Adobe Creative Cloud do usługi Slack

Usługi Adobe Creative Cloud oraz Slack pozwalają połączyć pracę twórczą z pracą zespołową. Aplikacja Creative Cloud do usługi Slack ułatwia użytkownikom udostępnianie swoich prac, zbieranie opinii i śledzenie na bieżąco działań podejmowanych na ich zasobach.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wejdź na stronę Creative Cloud Slack.
  • Przejdź do katalogu aplikacji Slack i wyszukaj frazę „Adobe Creative Cloud”. Wybierz odpowiednią aplikację. Na stronie głównej tej aplikacji kliknij opcję Odwiedź serwis, aby zainstalować

  Zostanie wyświetlona strona Creative Cloud Slack.

 2. Wybierz opcję Połącz u usługą Slack. Zaloguj się na konto Adobe ID, jeśli pojawi się monit.

 3. Na stronie zgody kliknij opcję Zezwalaj na dostęp, aby udzielić wymaganego dostępu do aplikacji.

 4. Następnie wybierz opcję Autoryzuj, aby potwierdzić.

 5. Wybierz opcję Przejdź do usługi Slack.

Czy występuje błąd „Twój administrator nie zezwala na tę aplikację”?

Ten komunikat o błędzie oznacza, że aplikacja nie znajduje się na liście zatwierdzonych aplikacji Twojej przestrzeni roboczej. Aby poprosić właściciela przestrzeni roboczej o jej zatwierdzenie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Poproś pod ikoną aplikacji.

 2. W razie potrzeby dołącz własną wiadomość.

 3. Wybierz opcję Prześlij żądanie.

Udostępniać można następujące rodzaje zasobów Creative Cloud:

Formaty plików Creative Cloud

Pozycje biblioteki Creative Cloud

Typy plików

.ai, .indd, .psd, .dn, .xd

Foldery bibliotek, czcionki i kolory

.jpg, .jpeg, .png, .svg 

Gdy w polu wiadomości wkleisz publiczny odsyłacz do zasobu Creative Cloud, zostanie wyświetlony podgląd tego zasobu.

W przypadku udostępniania publicznego odbiorcy otrzymają dostęp do zasobów w trybie tylko do odczytu, co oznacza, że nie będą mogli ich przesyłać, aktualizować ani usuwać.  Informacje o tworzeniu publicznych odsyłaczy do zasobów Creative Cloud: Udostępnianie plików, bibliotek, prototypów i innych zasobów Adobe Creative Cloud.

Podgląd udostępnianego zasobu

Aby Twój zespół miał na bieżąco dostęp do postępów i działań związanych z Twoimi plikami Creative Cloud, zasubskrybuj łącze do pliku Creative Cloud w kanale. Bot będzie wówczas powiadamiać uczestników kanału o komentarzach i zmianach dotyczących subskrybowanego łącza.

 1. Przejdź do kanału, w którym chcesz współpracować.

 2. Wpisz polecenie /adobe-subscribe i nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Subskrypcja łącza w kanale

  Gdy ktoś doda komentarz lub oznaczy go jako rozwiązany albo gdy łącze zostanie zmodyfikowane, wszyscy uczestnicy kanału otrzymają w nim powiadomienie.

  Uwaga:

  Aby odpowiedzieć na komentarze bezpośrednio z usługi Slack, przejdź do bota Creative Cloud i użyj go, aby dodać odpowiedź.

Ważne informacje o ograniczeniach subskrypcji łącza

 • Subskrypcje można tworzyć tylko do łączy do plików XD, a także plików przechowywanych w zasobach Creative Cloud.
 • Osoby niebędące właścicielami nie mogą dodawać subskrypcji łącza do kanału.
 • Subskrypcja zostaje wstrzymana, gdy właściciel łącza wyloguje się z aplikacji Creative Cloud do usługi Slack. Aby reaktywować funkcję strumienia aktywności, właściciel musi się ponownie uwierzytelnić.
 • Kanał nie otrzymuje powiadomień o komentarzach i działaniach właściciela łącza.

Zarządzanie powiadomieniami kanałów i botów

Powiadomienia są domyślnie włączone, ale można zarządzać ich ustawieniami. Tylko właściciele łączy mogą zmieniać ustawienia powiadomień dotyczących subskrypcji łączy dodanych w kanale.

 1. Przejdź do bota Creative Cloud lub kanału, w którym chcesz skonfigurować powiadomienia. 

 2. Wpisz polecenie /adobe-manage i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz łącze, którego powiadomieniami chcesz zarządzać.

  Wybierz łącze

  Uwaga:

  Jeśli zarządzasz powiadomieniami bota Creative Cloud, opcja wyboru łącza nie będzie widoczna.

 4. Aby wyłączyć powiadomienia o komentarzach i zdarzeniach, wybierz opcję Wył. z listy rozwijanej.

  Możesz je później włączyć ponownie, wybierając opcję .

  Włączanie lub wyłączanie powiadomień

 5. Aby zapisać zmiany, wybierz przycisk Zapisz

Przyznawanie dostępu do swoich prywatnych łączy XD za pomocą usługi Slack

Gdy ktoś poprosi o dostęp do chronionego hasłem łącza XD, otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem bota Creative Cloud. Prośbę o dostęp można zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio z usługi Slack. Osoba, która wysłała prośbę, otrzyma powiadomienie za pośrednictwem bota Creative Cloud, pod warunkiem, że zainstalowała aplikację.

Przyznawanie dostępu do chronionych hasłem łączy XD

 1. Otwórz kanał, do którego dodano łącze subskrypcji.

 2. Wpisz polecenie /adobe-manage w polu wiadomości i naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz jedno z dostępnych łączy.

  Wybierz odpowiednie łącze

 4. Wybierz opcję Usuń subskrypcję łącza, aby anulować subskrypcję tego łącza u wszystkich uczestników kanału.

  Usuwanie zasubskrybowanego łącza

 5. Aby zapisać zmiany, wybierz przycisk Zapisz

Bot Creative Cloud przesyła bezpośrednie powiadomienia o komentarzach dodanych do łączy do prototypów i specyfikacji Adobe XD oraz plików Creative Cloud i Document Cloud.

Kto otrzymuje powiadomienia?

 • Właściciel zasobów otrzymuje powiadomienia o dodaniu lub modyfikacji komentarza lub odpowiedzi na komentarz przez recenzenta.
 • Powiadomienia otrzymują również inni użytkownicy uczestniczący w wątku lub w nim przywołani za pomocą tagu @.
Powiadomienia o komentarzach do łączy Document Cloud

Powiadomienia są domyślnie włączone. Funkcją powiadomień można zarządzać, wpisując polecenie /adobe-manage w bocie Creative Cloud.

Uwaga:

Aplikacja Creative Cloud do usługi Slack obsługuje również język francuski, niemiecki, japoński i hiszpański. Bot Adobe Creative Cloud reaguje na preferowany język użytkownika w usłudze Slack.

Odpowiadanie na komentarze bezpośrednio z usługi Slack

Gdy ktoś wstawia odwołanie do Twojego konta lub komentuje udostępniony plik, możesz mu odpowiedzieć bezpośrednio z usługi Slack w ramach wątku.  Wątków można używać wtedy, gdy ktoś zadaje pytanie, na które znasz precyzyjną odpowiedź bez potrzeby otwierania odsyłacza.

Uwaga:

Obecnie ta funkcja jest niedostępna w kanale, w którym zasubskrybowano łącze. Po zainstalowaniu aplikacji można rozpocząć wątek, aby odpowiadać na komentarze za pośrednictwem bota.

Rozpoczynanie wątku, aby odpowiedzieć na komentarze

Wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć wątek lub odpowiedzieć na niego:

 1. Zatrzymaj kursor na wiadomości lub pliku, na który chcesz odpowiedzieć.

 2. Wybierz opcję Odpowiedz w wątku.

  Po prawej stronie zostanie wyświetlony panel. 

  Rozpoczynanie wątku

  Uwaga:

  Opcja Reply to thread (Odpowiedz na wątek) jest widoczna wtedy, gdy wątek już został rozpoczęty.

 3. Wpisz wiadomość i kliknij opcję Wyślij. Zostanie utworzony nowy wątek.

  Twój komentarz zostanie również zsynchronizowany z połączonym plikiem.

  Uwaga:

  Obecnie obsługiwane są tylko komentarze tekstowe. Formatowanie i multimedia w komentarzach są wyświetlane jako niesformatowany test.

Jeśli nie masz aktywnej sesji logowania, musisz najpierw ponownie uwierzytelnić swoje konto. Wybierz opcję Zaloguj sie po wyświetleniu monitu w kanale Adobe Creative Cloud, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Ponownie uwierzytelnij swoje konto Creative Cloud

Udostępnianie współpracownikom odsyłaczy prywatnych XD

Aby udostępnić odsyłacz prywatny XD, wklej go w polu wiadomości danej osoby lub kanału i naciśnij klawisz Enter. Można również udostępniać odsyłacze prywatne XD chronione hasłem. Osoba, która otrzyma taki odsyłacz, będzie musiała wprowadzić hasło, aby z niego skorzystać.

Odsyłacz prywatny chroniony hasłem

Gdy wysyłasz odsyłacz prywatny XD, bot informuje, ilu uczestników kanału zostało dodanych w roli recenzenta przy tworzeniu tego odsyłacza w aplikacji internetowej XD. Poprosi również o zaproszenie pozostałych uczestników kanału do współpracy nad odsyłaczem. Aby zaprosić pozostałe osoby, wybierz opcję Yes, invite the channel (Tak, zaproś kanał), W przeciwnym razie kliknij opcję No (Nie). Jeśli wybierzesz tę pierwszą opcję, zaproszeni uczestnicy zostaną dodani jako recenzenci do odsyłacza prywatnego XD.

Udostępnianie odsyłaczy prywatnych XD.

Za pomocą bota Adobe Creative Cloud w sekcji Aplikacje można wyświetlić listę poleceń ułatwiających dodawanie subskrypcji łącza do kanału, zarządzanie powiadomieniami, dodawanie opinii lub uzyskiwanie pomocy.

 • Wpisz polecenie /adobe-help w polu wiadomości i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić tę listę.
 • Wpisz polecenie /adobe-feedback i swoją wiadomość, a potem naciśnij klawiszEnter, aby przekazać opinię o aplikacji.
Wiersze poleceń aplikacji Creative Cloud do usługi Slack

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?