Często zadawane pytania dotyczące obsługi wersji

Odpowiedzi na częste pytania dotyczące obsługi wersji plików w rozwiązaniach Creative Cloud.

Usługa Creative Cloud przechowuje kopię plików zapisywanych przez Ciebie w chmurze. Dostęp do tych plików można uzyskać za pomocą serwisu internetowego Creative Cloud.

Wersje

Adobe przechowuje je na serwerze przez ograniczony czas. Jeśli przypadkowo zmodyfikujesz plik lub ktoś inny nadpisze efekty Twojej pracy, możesz kilkoma kliknięciami odzyskać wcześniejszą wersję. Rodzaj obsługi wersji pliku zależy od jego typu:

 • Pliki zsynchronizowane: Usługa Creative Cloud tworzy kopię wcześniejszej wersji za każdym razem, gdy zapisujesz plik w chmurze.
 • Dokumenty w chmurze: Usługa Creative Cloud zapisuje wersje w regularnych odstępach czasu podczas procesu automatycznego zapisywania pliku.  Obecnie pliki można zapisywać jako dokumenty w chmurze tylko za pomocą programów Adobe Aero, Adobe Fresco, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i Adobe XD.

Poniżej przedstawiono procedurę przywracania poprzednich wersji w serwisie internetowym Creative Cloud.

Uwaga:

W przypadku dokumentów XD nie można przywrócić wcześniejszych wersji bezpośrednio w serwisie Creative Cloud. Aby przywrócić poprzednią wersję w programie Adobe XD, otwórz odpowiednią wersję za pomocą opcji Historia dokumentu, a potem skopiuj i wklej jej zawartość do aktualnej wersji. Dowiedz się więcej.

 1. Zaloguj się do witryny Creative Cloud.

 2. Przejdź na kartę zawierającą plik i wybierz go (kliknij, aby otworzyć).

  Wybierz plik

 3. Kliknij ikonę Oś czasu po prawej stronie, aby wyświetlić wcześniejsze wersje tego pliku.

  Wyświetlanie wcześniejszych wersji pliku

 4. Wybierz wersję, którą chcesz przywrócić. 

 5. Kliknij ikonę Więcej opcji () i wybierz opcję Przywróć do tej wersji.

  Przywracanie wcześniejszej wersji

Po wybraniu opcji przywrócenia wcześniejszej wersji pliku zostanie ona skopiowana i przeniesiona na początek historii wersji. Wersja, która została zastąpiona w wyniku przywrócenia starszej wersji, przesuwa się o poziom niżej. Nowa wersja bieżąca zostanie również zsynchronizowana na komputerze lub urządzeniu mobilnym, by można było tam nad nią pracować.

Usługa Creative Cloud przechowuje wersje pliku przez ograniczony czas i usuwa najstarsze z nich.

Aby zapobiec usunięciu pliku z serwera, należy go odpowiednio oznaczyć.

 1. Zaloguj się do witryny Creative Cloud.

 2. Otwórz kartę zawierającą plik i wybierz go (kliknij, aby otworzyć).

  Wybierz plik

 3. Kliknij ikonę Oś czasu po prawej stronie. Zostanie wyświetlona lista istniejących wersji pliku.

  Wyświetlanie wcześniejszych wersji pliku

 4. Wybierz plik, który chcesz oznaczyć.  

 5. Kliknij ikonę Zakładka , aby oznaczyć wersję.

  Podaj nazwę tej wersji

  Nadanie nazwy wersji również uchroni ją przed usunięciem.

  Nazwij wersję pliku

  Wersje, którym nadano nazwę lub które oznaczono, są dostępne na panelu osi czasu w sekcji Wersje oznaczone. Pliki widoczne w tej sekcji nie będą automatycznie usuwane.

  Uwaga:

  Jeśli usuniesz oznaczenie z takiego pliku, to po upływie określonego czasu zostanie on automatycznie usunięty.

Można łatwo naprawić ten problem. Wystarczy wybrać z listy tę wersję, nad którą chcesz pracować. Najprawdopodobniej jest to druga wersja na liście. Następnie należy przywrócić tę wersję.

Można wyświetlać podgląd, otwierać, oznaczać i przywracać poprzednie wersje dokumentu w chmurze. Dostępność tych funkcji zależy od aplikacji. 

Aplikacja

Wyświetlanie podglądu wcześniejszych wersji

Otwieranie wcześniejszych wersji

Przywracanie wcześniejszej wersji zasobu

Oznaczanie wersji do trwałego zachowania

Adobe Fresco

Tak

Nie

Tak

Tak

Adobe XD

Tak

Tak

Nie

Tak

Illustrator

Tak

Nie

Tak

Tak

Illustrator na iPadzie

Tak

Nie

Tak

Tak

Photoshop

Tak

Tak

Tak

Tak

Photoshop na iPady

Nie

Nie

Nie

Nie

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto