Usługa Creative Cloud zachowuje kopię każdej zmiany wprowadzonej w pliku i synchronizuje ten plik za pomocą aplikacji Creative Cloud Desktop lub serwisu internetowego Creative Cloud Assets. Starsze wersje plików są przechowywane na serwerach Adobe przez 10 dni. W razie wprowadzenia przypadkowej zmiany w pliku lub nadpisania zmienionej przez Ciebie treści przez współpracownika możesz kilkoma kliknięciami odzyskać wcześniejszą wersję.

Więcej informacji na temat obsługi wersji można znaleźć w odpowiedziach na poniższe często zadawane pytania.

Jak wyświetlić wcześniejsze wersje plików?

Aby wyświetlić zapisane wersje danego pliku, otwórz sekcję Twoja praca w serwisie Creative Cloud i zaloguj się. Przejdź do pliku, który Cię interesuje. Kliknij ten plik, aby wyświetlić jego szczegółowe dane. Umożliwi to przejrzenie wszystkich komentarzy oraz wersji pliku.

Wybierz plik

Aby wyświetlić wcześniejsze wersje pliku, kliknij ikonę Wersja ().

Wersje pliku

Co się stanie po przywróceniu wcześniejszej wersji pliku?

Po wybraniu opcji przywrócenia wcześniejszej wersji pliku zostanie ona skopiowana i przeniesiona na początek listy zawierającej wszystkie wersje. Dzięki temu żadna ze zmian istniejących na liście nie zostanie usunięta. Przywrócona wersja stanie się bieżącą wersją pliku, a poprzednia bieżąca wersja zostanie przeniesiona na pierwszą pozycję na liście wcześniejszych wersji. Aplikacja Creative Cloud Desktop wykona synchronizację bieżącej wersji na komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby można było rozpocząć nad nią pracę.

Co zrobić, jeśli nie widzę wersji pliku, której szukam?

Wcześniejsze wersje plików są przechowywane w usłudze Creative Cloud tylko przez 10 dni — być może poszukiwana wersja jest starsza. Po upływie 10 dni Adobe usuwa wcześniejsze wersje z serwerów. Jeśli określona wersja pliku może okazać się szczególnie istotna, warto wykonać kopię bieżącego pliku i zapisać go pod nową nazwą. Oryginalny plik należy następnie przywrócić do pożądanej wersji. Dzięki temu obie kopie zostaną zapisane w oddzielnych plikach, z których żaden nie zostanie automatycznie usunięty.

Przypadkowo przywrócono poprzednią wersję pliku. Jak to cofnąć?

Można łatwo naprawić ten problem. Wystarczy wybrać z listy plik, nad którym chcesz pracować. Najprawdopodobniej będzie się on znajdował na pierwszej pozycji na liście w sekcji Bieżąca wersja. Następnie należy przywrócić tę wersję pliku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online