję Skonfiguruj, aby skonfigurować aplikację Creative Cloud jako kartę oraz łącznik.

  Można także otworzyć rozwijaną listę Skonfiguruj i wybrać jedną z tych opcji.

  Konfigurowanie karty:

  Umożliwia przypięcie zasobów Creative Cloud u góry kanału lub zespołu, aby zapewnić do nich łatwy dostęp

  Konfigurowanie łącznika:

  Pozwala powiązać łącze z kanałem, co umożliwia wszystkim członkom zespołu odbieranie skonfigurowanych dla niego powiadomień

  Konfigurowanie karty lub bota w kanale lub zespole

  Rozwiązanie Creative Cloud do aplikacji Microsoft Teams zostało skonfigurowane pomyślnie.

Aby współpracować nad zasobem Creative Cloud, udostępnij go w ramach zespołu lub kanału.

Udostępnianie zasobów na karcie

 1. Wybierz odpowiedni kanał, a następnie kliknij przycisk + po prawej stronie listy istniejących kart.

  Kliknij ikonę +.

 2. Na ekranie Dodaj kartę wybierz opcję Adobe Creative Cloud.

  Wybierz opcję Adobe Creative Cloud.

 3. Jeśli pojawi się prośba o zalogowanie, kliknij opcję Zaloguj się za pomocą identyfikatora Adobe ID, a następnie zaloguj się na konto Creative Cloud.

 4. Z listy Pliki lub Biblioteki wybierz zasób, który chcesz przypiąć do karty, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Kliknij przycisk Zapisz

  Nowa karta z nazwą zasobu zostanie dodana do kanału. Uczestnicy kanału mogą korzystać z tej karty, aby dzielić się opiniami na temat zasobu.

  Przypinanie zasobów do karty

 5. Aby pobrać zasób, kliknij ikonę w prawym górnym rogu aplikacji. Spowoduje to otwarcie zasobu w serwisie Creative Cloud.

  Kliknij ikonę kuli ziemskiej.

  Następnie kliknij polecenie Pobierz.

Gdy wkleisz publiczne łącze do zasobu Creative Cloud albo prywatne łącze XD w zespole lub w kanale, zostanie wyświetlony podgląd tego zasobu.

Udostępnianie łącza chronionego hasłem w zespole lub kanale

W przypadku udostępniania publicznego odbiorcy otrzymają dostęp do zasobów w trybie tylko do odczytu, co oznacza, że nie będą mogli ich przesyłać, modyfikować ani usuwać.

Udostępnianie zasobu Creative Cloud w zespole lub kanale

Odbieranie zespołom dostępu do udostępnionych zasobów Creative Cloud

Aby usunąć dostęp do uprzednio udostępnionego zasobu Creative Cloud, usuń go z przestrzeni roboczej usługi Teams.

 1. W usłudze Teams przejdź na kartę, z której chcesz usunąć udostępniany zasób.

 2. Kliknij strzałkę na karcie, a następnie wybierz opcję Usuń.

  Usuwanie udostępnianego zasobu z aplikacji Teams

Zasoby Creative Cloud można udostępniać bezpośrednio na czacie lub w postach.

 1. Otwórz kartę Czat, na której chcesz udostępnić zasób, a następnie kliknij ikonę Creative Cloud.

  Kliknij ikonę Creative Cloud

  Można także kliknąć przycisk Rozszerzenia obsługi wiadomości (...) poniżej pola tworzenia wiadomości, a następnie wybrać opcję Adobe Creative Cloud.

 2. Aby wybrać zasób do udostępnienia, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz zasób z wyświetlonej listy.
  • Wyszukaj zasób, korzystając z pola wyszukiwania u góry, a następnie wybierz jeden z wyników.
  Wyszukiwanie zasobu

 3. Zostanie wyświetlony podgląd wybranego zasobu. Naciśnij klawisz Enter, aby go udostępnić.

  Aby wyświetlić szczegółowe dane zasobu, kliknij opcję Otwórz w przeglądarce.

  Zostanie wyświetlony podgląd zasobu.

Bot Creative Cloud przesyła bezpośrednie powiadomienia o komentarzach dodanych do łączy do prototypów Adobe XD oraz plików Creative Cloud i Document Cloud. Aby uzyskać dostęp do bota, kliknij opcję Czat na pasku bocznym po lewej stronie.

Kto otrzymuje powiadomienia?

 • Właściciel zasobów otrzymuje powiadomienia o dodaniu lub modyfikacji komentarza lub odpowiedzi na komentarz przez recenzenta.
 • Powiadomienia otrzymują również inni użytkownicy uczestniczący w wątku lub oznaczeni w nim za pomocą tagu @.
Powiadomienia o komentarzach do udostępnionych plików

Powiadomienia są domyślnie włączone. Można nimi zarządzać za pomocą bota Creative Cloud.

 1. Na pasku bocznym wybierz opcję Czat. Z listy Ostatnie wybierz pozycję Adobe Creative Cloud.

 2. Wpisz Notifications Off, aby je wyłączyć. Następnie naciśnij klawisz Enter.

  Aby ponownie włączyć powiadomienia, wpisz Notifications On i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga:

  Gdy po raz pierwszy zalogujesz się za pomocą interfejsu Karta, powiadomienia będą domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, użyj polecenia Notifications On.

Nie otrzymujesz powiadomień w bocie Creative Cloud?

Jeśli nie otrzymujesz powiadomień o plikach udostępnionych przez siebie lub inne osoby, przejdź do bota Adobe Creative Cloud w usłudze Microsoft Teams. Następnie wpisz w bocie polecenie Notifications On i naciśnij klawisz Enter. Od tej chwili zaczniesz otrzymywać wszystkie powiadomienia.

Dodając aplikację Adobe Creative Cloud do zespołu, można skonfigurować ją jako łącznik. Łączniki umożliwiają właścicielom łączy subskrybowanie kanałów w celu odbierania powiadomień i komunikatów o takim łączu. Łączniki można tworzyć z łączy do plików XD, a także plików przechowywanych w zasobach Creative Cloud.

 1. Przejdź do kanału, w którym chcesz skonfigurować łącznik.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji (...) w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Łączniki.

  Kliknij opcję Łączniki

 3. Wyszukaj pozycję Adobe Creative Cloud i kliknij opcję Konfiguruj.

 4. Kliknij opcję Zaloguj, aby się zalogować na konto Adobe.

  Zaloguj się na swoje konto Adobe

 5. Wklej łącze, które chcesz skonfigurować. Wklejać można tylko takie łącza, które należą do Ciebie.

  Wklej łącze do swojego zasobu Creative Cloud

 6. W razie potrzeby włącz lub wyłącz powiadomienia o komentarzach i wydarzeniach.

  Ustawianie powiadomień dotyczących łącza

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

  Kanał zaczyna odbierać powiadomienia o udostępnionym łączu.

Ważne informacje o ograniczeniach konfiguracji łączników

 •  Łączniki można tworzyć tylko z łączy do plików XD, a także plików przechowywanych w zasobach Creative Cloud.
 • Nie można udostępniać łącza do chronionego hasłem pliku XD.
 • Jako łączniki możesz dodawać tylko takie łącza, które należą do Ciebie.
 • Gdy wylogujesz się z aplikacji, uczestnicy Twojego kanału nie będą mogli uzyskać dostępu do zasobów ani łączy. Uwierzytelnij się ponownie, aby reaktywować funkcję strumienia aktywności.
 • Gdy łącze zostanie powiązane z aktywnością w kanale, nie można go będzie zmodyfikować.

Wyświetlanie wszystkich łączy skonfigurowanych w kanale

Uczestnicy kanału mogą wyświetlać wszystkie powiązane z nim łącza.

 1. Przejdź do kanału, w którym chcesz wyświetlić powiązane łącza.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji (...) w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Łączniki.

  Kliknij opcję Łączniki

 3. Kliknij opcję Skonfigurowano na pasku bocznym po lewej stronie i odszukaj pozycję Adobe Creative Cloud.

  Wyszukaj pozycję Adobe Creative Cloud

 4. Kliknij strzałkę, która określa liczbę powiązanych łączy.

  Możesz wyświetlić wszystkie łącza skonfigurowane w kanale.

  Wyświetlanie skonfigurowanych łączy

Właściciel łącza powiązanego z kanałem może zarządzać ustawieniami powiadomień dotyczącymi tego łącza.

 1. Przejdź do kanału, z którym jest powiązane łącze.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji (...) w prawym górnym rogu i wybierz polecenie Łączniki.

  Kliknij opcję Łączniki

 3. Kliknij opcję Skonfigurowano na pasku bocznym po lewej stronie i odszukaj pozycję Adobe Creative Cloud.

  Kliknij opcję Skonfigurowano

 4. Kliknij strzałkę, która określa liczbę powiązanych łączy.

 5. Kliknij opcję Zarządzaj.

  Kliknij opcję Zarządzaj

 6. Zmodyfikuj ustawienia powiadomień o wydarzeniach i komentarzach dotyczących łącza.

  Włączanie lub wyłączanie powiadomień łącznika

  W kanale zostanie opublikowany komunikat o zmianie ustawień powiadomień.

Aby przekazać nam swoją opinię, otwórz bota i wpisz polecenie Feedback, a następnie swoją wiadomość. Potem naciśnij klawisz Enter.

Przekaż nam swoją opinię

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online